Aktywne rozpoczęcie Nowego Roku. Po zorganizowanym  przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, jego Prezesa – Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka spotkaniu dla przedsiębiorców oraz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców z terenu Zamojszczyzny z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców Panem Adamem Abramowiczem (więcej: https://zamojszczyzna.org/aktualnosci/prezes-stowarzyszenia-rozwoju-lokalnego-zamojszczyzna-posel-slawomir-zawislak-organizatorem-kolejnego-spotkani), nawiązując współpracę z Zamojskim Stowarzyszeniem Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego, wsparliśmy organizowaną przez nie XII Zamojską Wystawę Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego. Wystawa odbyła się w dniach 21-22 stycznia 2023 r. w hali sportowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 5 w Zamościu.

Dziękujemy za zaproszenie do współpracy i cieszymy się że mogliśmy poprzeć organizację wystawy, która od lat cieszy się ogromną popularnością wśród hodowców i pasjonatów zarówno z naszego regionu, jak i całego kraju. Celem wystawy jest nie tylko konkurowanie między hodowcami, ale i prezentacja różnych ras gołębi i drobiu, m.in. ich interesującego ubarwienia, struktury upierzenia, różnorodnych form sylwetki. W programie wydarzenia pokazującego osiągnięcia hodowców odbyła się m.in. prezentacja gołębi Ogólnopolskiego Klubu Hodowców Gołębi Zamojskich i Innych ras Wysokolotnych oraz Ogólnopolskiego Klubu Orlika Lubelskiego. Zainteresowanie mogli skorzystać też z wymiany nadwyżek hodowlanych. Wydarzenie to jako święto hodowców, pasjonatów gołębi rasowych i drobiu ozdobnego, było również okazją do integracji środowiska.

Wystawa, jak co roku, zgromadziła liczne grono wystawców i pasjonatów gołębi.

W wystawie uczestniczyło 48 hodowców, którzy zaprezentowali 610 gołębi rasowych w 32 rasach. Dodatkowo w 10  wolierach prezentowanych było  około 200 gołębi wysokolotnych: zamojskich, roztoczańskich wysokolotnych i orlików lubelskich. Na wystawie najwięcej było gołębi: zamojskich – 160, roztoczańskich wysokolotnych – 100, zamojskich krótkodziobych – 30, orlików lubelskich – 55, oraz 255 gołębi  innych ras.

Warto podkreślić, że hodowcy z Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego są bardzo aktywni, zaangażowani w rozwój i promowanie hodowli ptactwa. Wśród jego członków jest liczne grono utytułowanych i doświadczonych hodowców gołębi rasowych, drobiu ozdobnego i co cieszy wciąż przybywa nowych pasjonatów. Gratulujemy prężnej działalności i życzymy dalszego rozwoju.

Zwieńczeniem dwudniowej wystawy było jej oficjalne podsumowanie wraz z wręczeniem pucharów i nagród dla najlepszych hodowców i wyróżnionych. Nasze Stowarzyszenie było w gronie fundatorów pucharów. Puchary i nagrody wręczali uczestniczący w wystawie przedstawiciele władz Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna – jego Prezes Poseł Sławomir Zawiślak i Janusz Brzozowski, Radny Powiatu Zamojskiego – Członek Zarządu SRL Zamojszczyzna. Podobne ufundowane nagrody w imieniu władz wręczał  Wiceprezydent Miasta Zamość Piotr Orzechowski, Kierownik Lubelskiej Izby Rolniczej Oddział Zamość Piotr Kuranc i Wiceprezes Polskiego Związku Hodowców Gołębi Rasowych i Drobnego Inwentarza Marek Koliński.

Podczas uroczystego wręczania nagród ww. Prezes SRL Zamojszczyzna oraz Członek Zarządu gratulowali zwycięzcom i życzyli dalszych sukcesów hodowlanych, czołowych wyników i udanych lotów w kolejnych sezonach.

Jednocześnie miło nam poinformować, że wśród wyróżnionych za wyniki hodowlane znalazł się również nasz Kolega ww. Członek Zarządu Stowarzyszenia Janusz Brzozowski, który jest wieloletnim hodowcą gołębi, pasjonatem i za prezentację swojej kolekcji gołębi rasowych otrzymał wyróżnienie.

Jeszcze raz serdecznie gratulujemy Zarządowi Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego na czele z Panem Prezesem Edwardem Wasilem organizacji tej ważnej i wzorowo przygotowanej wystawy. Dziękujemy również za otrzymane okolicznościowe dyplomy. Relację z ww. wydarzenia, informacje o zwycięzcach poszczególnych konkurencji znajdą Państwo na stronie ww. Stowarzyszenia:

http://golebie-zamosc.pl/

https://www.facebook.com/groups/905698976541718/?mibextid=HsNCOg

Składamy serdeczne gratulacje wszystkim wystawcom, hodowcom Zamojskiego Stowarzyszenia Hodowców Gołębi Rasowych i Drobiu Ozdobnego i życzymy wielu sukcesów hodowlanych w 2023 r.

Jeszcze raz dziękujemy organizatorom za zaproszenie do współpracy i zgłaszamy chęć jej kontynuacji.

https://www.kronikatygodnia.pl/artykul/34379,golebi-zawrot-glowy-czyli-xii-zamojska-wystawa-golebi-rasowych-i-drobiu-ozdobnego

https://www.tygodnikzamojski.pl/news/780/zamojska-wystawa-golebi-rasowych-i-drobiu-ozdobn.html