Dnia 26 lipca br. w holu Klubu Batalionowego 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego odbyła się konferencja prasowa podczas której jej uczestnicy przekazali informacje na temat  organizacji tegorocznych  ćwiczeń proobronnych z Wojskiem Polskim HUZAR, które odbędą się w ramach 103. Rocznicy Bitwy pod Komarowem – Komarowska Potrzeba 2023.

W konferencji udział wzięli: Tomasz Dudek – Prezes Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”,

Poseł Sławomir Zawiślak – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, ppłk Wojciech Brykner – Zastępca Dowódcy 19. Nadburzańskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W czasie konferencji podpisana została umowa partnerska pomiędzy głównym organizatorem wydarzenia jakim jest Stowarzyszeniem „Bitwa pod Komarowem” reprezentowanym przez jego Prezesa Tomasza Dudka a Stowarzyszeniem Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna reprezentowanym przez Prezesa SRL Zamojszczyzna Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka. Umowa dotyczy wspólnych działań na rzecz przeprowadzenia i rozwoju ćwiczeń HUZAR.

SRL Zamojszczyzna w ramach umowy partnerskiej zobowiązane zostało do czynnego działania na rzecz organizacji kolejnych edycji ćwiczeń HUZAR jako ważnego elementu podnoszącego obronność kraju z wykorzystaniem potencjału cywilnego lokalnej społeczności. 

dav

Stowarzyszenie zostało upoważnione do podejmowania działań, w zakresie promocji Komarowskiej Potrzeby – ćwiczeń proobronych HUZAR, kontaktu z mediami, w tym wystąpień publicznych kontaktów z instytucjami rządowymi oraz samorządowymi oraz do procedowania i wnioskowania o środki na rzecz przeprowadzenia ćwiczeń.

W tym roku przypada VII edycja ćwiczeń, które prowadzone są od nieprzerwanie od 2017 roku. Dzięki tej działalności powstał między innymi pilotażowy program użycia koni w Wojskach Obrony Terytorialnej. Ćwiczenia będą organizowane na terenie gmin powiatu zamojskiego oraz hrubieszowskiego z udziałem żołnierzy 2. Lubelskiej BOT, 19. Nadbużańskiej BOT, 25. Brygady Kawalerii Powietrznej oraz 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego.  W tym roku ćwiczenia HUZAR rozpoczną się ogólnopolską konferencją realizowaną wraz z 19. NBOT na temat wykorzystania koni w OT.  HUZAR 2023 został objęty honorowym patronatem Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka. Zadanie dofinansowane jest ze środków MON.    

Przypomnijmy SRL Zamojszczyzna od 2021 r. (od początku swojej działalności) wspierało to ważne, patriotyczne wydarzenie. Dzięki społecznej pracy Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”  i współpracujących z nim partnerów co roku jest przypominana i upamiętniana zwycięska bitwa polskiej kawalerii z przeważającymi siłami bolszewickimi w czasie wojny 1920 roku.

Prezes SLR Zamojszczyzna Poseł Sławomir Zawiślak dziękuje Prezesowi Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem” za podjętą współpracę na rzecz organizacji tegorocznej Rocznicy Bitwy pod Komarowem – Komarowska Potrzeba 2023 oraz planowanych w jej ramach ćwiczeń proobronnych z Wojskiem Polskim HUZAR.

https://roztocze.net/pl/694_spoleczenstwo-i-patriotyzm/354351_103-rocznicy-bitwy-pod-komarowem-i-umowa-partnerska-.html

https://www.tygodnikzamojski.pl/artykul/130906/zamosc-komarow-osada-przygotowania-do-rocznicy.html

https://lublin.tvp.pl/71553952/103-rocznica-bitwy-pod-komarowem

https://lublin.tvp.pl/71555212/26-lipca-2023-g-2130 (od 10:36)

Nowy Kurier Zamojski – film z konferencji:

https://www.kurierzamojski.pl/2023/07/27/komorowska/

https://zamosc.naszemiasto.pl/beda-testowac-rozne-scenariusze-przed-nami-rocznica-bitwy/ar/c5-9411429