Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, Roztoczański Park Narodowy, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Partner: PZŁ Zarząd Okręgowy w Zamościu serdecznie zapraszają na finał projektu „Senioriady Zamojskie 2022”, który odbędzie się 2 października przy Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu. Rozpoczęcie godz. 10:00.

W programie:

  • zbiórka uczestników, zapisy do konkurencji nordic walking i konkursu kulinarnego
  • uroczyste otwarcie
  • wspólna rozgrzewka – w rytm muzyki
  • 13:00 – KONKURENCJE SPORTOWE oraz rozpoczęcie spaceru nordic walking – opowieść historyczna o Zwierzyńcu
  • wykłady dietetyczne, warsztaty kulinarne
  • zapoznanie z ofertą edukacyjną Ośrodka Edukacyjno-Muzealnego Roztoczańskiego Parku Narodowego, prezentacja walorów przyrodniczych RPN
  • konkursy kulinarne -14:00 – KONCERT ZESPOŁU SOLARIS
  • wspólna biesiada
  • zakończenie

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Dla uczestników konkursów przewidziane są nagrody.

Zadanie pn. „Senioriady Zamojskie 2022” jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2022 oraz ze środków otrzymanych z Fundacji ORLEN.

Serdecznie zapraszamy!