Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Zamojszczyzna” zaprasza do udziału w tegorocznej edycji — Festiwalu Pieśni Powstania Zamojskiego.

Wydarzenie jest organizowane dzięki funduszom pozyskanym z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz środkom naszego Stowarzyszenia jako Organizatora. Partnerem wydarzenia jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość.

UWAGA! Termin zgłaszania to ostatni dzień eliminacji (w danym powiecie), formularz zgłoszenia prosimy wysłać wcześniej skanem lub dostarczyć bezpośrednio w dniu eliminacji.

Oferując promocję w trakcie organizacji wydarzenia zachęcamy innych partnerów do wsparcia naszego projektu!

Festiwal ma charakter otwarty, adresowany jest do artystycznych zespołów młodzieży starszej i osób dorosłych o charakterze instrumentalno-wokalnym, wokalnym i do solistów.

Festiwal będzie miał formułę dwuetapowego konkursu artystycznego:

I etap — to przesłuchania powiatowe, przeprowadzone zgodnie z przyjętym regulaminem odrębnie dla powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego wraz z miastem Zamość.

 Uczestnicy występować będą w dwóch kategoriach: I kat. soliści i duety oraz II kat. zespoły instrumentalno-wokalne i wokalne.

 UWAGA! Każdy zespół, solista w pierwszym etapie prezentuje dwa utwory, w tym przynajmniej jeden ze „Śpiewnika Pieśni Oddziałów Partyzanckich Zamojszczyzny”. Premiowane, będzie wykonanie przynajmniej jednej pieśni Powstania Zamojskiego, zamieszczonej w pierwszym rozdziale wydanego przez nasze Stowarzyszenie „Śpiewnika Pieśni Oddziałów Partyzanckich Zamojszczyzny”- (do pobrania: https://zamojszczyzna.org/wp-content/uploads/2022/08/spiewnik-srlz-2022.pdf)

Eliminacje zostaną zakończone wyłonieniem laureatów miejsc I – III w obu kategoriach konkursowych: soliści i zespoły, przyznaniem nagród i kwalifikacją laureatów do  Koncertu Finałowego Festiwalu. Każdy uczestnik otrzyma dyplom pamiątkowy za udział w projekcie.

Eliminacje w  Hrubieszowie odbędą się:

18.08.2023 r. 2023 r., godz. 17.00  – Hrubieszowski Dom Kulturyzgłoszenia:krzychgumiela@o2.pl

Eliminacje w Tomaszowie Lubelskim odbędą się:

25.08.2023 r., godz. 17.00 – Amfiteatr w Tomaszowie Lubelskim (w przypadku brzydkiej pogody Tomaszowski Dom Kultury)
zgłoszenia: sekretariat@tomaszowskidomkultury.pl
tel. 663 435 118

Eliminacje w Zamościu odbędą się:

05.09.2023 r. godz. 17.00 – Klub 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego Zamość
zgłoszenia: srlzamojszczyzna@gmail.com
tel. 507 159 010

Eliminacje w  Biłgoraju odbędą się:

 07.09.2023 r., godz. 11.00 – Biłgorajskie Centrum Kultury

zgłoszenia: ksiazektomasz@wp.pldyrektor_bck@bck.lbl.pl

II etap  – udział laureatów, zwycięzców eliminacji powiatowych  w Koncercie Finałowym Festiwalu, który odbędzie się dnia 10 września 2023 r.  w Klubie Garnizonowym w Zamościu.

UWAGA! Każdy z uczestników wykona jeden utwór ze „Śpiewnika Pieśni Oddziałów Partyzanckich Zamojszczyzny”. Premiowane będzie wykonanie pieśni Powstania Zamojskiego z pierwszego rozdziału ww. Śpiewnika.

Komisja Konkursowa wybierze Laureatów Festiwalu Pieśni Powstania Zamojskiego – edycja 2023 w obu kategoriach konkursowych: soliści i zespoły.

Dla Laureatów Koncertu Finałowego (w obu kategoriach) przewidziane są nagrody rzeczowe oraz statuetki/puchary, dyplomy. W zależności od hojności naszych sponsorów nie wyklucza się dodatkowych nagród rzeczowych.

W skład Jury Festiwalu wchodzą m.in. uznani instruktorzy w środowisku muzycznym Zamojszczyzny, mogący pochwalić się wieloletnim doświadczeniem i osiągnięciami artystycznymi. Ich sylwetki prezentujemy poniżej:

Tomasz Książek — nauczyciel, muzyk, instruktor, zespołów instrumentalno-wokalnych kategorii „S”, wielokrotny członek jury różnorodnych festiwali muzycznych i przeglądów, również o zasięgu międzynarodowym.

Maciej Sztor – dyrygent Chóru Ziemi Zamojskiej „Contra”. Absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu w klasie dyrygentury symfonicznej prof. Jerzego Salwarowskiego. Jest dyrygentem i kierownikiem artystycznym Młodzieżowej Orkiestry Kameralnej POSM. Koncertował m.in. z Narodową Orkiestrą Symfoniczną Polskiego Radia w Katowicach, Chórem i Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Śląskiej, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Częstochowskiej, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Lubelskiej, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Poznańskiej oraz Polską Orkiestrą Sinfonia Iuventus.

Krzysztof Gumiela – Instruktor ds. muzyki i kapeli ludowej Hrubieszowskiego Domu Kultury.

Małgorzata Giska – instruktor muzyczny Tomaszowskiego Domu Kultury.

Szczegółowe informacje w Regulaminie.

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania udziału w Festiwalu.