17 września 2023 roku na terenie Szkoły Podstawowej w Jarosławcu odbyły się „Zamojskie Zawody Sportowe” zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Zamojszczyzna”. Projekt przygotowany przez nasze Stowarzyszenie uzyskał wsparcie finansowe ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, którego dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki, w ramach programu rzędowego Mikrogranty.

Głównym elementem programu wydarzenia były zawody sportowe dla dzieci i młodzieży.

„Zamojskie Zawody Rodzinne” odbyły się pod znakiem sportowej aktywności i atrakcji na świeżym powietrzu a ich celem było promowanie aktywnego i zdrowego trybu życia, integracja społeczności lokalnej oraz rozwijanie sprawności fizycznej uczestników. Uczestnicy zawodów nie tylko rywalizowali, ale także uczyli się współpracy w zespole, wytrwałości i wiary w siebie. Uroczyste wręczenie nagród było ważną częścią wydarzenia, które dodatkowo motywowało uczestników.

Obok zawodów sportowych, zorganizowane zostały także atrakcje dla najmłodszych, które   wzmacniały atmosferę zabawy i integracji. Najmłodsi uczestnicy projektu mogli skorzystać z dwóch dmuchanych zjeżdżalni, wziąć udział w zabawach z animatorem, korzystali z możliwości malowania twarzy. Wszystkie dzieci uczestniczące w wydarzeniu otrzymały poczęstunek i napoje, a biorące udział w konkurencjach sportowych dodatkowo watę cukrową lub popcorn.

Zawody przyciągnęły liczną grupę dzieci i młodzieży, pasjonatów sportu oraz Rodzin z dziećmi. Konkurencje były podzielone na dwie kategorie wiekowe: klasy 0-3 i klasy 4-8. Uczestnicy rywalizowali w następujących konkurencjach:

Kategoria klasy 0-3:

 1. Bieg na 60 m: Pierwsze miejsce – Igor Ożóg, Drugie miejsce – Michał Ostapiński, Trzecie miejsce – Wojciech Kiełczewski.
 2. Bieg przełajowy: Pierwsze miejsce – Nela Kowalczyk, Drugie miejsce – Amelia Ziętek, Trzecie miejsce – Rafał Rusak.
 3. Toczenie piłki slalom: Pierwsze miejsce – Wojciech Kiełczewski, Drugie miejsce – Igor Ożóg, Trzecie miejsce – Michał Ostapiński.
 4. Rzut piłeczką palantową: Pierwsze miejsce – Rafał Rusak, Drugie miejsce – Wojciech Kiełczewski, Trzecie miejsce – Michał Ostapiński.

Kategoria klasy 4-8:

 1. Bieg na 60 m: Pierwsze miejsce – Michał Kania, Drugie miejsce – Kacper Szpyra, Trzecie miejsce – Bartosz Lichota..
 2. Bieg przełajowy: Pierwsze miejsce – Michał Kania, Drugie miejsce – Kacper Szpyra, Trzecie miejsce – Bartosz Lichota.
 3. Toczenie piłki slalom: Pierwsze miejsce – Krystian Harczuk, Drugie miejsce – Wojciech Baraś, Trzecie miejsce – Milena Kowalczyk.
 4. Rzut piłeczką palantową: Pierwsze miejsce – Michał Kania, Drugie miejsce – Krystian Harczuk, Trzecie miejsce – Norbert Laska.

Rodzinne przeciąganie liny: Pierwsze miejsce – Drużyna „Łazorczyk i Spółka,” Drugie miejsce – Rodzina Kiełczewskich, Trzecie miejsce – Drużyna Rodziny Laska

Zwycięzcom poszczególnych konkurencji wręczone zostaly atrakcyjne nagrody rzeczowe. Wszystkie uczestniczące w zawodach dzieci otrzymały z rąk Prezesa SRL Zamojszczyzna – Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka, Członka Zarządu Stowarzyszenia Pana Janusza Brzozowskiego, Sołtysa Jarosławca oraz przedstawicielki koła Gospodyń Wiejskich w Jarosławcu medale, okolicznościowe dyplomy za udział i skromne upominki.

Wydarzeniu towarzyszyła impreza towarzysząca – Potańcówka. Po zakończeniu zawodów, od godziny 17:00, na parkingu przed Domem Ludowym w Jarosławcu, odbyła się potańcówka wiejska. To wydarzenie towarzyszące przygotowane zostało przez Mieszkańców Jarosławca z Panem Sołtysem Krzysztofem Ożogiem na czele oraz Członków Koła Gospodyń Wiejskich (KGW) Jarosławiec Centrum, pod przewodnictwem Pani Wandy Wolanin.

Uczestnicy mogli wspólnie tańczyć, bawić się i delektować się poczęstunkiem. Impreza ta była doskonałą okazją do integracji lokalnej społeczności oraz podkreślenia znaczenia wspólnego spędzania czasu.

O Stowarzyszeniu:

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Zamojszczyzna” działa od 2021 roku na terenie czterech powiatów Zamojszczyzny. Nasza organizacja ma na celu wspieranie rozwoju lokalnych społeczności oraz kreowanie innowacyjnych projektów. Dążymy do tworzenia warunków do pełniejszego wykorzystania potencjału regionu, promując inicjatywy z zakresu kultury, edukacji, środowiska i sportu.

Projekty i Plan:

Stowarzyszenie aktywnie działa na rzecz rozwoju lokalnego. Nasze priorytety to:

 • Programy edukacyjne promujące zdrowy tryb życia, szczególnie wśród młodzieży.
 • Inicjatywy kulturalne, takie jak festiwale, koncerty i wystawy wspierające lokalnych artystów.
 • Projekty ekologiczne mające na celu ochronę środowiska naturalnego.
 • Organizacja wydarzeń sportowych, takich jak ” Zawody Rodzinne „.

Wydarzenia i Planowane Inicjatywy:

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Zamojszczyzna” aktywnie angażuje się w organizację różnych wydarzeń sportowych i kulturalnych. Przykładowe projekty to:

 • „Senioriady Zamojskie” – imprezy sportowo-rekreacyjne dla seniorów.
 • Festyny i zawody pożarnicze, promujące aktywność fizyczną i integrację społeczności.
 • XXIV Powiatowe Igrzyska LZS Mieszkańców Zamojskiej Wsi – Święto Sportu Powiatu Zamojskiego.

Ponadto, stowarzyszenie planuje organizację kolejnych wydarzeń, takich jak Biłgorajskie Zawody Rodzinne, Hrubieszowskie Zawody Rodzinne, Turniej szachowy o Puchar Prezesa SRL Zamojszczyzna oraz II Igrzyska Zamojszczyzny Pamięci Powstania Zamojskiego.

Zaangażowanie Społeczne:

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na zaangażowaniu społecznym. Jego członkowie pracują społecznie, starając się realizować statutowe cele poprzez pozyskiwanie środków zewnętrznych, nawiązywanie relacji partnerskich z instytucjami państwowymi, samorządowymi, innymi organizacjami oraz osobami fizycznymi.

Wszystkie informacje o działaniach i wydarzeniach stowarzyszenia są dostępne na oficjalnej stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych, co pozwala na śledzenie bieżących inicjatyw i aktywności organizacji.

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Zamojszczyzna” jest przykładem organizacji, która aktywnie wspiera rozwój społeczności lokalnej i promuje zdrowy styl życia poprzez różnorodne inicjatywy sportowe i kulturalne. Zaprasza ono mieszkańców Zamojszczyzny do udziału w aktywnościach fizycznych, tworzenia więzi społecznych i korzystania z bogactwa kulturowego regionu.

Podsumowanie:

„Zamojskie Zawody Rodzinne” były nie tylko sportową rywalizacją, ale także wydarzeniem integrującym mieszkańców Jarosławca i okolic. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Zamojszczyzna” kontynuuje swoją misję wspierania lokalnych społeczności i promowania zdrowego trybu życia. Dzięki zaangażowaniu organizatorów, partnerów i uczestników, ta inicjatywa okazała się sukcesem i przyczyniła się do kreowania pozytywnego ducha sportu i wspólnoty.

Dziękujemy w tym miejscu wszystkim, którzy aktywnie wsparli organizację projektu pn. „Zamojskie Zawody Sportowe”a byli to:

– Pan Janusz Brzozowski – Członek Zarządu SRL Zamojszczyzna, Mieszkaniec Jarosławca

– Państwo Monika i Marcin Kosecccy – Członkowie SRL Zamojszczyzna, Mieszkańcy Jarosławca

– Pan Krzysztof Ożóg – Sołtys wsi Jarosławiec

– Pani Wanda Wolanin – Przewodnicząca Koła Gospodyń Wiejskich Jarosławiec Centrum

– Panie Amelia Szałach, Barbara Baraś, Teresa Basaj, Barbara Brzozowska, Elżbieta Psiuk, Maria Kołodziejczuk oraz Panowie Paweł Baraś i Waldemar Ziarkiewicz – Członkowie KGW Jarosławiec Centrum.

– Mieszkanki Jarosławca, Panie: Katarzyna Ożóg i Edyta Szpyra,

– Mieszkańcy Jarosławca: Panwie Jackek Basaj, Radosław Ostapiński, Piotr Piela

– Druhowie OSP Sitno: m.in. Mateusz Łygas, Jakub Habza, Patryk Hołys, Tomasz Buchaj

Dziękujemy także – Wójtowi Gminy Sitno – Panu Krzysztofowi Seniowi –  za bezpłatne udostępnienie terenu oraz Dyrekcji Szkoły Podstawowej w Jarosławcu – Paniom Katarzynie Skrzypek i Marcie Papis za przygotowanie obiektu i bardzo dobrą współpracę.

 Zachęcamy do śledzenia naszych kolejnych projektów, które przyczynią się do dalszego rozwoju regionu Zamojszczyzny i promocji aktywności fizycznej wśród jej mieszkańców.