Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna było współorganizatorem tegorocznych obchodów rocznicy Pacyfikacji wsi Ameryka, Łasków, Smoligów i Olszynka. Uroczystości odbyły się z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość przy wsparciu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Koła Rejonowego Mircze, Wójt Gminy Mircze, Gminnego Ośrodka Kultury w Mirczu, Dowódcy Garnizonu 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Henryka Dobrzańskiego ,,Hubala”.

Wydarzenie rozpoczęło się zbiórką uczestników przy krzyżu w Ameryce. Następnie miał miejsce Bieg Pamięci Ofiar Pacyfikacji oraz część oficjalna i Msza Święta Polowa, odprawiona przez ks. Tomasza Giergiela — proboszcza Parafii pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Mirczu. Uroczystości zakończyły się wręczeniem nagród i dyplomów uczestnikom Biegu oraz złożeniem wieńców i kwiatów przy tablicy pamiątkowej.

W uroczystości udział wzięli: Poseł na Sejm RP, Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Sławomir Zawiślak, Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość, dowódca pocztów sztandarowych por. Andrzej Jaroszyński, Wicestarosta Powiatu Zamojskiego Witold Marucha, Przewodniczący Rady Powiatu Hrubieszowskiego Józef Kuropatwa, Wójt Gminy Mircze Marta Małyszek, Przewodniczący Rady Gminy Mircze Adam Kostrubiec, Radni Rady Gminy Mircze, sołtys Wsi Ameryka Stanisław Litwiak, wraz z sołtysami pozostałych miejscowości, Dowódcę Garnizonu 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego reprezentował mjr Konrad Jaśmiński, Komendant Powiatowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie mjr Piotr Gronowicz, z-ca Kierownika PT KRUS Zamość Radosław Maksymowicz jednocześnie Wiceprezes Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, Harcerze z 10. Drużyny Harcerskiej  ,,Traperski Krąg” w Suścu z Harcmistrz Anną Rojek, Dyrektorzy Szkół, nauczyciele, uczniowie oraz mieszkańcy.

https://lublin.tvp.pl/59550038/78-rocznica-tragicznych-wydarzen-w-gminie-mircze