W dniu 5 września 2023 roku w Klubie 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego odbyły się zamojskie eliminacje do Festiwalu Pieśni Powstania Zamojskiego. W zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna wydarzeniu wystąpili artyści z terenu powiatu zamojskiego.

Wydarzenie jest organizowane dzięki funduszom pozyskanym z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz środkom naszego Stowarzyszenia jako Organizatora. Partnerem wydarzenia jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, wsparcia udzieliła Fundacja KGHM Polska Miedź.

Spotkanie rozpoczął przewodniczący jury Pan Tomasz Książek – Wiceprezes Zarządu SRL Zamojszczyzna, witając przybyłych gości, Komisję Festiwalu, jego uczestników oraz publiczność na widowni. Podczas wystąpienia otwierającego Festiwal Prezes Stowarzyszenia, Poseł Sławomir Zawiślak podziękował partnerom za wsparcie organizacyjne, artystom i publiczności za przyjęcie zaproszenia do udziału w projekcie. Ww. po krótce przybliżył historię Powstania Zamojskiego. Zaznaczył jak ważne jest przypominanie historii, w tym przypadku zapomnianych pieśni partyzanckich śpiewanych w trakcie Powstania Zamojskiego przez naszych Przodków, żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich oraz mieszkańców wysiedlanej Zamojszczyzny.

Po słowie wstępnym, przedstawieniu celu organizacji projektu miała miejsce prezentacja uczestników. Wydarzenia prowadziła  Pani Anna Rojek – Członek Zarządu ŚZŻAK O/Z.

Eliminacje rozpoczęły występy zespołów, a następnie zaprezentowali się soliści. Po wysłuchaniu wszystkich uczestników Komisja udała się na obrady.

Występy oceniała, składająca się z przedstawicieli czterech powiatów Zamojszczyzny Komisja konkursowa w składzie: przewodniczący Tomasz Książek – nauczyciel, instruktor zespołów instrumentalno-wokalnych kat. „S”, wielokrotny członek jury różnorodnych festiwali i przeglądów, Małgorzata Jasek – instruktor muzyczny Tomaszowskiego Domu Kultury, Maciej Sztor – dyrygent Chóru Ziemi Zamojskiej „Contra”, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, koncertował z wieloma orkiestrami z Polski oraz Krzysztof Gumiela – instruktor ds. muzyki  i kapeli ludowej Hrubieszowskiego Domu Kultury.

Każdy zespół, solista zaprezentował dwa utwory, w tym jeden z wydanego przez nasze Stowarzyszenie „Śpiewnika Pieśni Oddziałów Partyzanckich Zamojszczyzny” ( https://zamojszczyzna.org/wp-content/uploads/2022/08/spiewnik-srlz-2022.pdf).  Premiowane, było wykonanie co najmniej jednej pieśni Powstania Zamojskiego, zamieszczonej w pierwszym rozdziale „Śpiewnika”. 

Komisja konkursowa wyróżniła najlepszych artystów. 

W kategorii zespoły:

 I  miejsce  – Zespół Zakręcona Kapela z Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu

 II miejsce – Zespół „Wesołe Gosposie”                                      

 III miejsce – Zespół wokalny „Echo”

W kategorii soliści i duety:

 I miejsce – Ireneusz Szewczuk

 II miejsce – Halina Kierepka

Laureaci eliminacji otrzymali zabezpieczone przez organizatora nagrody rzeczowe w postaci zestawów mikrofonów bezprzewodowych. Nagrody wręczał m.in. Poseł S. Zawiślak – Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna

Ww. – podobnie jak laureaci pozostałych eliminacji powiatowych – wystąpią w koncercie finałowym Festiwalu, który odbędzie się w Zamościu  10 września o godz. 16:00 w Klubie 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego.

W trakcie przerwy na obrady Jury miał miejsce występ zuchów i harcerzy z 10. Drużyny Traperski Krąg z Suśca.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom poszczególnych kategorii konkursowych. Wszystkim artystom i publiczności dziękujemy za udział.