Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna jako organizator wydarzenia serdecznie zaprasza do udziału w projekcie pn. Roztoczańska Kraina Tradycyjnego Smaku, który zostanie przeprowadzony dnia 2 października 2022 r. (niedziela) na terenie Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu.
Rozpoczęcie godz. 10:00.

W programie:

  • jarmark z lokalnymi produktami
  • wykłady dietetyczne
  • warsztaty i konkursy kulinarne (na najlepszą potrawę regionalną, ciasto i nalewkę)
  • 12:00-14:00 występy zespołów folklorystycznych
  • 14:00 koncert Zespołu SOLARIS

Udział w projekcie jest bezpłatny. W trakcie wydarzenia przewidziano poczęstunek dla jego uczestników.

W konkursach kulinarnych przewidziane nagrody finansowe dla zwycięzców konkursów. Ponadto przewidziano nagrody finansowe za udział KGW w ww. konkursach kulinarnych — szczegóły w regulaminie.


Projekt sfinansowano ze środków Narodowego Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030 za pośrednictwem Operatora projektu Stowarzyszenia Samorządów EUROREGION ROZTOCZE.

Partner wydarzenia — Totalizator Sportowy sp. z o.o., Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość jest jego współorganizatorem.

Serdecznie zapraszamy do udziału Koła Gospodyń Wiejskich z terenu Zamojszczyzny, szczególności Panie z KGW, które brały udział w realizowanym w latach ubiegłych projekcie „Koło Kultury 2020-21”. Podczas wydarzenia wszystkie jego uczestniczki otrzymają dyplomy za udział oraz publikację wydaną w ramach ww. przedsięwzięcia.

W załączeniu plakat promujący wydarzenie oraz regulamin konkursu kulinarnego dla KGW.

Jednocześnie uprzejmie prosimy o przekazanie ww. informacji do wiadomości wszystkim osobom zainteresowanym.