Rajd rowerowy pn. „Rajd śladami Powstania Zamojskiego” to kolejne wydarzenie organizowane przez nasze stowarzyszenie, które ma na celu upowszechnianie  zapomnianego, krwawego a jednak zwycięskiego Powstania Zamojskiego jako skutecznej, zbrojnej obrony przed – rozpoczętą w końcu 1942 r. – ludobójczą akcją wysiedlania polskiej ludności Zamojszczyzny, realizowaną przez niemieckiego okupanta według założeń Generalnego Planu Wschodniego.

Jednodniowy rajd rowerowy szlakiem wydarzeń z Powstania Zamojskiego obejmie trasę:  Bondyrz (Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adama”),  Lasowe (miejsce bitwy 04.02.1943 roku), Józefów (Republika Józefowska), Zwierzyniec (siedziba dowództwa 9 Pułku Piechoty Armii Krajowej).

Przewidziana długość całej trasy ok. 40 km

START: 24.06.2022 – sobota

miejsce zbiórki: Bondyrz (Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego AK
im. Stanisława Prusa „Adama”, Bondyrz 183a, gmina Adamów)

godz. 09:00 – rejestracja uczestników, zwiedzanie Muzeum

godz. 10:00 – Start Rajdu

META: Zwierzyniec (ok. godz. 14:00)

Dojazd na miejsce startu i powrót we własnym zakresie.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy dorosłych, dzieci, młodzież, całe rodziny z terenu Zamojszczyzny (liczba miejsc ograniczona).

Wydarzenie zakończy się piknikiem integracyjnym w Zwierzyńcu.

Uczestnicy otrzymają pamiątkowe dyplomy uczestnictwa.

Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu rajdu ze względu na warunki pogodowe.

Organizator zapewnia ubezpieczenie uczestników od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie sprawnego technicznie roweru, kasku oraz elementów odblaskowych.

Wszystkie szczegóły w Regulaminie.

Zapraszamy wszystkich miłośników jazdy rowerem bez ograniczeń wiekowych!

Zapisy: srlzamojszczyzna@gmail.com lub 507 159 010

Udział należy zgłosić poprzez wypełnienie karty zgłoszenia udziału (Regulamin). Kartę można przesłać w formie skanu na adres: srlzamojszczyzna@gmail.com, a oryginał dostarczyć w dniu rajdu, wstępnego zgłoszenia udziału można dokonać też telefonicznie pod nr tel.: 507 159 010

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Powiatu Zamojskiego.

https://roztocze.net/pl/12_biznes/353820_udzial-delegacji-srl-zamojszczyzna-w-obchodach-iv-ogolnopolskiego-dnia-przedsiebio.html