Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna

Bondyrz 183a, 22-442 Adamów
(Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa „Adama”w Bondyrzu)

Kim jesteśmy?

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Zamojszczyzna” to organizacja, która uczestniczy w kreowaniu wszechstronnych działań służących rozwojowi regionu oraz wzmacnianiu aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej mieszkańców Zamojszczyzny. Stowarzyszenie podejmuje inicjatywy związane m.in. z zachowaniem lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego, wspierające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, edukację, promowanie  kultury, sztuki i sportu. Stowarzyszenie zamierza promować ideę aktywnego udziału w życiu publicznym zarówno ludzi młodych, jak i osób starszych.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób, które pracują społecznie, realizując zadania statutowe m.in. poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych, nawiązywanie relacji partnerskich z instytucjami państwowymi, samorządowymi, innymi instytucjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje teren czterech ziemskich powiatów Zamojszczyzny (biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski i zamojski) oraz powiat grodzki miasto Zamość.

Aktualności

Członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna zapraszają do współpracy w zakresie realizowania celów statutowych. Wszyscy chętni do włączenia się w pracę naszego Stowarzyszenia proszeni są o kontakt.

Adres e-mail

srlzamojszczyzna@gmail.com

Telefon

Prezes Sławomir Zawiślak

501 589 888