Dane KRS, NIP, REGON

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna (skrót SRL Zamojszczyzna) jest organizacją pozarządową, stowarzyszeniem założonym w marcu 2021 roku. Zarejestrowanym 26 kwietnia 2021 roku przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS 0000896947
NIP 9223068583
REGON 388750447

nr konta bankowego
Bank Spółdzielczy w Izbicy
07 9610 0002 2007 0032 2809 0001