W sobotę, 16 września 2023 r. na boisku przy Szkole Podstawowej w Uchaniach odbyło się drugie spotkanie w ramach zorganizowanego przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna projektu pt. „Senioriady Zamojskie 2023”. 

Współorganizatorem projektu jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi. Zadanie pn. „Senioriady Zamojskie 2023” jest współfinansowane ze środków otrzymanych przez Stowarzyszenie od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

Wydarzenie zostało wsparte przez partnerów: Urząd Gminy Uchanie i Gminny Ośrodek Kultury w Uchaniach.

Głównym celem Senioriady jest wzrost aktywności ruchowej osób w wieku 60+, a tym samym wpływania na poprawę ich jakości życia i zdrowego trybu życia. Chcemy poprzez realizację zadania aktywizować,  integrować, edukować, promować zdrowie i kształtowanie zdrowych nawyków wśród tej grupy wiekowej. Ponadto ważnym celem zadania jest zwiększanie uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym oraz ich zaangażowania w kontaktach społecznych m.in. poprzez zagospodarowanie wolnego czasu.

Uczestników sobotniego wydarzenia powitała Anna Rojek, prowadząca spotkanie, która przedstawiła program Senioriady w Uchaniach. Następnie rozpoczęła się zbiórka, podczas której chętni do sportowej rywalizacji Seniorzy zgłaszali się do konkurencji sportowych. Po przekazaniu uczestnikom pakietów startowych – m.in. sportowych koszulek z logo projektu odbyła się wspólna rozgrzewka, po czym rozpoczęły się zawody sportowe. Seniorzy konkurowali ze sobą w takich kategoriach jak: toczenie piłki palantowej, rzut do miski, lina na czas, rzut do bramki, pchnięcie piłki lekarskiej, slalom fitbal. W/w konkurencje cieszyły się dużym powodzeniem, dostarczyły też Seniorom dużo emocji i wrażeń, a na pewno odjęły im lat, o czym świadczyły liczne wypowiedzi Seniorów.

Kolejnym punktem programu był spacer nordicwalking połączony z opowieścią historyczną o Uchaniach. Po spacerze historycznym i posiłku rozpoczęły się prezentacje zespołów. Jako pierwsza wystąpiła „Staszicowska Zorza”, która swym repertuarem porwała Seniorów do tańca. Dla seniorów przygrywała  również Kapela Turobińska, ona również swą nutą nie pozwoliła Seniorom odpocząć. Program muzyczno – taneczny zakończył występ Kapeli KWINTE-SEKCJA BAND z Uchań.

W „Senioriadzie Zamojskiej” udział wzięli m.in. Seniorzy z Zamościa, przedstawiciele Klubu Seniora przy „Okrąglaku”, Klubu Seniora Wigor przy OSiR w Zamościu, Klubu Seniora „U Waleriana”, Klub seniora „Pogodna jesień”, Seniorzy z Dziennego Domu „Senior+” w Krasnobrodzie, Seniorzy z Domu Seniora w Stanisławce i Tarnawy Dużej.

Organizatorzy zapewnili  Seniorom transport do Uchań i powrotną drogę do miejsca zamieszkania.

W sobotnim wydarzeniu wzięło udział ok. 200 uczestników.

Prezes SRL Zamojszczyzna Poseł Sławomir Zawiślak razem z Panią Anną Rojek członkiem Stowarzyszenia na zakończenie sportowej rywalizacji wręczyli nagrody najlepszym  zawodnikom „Senioriady”, w dwóch kategoriach: kobiety i mężczyźni. Poseł Sławomir Zawiślak pogratulował Seniorom kondycji i skierował do wszystkich obecnych wiele ciepłych słów oraz życzeń.

Po zliczeniu całej punktacji  najlepszymi zawodnikami cieszących się bardzo dużym zainteresowaniem sobotnich zawodów i gier sportowych  przeprowadzonych w ramach Senioriady w Uchaniach zostali:

W kategorii mężczyźni: 

I miejsce – Krzysztof Fidor

II miejsce – Leszek Pawłowski

III miejsce – Kazimierz Łyś

W kategorii kobiety:

I miejsce – Amelia Zakrzewska

II miejsce – Kamila Ławnik

III miejsce – Halina Bździuch

W skład nagród weszły za I miejsce –  torba podróżna, za II miejsce – termos, za III miejsce – plecak.

Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki.

Dziękujemy Seniorom za wspólnie spędzony czas i aktywny udział w spotkaniu w Uchaniach!

Cieszymy się, że nasz projekt spotkał się z tak dużym zainteresowaniem ze strony Seniorów.

Dziękujemy i gratulujemy Zwycięzcom.

Podziękowania za pomoc i wsparcie Senioriady kierujemy do partnerów wydarzenia – Wójta Gminy Uchanie Pana Leszka Czerwonki oraz Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury w Uchaniach Pana Dariusza Czujkowskiego i pracowników GOKu.

Serdecznie dziękujemy Pani Magdalenie Drożdż za przygotowanie przepysznych smakołyków dla uczestników wydarzenia.  

Dziękujemy i zapraszamy na kolejne organizowane przez nas w tym roku wydarzenia!

Do miłego zobaczenia!