W czwartek 9 lutego 2023 roku  z udziałem bardzo licznych mieszkańców Jarosławca odbyło się spotkanie m.in. z przedstawicielami firmy Budimex S.A ( wykonawcy inwestycji ) w sprawie projektowanego odcinka DK-74 w miejscowości Jarosławiec.

Projektanci Budimex S.A. pokazali mieszkańcom dwie propozycje przebiegu drogi oraz przekazali informacje o warunkach jakie wykonawca musi spełnić przy projektowaniu, wykonaniu przedmiotowego odcinka drogi.

Spotkanie było bardzo burzliwe z uwagi na fakt, że mieszkańcy absolutnie nie zgadzają się na żaden z przedstawionych wariantów i proszą o wyprowadzenie drogi poza wieś. Opór społeczny dodatkowo potęguje fakt, że o ewentualnych wyburzeniach mieszkańcy dowiedzieli się – jak poinformowali podczas spotkania – dopiero niedawno, chociaż koncepcja przebudowy drogi powstawała w 2021 roku.

Zjednoczeni w swoim stanowisku mieszkańcy Jarosławca jasno stwierdzili, że oba warianty są dla nich bardzo uciążliwe i nieakceptowalne i jedynym rozwiązaniem jest powstanie wersji alternatywnej. Dlatego w trakcie spotkania przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, Prezes Sławomir Zawiślak oraz Janusz Brzozowski – także Członek Zarządu Powiatu Zamojskiego i mieszkaniec Jarosławca, zdecydowanie wsparli mieszkańców w trakcie dyskusji. Następnie reagując na zgłoszone społeczne oczekiwania, w imieniu Zarządu Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna złożyli na ręce projektantów wcześniej przygotowane, zgodne z wolą mieszkańców pisemne stanowisko Stowarzyszenia w tej sprawie.

Zgodnie z deklaracjami, zgłoszonymi na koniec spotkania podobne wnioski do wykonawcy mają złożyć inni przedstawiciele społeczności lokalnej oraz władze samorządowe gminy Sitno.

Liczymy, że okazana wstępnie podczas spotkania dobra wola wykonawcy inwestycji zmaterializuje się w postaci przygotowania, nowego zgodnego ze społecznymi oczekiwaniami rozwiązania.  Ważnym efektem spotkania jest zgoda projektantów na przeanalizowanie raz jeszcze możliwości stworzenia wariantu przebiegu drogi korzystnego dla mieszkańców. Liczymy, że zarówno Budimex S.A. jak i  GDDKiA przychylą się do próśb społeczności lokalnej, a Gmina Sitno zgodnie z obietnicą  wesprze zdeterminowanych mieszkańców swoimi działaniami.