Zarząd

Prezes Zarządu
– Sławomir Zawiślak

Wiceprezesi Zarządu
– Magdalena Szczepańska
– Tomasz Książek
– Radosław Maksymowicz
– Jan Sitarz

Sekretarz Zarządu
– Witold Marucha

Skarbnik Zarządu
– Wojciech Adamczyk

Członkowie Zarządu
– Andrzej Skiba,
– Janusz Brzozowski