Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna było współorganizatorem tegorocznych uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zamościu. Obchody 1 marca co roku odbywają się z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość we współpracy z zaproszonymi partnerami, w tym roku byli to: 3. Zamojski Batalion Zmechanizowany, 25. Batalion Lekkiej Piechoty, Parafia pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Zamościu, Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych im. Powstania Zamojskiego oraz Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna. Obchody rozpoczęły się o godz. 15.30 Mszą Świętą w intencji Ojczyzny i Żołnierzy Wyklętych koncelebrowaną przez Ojców Franciszkanów w Kościele pw. Zwiastowania NMP w Zamościu.

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości patriotycznych przeszli w pochodzie, na czele z pocztami sztandarowymi, kompanią honorową WP ulicami miasta Zamościa na ul. Kolegiacką pod tablicę upamiętniającą byłą katownię gestapo i UB w Zamościu (Kamienica Czerskich), gdzie przetrzymywani i torturowani byli żołnierze AK, BCh, WiN – Żołnierze Wyklęci. Miejsce to podczas II wojny światowej było katownią gestapo, a następnie po tzw. wyzwoleniu katownią NKWD i UB. Wprowadzenia do uroczystości dokonał Marian Derkacz Wiceprezes ŚZŻAK Okręg Zamość, który poinformował uczestników uroczystości, że obchody 1 marca jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych — Niezłomnych został ustanowiony przez Sejm RP w roku 2011, aby upamiętnić tych, którzy po II wojnie światowej z bronią w ręku przeciwstawili się narzuconej siłą władzy komunistycznej. Natomiast pamiątkowa tablica na budynku ufundowana została ze składek naszych ojców i kolegów żołnierzy partyzantów AK, WiN i BCh w 1992 r. w 50. rocznicę Przemianowania ZWZ w AK. Po wprowadzeniu d-ca Kompanii Honorowej por. Mateusz Wojtan złożył meldunek o gotowości do uroczystości płk. Radosławowi Kudrajowi reprezentującemu Garnizon Zamość. Po przeglądzie Pocztów Sztandarowych i Kompanii Honorowej został odegrany i odśpiewany Hymn Państwowy RP.     W imieniu organizatorów, uczestników uroczystości powitał członek ŚZŻAK Okręg Zamość kol. Przemysław Pogódź. Kolejnym punktem uroczystości było okolicznościowe wystąpienie por. Andrzeja Jaroszyńskiego — Wiceprezesa ŚZŻAK Okręg Zamość, w którym przypomniał on, że z inicjatywą ustanowienia dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” wystąpił prof. Janusz Kurtyka w 2009 r., a inicjatywę legislacyjną poparł Prezydent RP prof. Lech Kaczyński. Uzasadniając projekt Prezydent podkreślił swoje pragnienie, by to święto stało się hołdem dla Żołnierzy Wyklętych za „świadectwo męstwa, niezłomnej postawy patriotycznej i przywiązania do tradycji niepodległościowych. Za krew przelaną w obronie Ojczyzny”.

Następnie ważnym punktem obchodów było wręczenie awansu pośmiertnego. Wniosek o przyznanie pośmiertnego awansu na ppor. dla Żołnierza Niezłomnego-Wyklętego Piotra Bartnika ps. „Jastrząb”,  walczącego o wolną Ojczyznę na terenie Zamojszczyzn złożył Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Poseł Sławomir Zawiślak. Przekazania pośmiertnego mianowania na stopień oficerski w imieniu Prezydenta RP Andrzeja Dudy i Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, dokonali: Komendant WKU Zamość ppłk Wojciech Witek, który odczytał Akt Nominacji, Poseł Sławomir Zawiślak Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość oraz kpt. Józef Łaba członek ŚZŻAK O/Z i Wojewódzkiej Lubelskiej Rady Kombatanckiej w Lublinie. Akt Nominacji odebrali najbliżsi członkowie rodziny. Następnym punktem programu uroczystości było wręczenie Odznaczenia „PRO PATRIA” nadanego przez Szefa Urzędu d/s Kombatantów i Osób Represjonowanych dla członka ŚZŻAK Okręg Zamość Radosława Maksymowicza, jednocześnie Wiceprezesa naszego Stowarzyszenia. Na zakończenie uroczystości przedstawiciele delegacji złożyli pod tablicą wieńce i wiązanki.

W uroczystości obok wyżej wymienionych uczestniczyli, także m.in.: Jerzy Chróścikowski – Senator RP, mjr. Kamil Kociuba – Dowódca 3. Zamojskiego Batalionu, ppłk Jerzy Muzyka – Komendant, kpt. Piotr Grabczak – Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Zamościu wraz z pocztem sztandarowym, płk Marian Puszka – Komendant Straży Miejskiej w Zamościu, Stanisław Grześko – Starosta Zamojski, Mariusz Zając – Sekretarz Powiatu Zamojskiego, Marek Walewander – Radny Rady Miasta Zamość, Przewodniczący NSZZ „Solidarność” Oddział Zamość, Bartosz Popek – Wójt Gminy Grabowiec, Irmina Szady-Czubara Dyrektor LO CSM im Powstania Zamojskiego w Zamościu z wykładowcami i kadetami, Harcmistrz ZHP Anna Rojek z harcerzami, Alicja Dubiel Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 7 z nauczycielami, Waldemar Leszczyński Dyrektor Bursy Międzyszkolnej Nr 2 w Zamościu, Prezesi Kół Rejonowych ŚZŻAK O/Z wraz z pocztami sztandarowymi, członkowie Związku, mieszkańcy regionu. W imieniu organizatorów Wiceprezes Marian Derkacz podziękował współorganizatorom oraz uczestnikom za wspólne upamiętnienie ważnych obchodów narodowych, oddanie hołdu i chwały „Żołnierzom Wyklętym”. Podziękowania skierował dodatkowo również za pomoc w organizacji uroczystości: Ks. Proboszczowi Parafii Katedralnej, Straży Miejskiej i Policji oraz Muzeum Zamojskiemu.

Cześć i Chwała Bohaterom!

https://lublin.tvp.pl/58798269/1-marca-2021,-g.-21.30 od 6:31 min.