W sobotę, 24 czerwca 2023 r. odbył się jednodniowy rajd rowerowy pn. „Rajd śladami Powstania Zamojskiego”. Rajd rowerowy szlakiem wydarzeń z Powstania Zamojskiego to kolejne wydarzenie organizowane przez nasze stowarzyszenie, które ma na celu upowszechnianie  zapomnianego, krwawego a jednak zwycięskiego Powstania Zamojskiego jako skutecznej, zbrojnej obrony przed – rozpoczętą w końcu 1942 r. – ludobójczą akcją wysiedlania polskiej ludności Zamojszczyzny, realizowaną przez niemieckiego okupanta według założeń Generalnego Planu Wschodniego.

Zadanie publiczne zostało współfinasowane ze środków otrzymanych od Powiatu Zamojskiego.

Jednodniowy rajd objął trasę:  Bondyrz (Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adama”), Lasowe (miejsce bitwy 04.02.1943 roku), Józefów (1943 r. Republika Józefowska), Zwierzyniec (siedziba dowództwa 9 Pułku Piechoty Armii Krajowej) – ok. 40 km. Miejscem zbiórki było Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego AK im. Stanisława Prusa „Adama” w Bondyrzu. Uczestnicy po dopełnieniu formalności związanych z rejestracją  pod okiem Kustosza Pana Edmunda Sitka zwiedzili Muzeum, stanowiące najlepsze miejsce do wprowadzenia w temat Powstania Zamojskiego, któremu poświęcony jest projekt. W głównym budynku Muzeum prezentowana jest wystawa pn. „Niezłomni Zamojszczyzny – walka zbrojna o niepodległość w latach 1939-1953”, której duża część dotyczy Powstania Zamojskiego. Zgromadzone tam eksponaty przybliżyły uczestnikom projektu walkę naszych Przodków, którzy podjęli skuteczną zbrojną obronę przed rozpoczętą w końcu 1942 r. niemiecką, ludobójczą akcją wysiedlania polskiej ludności Zamojszczyzny. Kustosz Pan Sitek dodatkowo przedstawił uczestnikom historię i działalność Muzeum.

Rajd wystartował około godz. 10.00. Uczestnicy pokonując wyznaczoną trasę odwiedzili kolejno miejscowości: Lasowce – miejsce ważnej, tragicznej bitwy stoczonej w początkach Powstania Zamojskiego, położoną w urokliwych lasach; Józefów – to tutaj znajdowało się centrum powstańcze, Rzeczpospolitą Józefowską nazywano czas nieobecności władz okupacyjnych w rejonie Józefowa, po zwycięskiej bitwie, która odbyła się 1 czerwca 1943 roku. Ta bitwa to jedna z wielu na wojennej mapie Zamojszczyzny, jednak wyjątkowa, ponieważ w biały dzień, w śmiałym ataku miejscowe oddziały partyzanckie zmusiły do wycofania się z Józefowa Niemców. Co ważne przeprowadzona, błyskawiczna akcja dała możliwość ucieczki zgromadzonym z zamiarem rozstrzelania mieszkańcom Józefowa. Bitwa o Józefów odbiła się szerokim echem na całej Zamojszczyźnie. Józefów na ponad trzy tygodnie dostał się we władanie partyzanckie a sława tych wydarzeń obiegła całą Zamojszczyznę, przynosząc dumną nazwę Rzeczypospolitej Józefowskiej i stając się przykładem dla innych rejonów.

Uczestnicy rajdu zakończyli trasę przejazdu w Zwierzyńcu. To miejsce szczególne dla historii naszego regionu. Właśnie tutaj stacjonował sztab OP9 pod dowództwem płk. Stanisława Prusa ps. „Adam”, zaś Kościół Parafialny stał się dla Weteranów AK Kościołem Garnizonowym.

Na mecie Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna – Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak wręczył uczestnikom pamiątkowe certyfikaty uczestnictwa oraz drobne upominki. Rowerzyści otrzymali także kamizelki odblaskowe z logo naszego stowarzyszenia oraz Powiatu Zamojskiego.

Rajd był również okazją do zwiedzenia okolicy przy trasie przejazdu oraz poznania walorów przyrodniczych i krajoznawczych Powiatu Zamojskiego. Wydarzenie zakończył wspólny piknik integracyjny.

Dziękujemy za sprawną organizację wydarzenia wszystkim osobom zaangażowanym w organizację rajdu upowszechniającego pamięć o zapomnianym, krwawym, a jednak zwycięskim Powstaniu Zamojskim.

Podziękowania kierujemy do  miłośników rowerów – uczestników Rajdu za udział w naszym przedsięwzięciu i udaną realizację wydarzenia. Cieszymy się z rozwoju współpracy z pasjonatami turystyki rowerowej, licząc na kontynuację naszych kontaktów, zapraszamy do realizacji wspólnie podjętych, kolejnych pomysłów podnoszących m.in. historię i piękno naszej Ojczyzny.

Serdecznie dziękujemy Powiatowi Zamojskiemu za wsparcie finansowe, które umożliwiło realizacje zadania publicznego pn. „Rajd śladami Powstania Zamojskiego”.