Historia

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna (w skrócie SRL Zamojszczyzna) powstało w marcu 2021 roku. Zostało zarejestrowane 26 kwietnia br. przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Swoją siedzibę ma w  Muzeum Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa „Adama”- Bondyrz 183a, 22-442 Adamów.