Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Zamojszczyzna” jako aktywna organizacja społeczna rozpoczyna kolejny projekt skierowany do mieszkańców Zamojszczyzny. Nowy projekt pn. SENIORIADY ZAMOJSKIE adresowany jest głównie do osób dorosłych 60+.

Głównym celem projektu realizowanego na terenie Miasta Zamość i czterech powiatów Zamojszczyzny: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego jest organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu lokalnym dla osób 60+ oraz organizacja Senioriady Ogólnopolskiej.

Finał projektu odbędzie się 2 października 2022 r. i planowany jest w Zwierzyńcu. W ramach tego wydarzenia zorganizowane zostaną m.in. zajęcia sportowo-rekreacyjne, warsztaty kulinarne. Niewątpliwą atrakcją dla uczestników  wydarzenia będzie koncert zespołu disco polo „Solaris”.

Uczestnicy każdej z organizowanych Senioriad Zamojskich otrzymają okolicznościowe medale za uczestnictwo, posiłek i pakiet startowy, w skład którego wejdzie koszulka z numerem startowym oraz wydawnictwo poradnikowe o tematyce związanej ze zdrowym trybem życia Seniorów. Podczas każdej z imprez zostaną również przeprowadzone inne konkurencje sportowe, możliwe do wykonania przez każdego a służyć będą one zabawie, integracji i promocji aktywności ruchowej.

Realizacja projektu ma na celu pobudzenie czynnej aktywności Seniorów i osiągnięcie trwałych efektów, w postaci podniesienia społecznej świadomości na temat zdrowego stylu życia. Dla uczestników projektu zostaną zorganizowane obok konkursów sportowych, spotkania edukacyjne w formie porad, warsztatów teoretycznych i ćwiczeń praktycznych.

Aktywność fizyczna jest istotnym czynnikiem kształtowania więzi międzypokoleniowych oraz ma pozytywny wpływ na kondycję i tryb życia Seniorów, przeciwdziałając negatywnym efektom procesów starzenia. Upowszechnianie zdrowego stylu życia oraz oferta systematycznej aktywności fizycznej mają wspierać Seniorów w dążeniu do wydłużenia okresu utrzymywania dobrego stanu zdrowia, ogólnej sprawności i samodzielności w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych.

Jesteśmy przekonani także że wspólne spotkania i kontakt bezpośredni, wpłyną na poprawę samopoczucia naszych Seniorów.

Zadanie pn. „Senioriady Zamojskie 2022” jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2022 oraz ze środków otrzymanych z Fundacji ORLEN.

Realizację projektu SENIORIADY ZAMOJSKIE  rozpocznie, zaplanowane na 17 września  2022 r. (sobota), godz. 10.00 w Muszli Koncertowej przy Zespole Szkół w Turobinie,  wydarzenie zorganizowane we współpracy z Gminą Turobin oraz partnerami: Parafią pw. Św. Dominka w Turobinie, PZŁ Zarząd Okręgowy w Zamościu, Kołem Łowickim nr 31 Bażant w Turobinie, Kołem Łowieckim nr 17 Jeleń w Żółkiewce.

 Program pierwszej Senioriady:
– Msza Św. w intencji Uczestników Senioriady
– spacer nordic walking – opowieść historyczna o Turobinie
– porady psychologa
– 
warsztaty kulinarne
– porady dietetyka
– konkurencje sportowo-rekreacyjne
koncert Kapeli Turobińskiej
koncert Zespołu ROXAIT
– wspólna biesiada

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Informacja o kolejnych edycjach SENIORIAD ZAMOJSKICH już wkrótce.

 Serdecznie zapraszamy!