Z upoważnienia Stowarzyszenia “Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach, w imieniu władz Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, jak i pozostałych współorganizatorów: Gminy Bełżec i Gminnego Ośrodka Kultury w Bełżcu, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Henryka Dobrzańskiego “Hubala” serdecznie zapraszamy na uroczystości 77. rocznicy obrony Brzezin “W hołdzie Bohaterom – cicha historia”, które odbędą się 11 września br. na Placu Szkolnym w Brzezinach Bełżeckich.

W trakcie uroczystości zaprezentowane zostaną rzeźby powstałe podczas pleneru rzeźbiarskiego “Wdzięczni bohaterom”. Ponadto, uczestnicy uroczystości otrzymają nieodpłatnie publikację pt. “Historia, o której się nie mówi – por. Stefan Kobos ps. Wrzos”.

Program uroczystości:

13.00 – Polowa Msza Święta

14.15 – Uroczystości patriotyczne:

 • podniesienie flagi Rzeczypospolitej Polskiej na maszt – Hymn Państwowy
 • wystąpienie organizatora uroczystości
 • wręczenie odznaczeń
 • przemówienia okolicznościowe zaproszonych gości
 • odsłonięcie tablic informacyjnych “Ku pamięci por. Stefana Kobosa”
 • odczytanie apelu pamięci
 • salwa honorowa
 • odegranie “Hasła Wojska Polskiego”
 • odegranie utworu okolicznościowego “Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego”
 • odprowadzenie wojskowej asysty honorowej
 • odprowadzenie sztandarów organizacji kombatanckich
 • poczęstunek żołnierski

15.30 – Koncert patriotyczny “W hołdzie Bohaterom – cicha historia”, na którym wystąpi Norbert “Smoła” Smoliński lider zespołu Contra Mundum

12.30 – 17.00 – promocja służby wojskowej w Siłach Zbrojnych RP

 • pokaz statyczny sprzętu wojskowego
 • punkt promocyjno – informacyjny

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy!

Podczas uroczystości prosimy o przestrzeganie nakazów i zakazów wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów prawa oraz wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego, związanych z trwającą pandemią koronawirusa.