SRL Zamojszczyzna – o nas

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Zamojszczyzna” to organizacja, która uczestniczy w kreowaniu wszechstronnych działań służących rozwojowi regionu oraz wzmacnianiu aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej mieszkańców Zamojszczyzny. Stowarzyszenie podejmuje inicjatywy związane m.in. z zachowaniem lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego, wspierające rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, edukację, promowanie  kultury, sztuki i sportu. Stowarzyszenie zamierza promować ideę aktywnego udziału w życiu publicznym zarówno ludzi młodych, jak i osób starszych.

Stowarzyszenie jest dobrowolnym zrzeszeniem osób, które pracują społecznie, realizując zadania statutowe m.in. poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych, nawiązywanie relacji partnerskich z instytucjami państwowymi, samorządowymi, innymi instytucjami i stowarzyszeniami oraz osobami fizycznymi. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje teren czterech ziemskich powiatów Zamojszczyzny (biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski i zamojski) oraz powiat grodzki miasto Zamość.