Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna było współorganizatorem organizowanych przez ŚZŻAK Okręg Zamość we współpracy z zaproszonymi partnerami patriotycznych wydarzeń, które poświęcone były upamiętnieniu Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych.

Obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbyły się  1 marca br. w Zamościu i Biłgoraju.

Obchody w Zamościu rozpoczęły się Mszą Świętą w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Wyklętych w Katedrze Zmartwychwstania Pańskiego i św. Tomasza Apostoła w Zamościu. Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości patriotycznych przeszli w pochodzie, na czele z pocztami sztandarowymi, kompanią honorową WP pod tablicę upamiętniającą byłą katownię gestapo i komunistycznego, powojennego Urzędu Bezpieczeństwa w Zamościu (Kamienica Czerskich), gdzie przetrzymywani, torturowani, mordowani byli żołnierze AK, BCh, WiN – Żołnierze Wyklęci. Pod tablicą odbyła się część oficjalna obchodów. Ceremoniał wojskowy przeprowadzili oficerowie i żołnierze 3. ZBZ w Zamościu wraz z kompanią honorową tej jednostki WP. Obchody zakończyło złożenie pod pamiątkową tablicą wieńców, kwiatów i zapalenie zniczy.

Pełna relacja  i galeria zdjęć na stronie organizatora: https://akzamosc.pl/2023/03/04/obchody-narodowego-dnia-pamieci-zolnierzy-wykletych-1-marca-2023-r-zamosc/

Program obchodów w Biłgoraju podobnie rozpoczął się uroczystą Mszą Św. w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Wyklętych-Niezłomnych w Kościele pw. Chrystusa Króla w Biłgoraju. Eucharystię sprawował ks. Kanonik dr Zygmunt Jagiełło diecezjalny pasterz leśników. Obchody zwieńczyło złożenie kwiatów i wieńców, zapalnie zniczy przed Pomnikiem Pomordowanych przez NKWD i UB na ul. Poprzecznej oraz przy tablicy upamiętniającej siedzibę UB przy ul. Kościuszki (ściana Muzeum Ziemi Biłgorajskiej) przez obecne delegacje.

Więcej tutaj: https://akzamosc.pl/2023/03/06/obchody-narodowego-dnia-pamieci-zolnierzy-wykletych-niezlomnych-1-marca-2023-r-bilgoraj/

W ramach wydarzeń  upamiętniających Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych zostały zorganizowane przy udziale naszego Stowarzyszenia lekcje historii dla młodzieży szkolnej. Pierwsze spotkanie odbyło się w Zespole Szkół Drzewnych i Ochrony Środowiska w Zwierzyńcu. Wydarzenie skierowane do uczniów w programie zawierało ekspozycję – pozyskanej od Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie – wystawy ,,Żołnierze Wyklęci-Podziemie Niepodległościowe 1944-1963” oraz prelekcję Pana Marka Franczaka, syna Sierżanta Józefa Franczaka ps. ,,Laluś”, ostatniego żołnierza podziemia antykomunistycznego. Podczas spotkania Poseł S. Zawiślak jednocześnie Prezes SRL Zamojszczyzna i ŚZŻAK O/Z razem z Prezesem Stowarzyszenia Patriotyczny Szczebrzeszyn Pawłem Chojnackim, Wiceprezesem Zwierzynieckiego Koła Rejonowego ŚZŻAK O/Z Stanisławem Kowalczykiem oraz Dyrektorem Roztoczańskiego Parku Narodowego Andrzejem Wojtyło przekazali na ręce Pana Dyrektora Szkoły Waldemara Gardiasza materiały szkoleniowe i historyczne do kształcenia młodzieży szkolnej w temacie historii naszego kraju i działalności podziemia niepodległościowego. Licznie zgromadzonej młodzieży zostały też przekazane foldery promujące Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej w Bondyrzu oraz odznaki 9 PPAK. Więcej: https://akzamosc.pl/2023/03/07/organizacja-w-zespole-szkol-drzewnych-i-ochrony-srodowiska-w-zwierzyncu-narodowego-dnia-pamieci-zolnierzy-wykletych-2-marca-2023-r-zwierzyniec/

Kolejne spotkanie odbyło się w czwartek, 3 marca br. w Zespole Szkół nr 2 im. Zygmunta Klukowskiego w Szczebrzeszynie. Wydarzenie w programie zawierało wysłuchanie prelekcji na temat działalności Żołnierzy Wyklętych wygłoszonej przez ks. Rudolfa Karasia, prezentację wystawy  Lubelskiego Instytutu  Pamięci Narodowej ,,Żołnierze Wyklęci-Podziemie Niepodległościowe 1944-1963”. Po bardzo ciekawej prelekcji młodzież miała możliwość poznać bliżej tajniki obecnej służby wojskowej, wyposażenie i uzbrojenie dzięki pokazom zaproszonych przez ŚZŻAK O/Z żołnierzy z 25 Batalionu Lekkiej Piechoty 2 Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej. W trakcie wydarzenia odbyło się, podobnie jak w ww. Szkole w Zwierzyńcu, przekazanie materiałów szkoleniowych i historycznych dla uczniów Szkoły, przygotowanych przez Posła Sławomira Zawiślaka jednocześnie Prezesa SRL Zamojszczyzna i ŚZŻAK O/Z, Dyrektora Roztoczańskiego Parku Narodowego Pana Andrzeja Wojtyło oraz Instytut Pamięci Narodowej w Lublinie. Młodzież otrzymała również foldery promujące Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej w Bondyrzu oraz odznaki 9 PPAK. Więcej: https://akzamosc.pl/2023/03/07/organizacja-narodowego-dnia-pamieci-zolnierzy-wykletych-w-zespole-szkol-nr-2-im-zygmunta-klukowskiego-w-szczebrzeszynie-2-marca-2023-r-szczebrzeszyn/

Przy wsparciu naszego Stowarzyszenia w niedzielę, 5 marca br. w Klubie 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, odbył się koncert patriotyczny pt. „Ku pamięci Żołnierzy Wyklętych”.  Organizatorami wydarzenia byli: ŚZŻAK O/Z, 18. Pułk Przeciwlotniczy w Sitańcu, 3. Zamojski Batalion Zmechanizowany, 25. Batalion Lekkiej Piechoty w Zamościu oraz nasze Stowarzyszenie. W bezpłatnym dla widzów koncercie wystąpili artyści z Kapeli Turobińskiej i artyści działający przy Klubie Wojskowym. Spotkanie poprowadzili Kierownik Klubu 3. ZBZ w Zamościu Pani Agnieszka Biernacka-Ochal oraz Wiceprezes ŚZŻAK O/Z por. Andrzej Jaroszyński. W repertuarze koncertu znalazły się pieśni i piosenki partyzanckie opowiadające o Żołnierzach Wyklętych, żołnierzach drugiej konspiracji, działających w ramach powojennego podziemia antykomunistycznego.

Dziękujemy ŚZŻAK O/Z za kontynuację współpracy patriotycznej, wszystkim pozostałym współorganizatorom oraz uczestnikom ww. wydarzeń za wspólne upamiętnieniu tegorocznego Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych.

Zapraszamy do udziału w kolejnych inicjatywach.