W niedzielę, 28 maja br. w Zwierzyńcu odbył się Zjazd Żołnierzy 9 P.P. Legionów Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej. Organizatorami wydarzenia byli: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Koło Rejonowego ŚZŻAK w Zwierzyńcu, przy organizacyjnym wsparciu Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, Parafii Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu, Roztoczańskiego Parku Narodowego i Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna. Uroczystość jest corocznym, zapoczątkowanym po 1989 r., cyklem spotkań żołnierzy oddziałów Zamojskiego Inspektoratu AK walczących w okresie II wojny światowej, aktualnie z udziałem Ich Rodzin, patriotycznych mieszkańców regionu  upamiętnieniem ich zasług w walce o wolność Ojczyzny, w obronie wysiedlanej przez okupanta niemieckiego ludności Zamojszczyzny. 

Tegoroczne obchody rozpoczęły się ok. godz. 15:30 złożeniem przez liczne delegacje wieńców i kwiatów przy pomniku upamiętniającym poległych i pomordowanych Żołnierzy Oddziałów 9. P.P. Armii Krajowej Inspektoratu Zamojskiego, znajdującym się przy Kościele pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu.

Uroczystość główna wraz z ceremoniałem wojskowym, który zabezpieczył 3. Zamojski Batalion Zmechanizowany, odbyła się przy Kościele „Na wodzie” pw. Św. Jana Nepomucena. Po złożeniu meldunku przez Dowódcę Kompanii Honorowej por. Mateusza Wojtana o gotowości do uroczystości Dowódcy 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego ppłk. Krzysztofowi Hankowi, dokonaniu przeglądu Pocztów Sztandarowych i Kompanii Honorowej, odegrano i odśpiewano Hymn Państwowy. Asystę honorową przy sztandarze WP pełnili: dowódca ppor. Daniel Darmochwał, sztandarowy kpr. Gabriel Soboń oraz asystujący szer. Bogdan Kędziora. Otwarcia uroczystości i powitania gości w imieniu organizatorów dokonał Wiceprezes ŚZŻAK O/Z Koła Rejonowego w Zwierzyńcu Stanisław Kowalczyk. Okolicznościowe przemówienie, zawierające  rys historyczny, wygłosił Prezes ŚZŻAK O/Z Koła Rejonowego w Zwierzyńcu Krzysztof Dawid.

Ważną częścią programu było wręczenie odznaczeń państwowych przyznanych postanowieniem Prezydenta RP Pana Andrzeja Dudy na wniosek Prezesa i Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu.  

 Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o orderach i odznaczeniach postanowieniem Prezydenta RP za zasługi w działalności na rzecz rozwoju edukacji historycznej „Brązowym Krzyżem Zasługi” odznaczona została harcmistrz Anna Rojek Członek Zarządu ŚZŻAK Okręg Zamość. Za zasługi dla Niepodległej „Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości” odznaczony został: Leszek Tabiszewski – Kierownik Ośrodka  Szkolenia i Wychowania OHP w Zamościu.

Uroczystego wręczenia orderu w imieniu Prezydenta RP dokonał Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik wspólnie z wnioskodawcą – Prezesem ŚZŻAK Okręg Zamość Posłem na Sejm RP Sławomirem Zawiślakiem, jednocześnie Prezesem Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna oraz Wiceprezesem ŚZŻAK O/Z por. Andrzejem Jaroszyńskim.

Decyzją nr 4535/ KADR Ministra Obrony Narodowej z dn. 15.12.2022 r. o nadaniu medalu za zasługi dla obronności kraju w uznaniu zasług w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowani zostali: „Srebrnym Medalem za zasługi dla obronności kraju” – Józef Konopka członek pocztu sztandarowego ŚZŻAK O/Z, „Brązowym Medalem za zasługi dla obronności kraju” – Eugeniusz Czuj członek pocztu sztandarowego ŚZŻAK O/Z Koło Łabunie. Odznaczenia w imieniu Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka wręczyli ppłk Stanisław Styczyński – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji  w Zamościu, wnioskodawca – Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak oraz por. Andrzej Jaroszyński.

Na wniosek Zarządu naszego Okręgu Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Warszawie przyznał Prezesom Kół Rejonowych ŚZŻAK  Okręg Zamość oraz innym zasłużonym społecznikom, członkom naszego Związku specjalny Medal,  przygotowany na okoliczność 80. rocznicy przemianowania Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową. Uroczystego wręczenia medalu dokonał Prezes ŚZŻAK O/Z Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak w towarzystwie członków Zarządu por. Andrzeja Jaroszyńskiego oraz hm. Anny Rojek. Medalem za zasługi na rzecz krzewienia postaw patriotycznych i etosu Armii Krajowej uhonorowano: Krzysztofa Dawida ŚZŻAK O/Z Koło Rejonowe Zwierzyniec, Krzysztofa Guza ŚZŻAK O/Z Koło Rejonowe Zwierzyniec, Tomasza Książka ŚZŻAK O/Z Koło Rejonowe Biłgoraj, Edwarda Karchuta ŚZŻAK O/Z Koło Rejonowe Łabunie, Andrzeja Jaroszyńskiego ŚZŻAK O/Z Koło Rejonowe Uchanie, Mariana Derkacza ŚZŻAK O/Z Koło Rejonowe Zamość.

Po uroczystej dekoracji odznaczeniami głos zabrał Prezes Sławomir Zawiślak, który m.in. podziękował współorganizatorom za organizację tak ważnego patriotycznego wydarzenia, a wszystkim obecnym na uroczystości za wspólne kultywowanie i upamiętnianie bohaterskich czynów żołnierzy oddziałów AK, walczących w obronie ludności cywilnej Zamojszczyzny. Prezes zrelacjonował także bieżącą działalność Stowarzyszeń, które m.in. od dłuższego czasu skutecznie podnoszą pamięć zapomnianego, krwawego ale zwycięskiego Powstania Zamojskiego. W ubiegłym roku w ramach 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego zostały zorganizowane po raz pierwszy państwowe (https://akzamosc.pl/2022/11/25/posel-na-sejm-rp-slawomir-zawislak-prezes-swiatowego-zwiazku-zolnierzy-armii-krajowej-okreg-zamosc-organizatorem-centralnej-panstwowej-uroczystosci-z-okazji-80-rocznicy-wybuchu-powstania-zamojskieg/) i regionalne (https://akzamosc.pl/2022/12/14/regionalne-uroczystosci-z-okazji-80-rocznicy-wybuchu-powstania-zamojskiego-11-grudnia-2022-r-zamosc/) obchody upamiętniające ww. rocznicę. Przypomnijmy z inicjatywy Posła S. Zawiślaka jako posła-wnioskodawcy Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie uczczenia Powstania Zamojskiego w 80. rocznicę jego wybuchu.

O zabranie głosu został poproszony Wicewojewoda Lubelski Bolesław Gzik, który m.in. pogratulował przygotowania uroczystości na tak szeroką skalę, gdzie na szczególną uwagę zasługuje  obecność licznie zgromadzonej młodzieży oraz ludzi młodych. Co świadczy o sztafecie pokoleniowej, która z sukcesem przekazuje ważne dla narodu polskiego wartości, stanowiące o budowie naszego patriotyzmu i odpowiedzialności za losy Ojczyzny.

Ceremoniał wojskowy a jednocześnie część oficjalną uroczystości zakończył Apel Pamięci, który odczytał por. Mirosław Hacia, oficer 3. ZBZ.  Następnie orkiestra wojskowa, kompania honorowa i poczty sztandarowe wraz z uczestnikami uroczystości przemaszerowali w szyku na plac przed Kościółkiem „Na wodzie”, gdzie odprawiona została Msza Św. w intencji żołnierzy AK, Weteranów i ich Rodzin, koncelebrowana przez ks. Błażeja Górskiego Proboszcza Parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Zwierzyńcu oraz ks. Pawła Słonopasa.

Po nabożeństwie miała miejsce część artystyczna. Tegoroczne obchody uświetnił koncert patriotyczny, m.in. w wykonaniu Orkiestry Wojskowej w Lublinie, która na wniosek Prezesa ŚZŻAK O/Z gościła na Zamojszczyźnie, występ dzieci z Przedszkola „Motylek” w Zwierzyńcu, zuchów i harcerzy z 10. Drużyny Harcerskiej „Traperski Krąg” im. Jana Leonowicza ps. „Burta” z Suśca oraz Kapeli Zwierzynieckiej. Wszyscy artyści goszczący na scenie sprawili licznie zebranym gościom prawdziwą ucztę duchową a swoje uznanie dla umiejętności artystów odbiorcy wyrażali gromkimi brawami, które nie milkły.

Dziękujemy Artystom na czele z Dowódcą Kapelmistrzem Orkiestry Wojskowej w Lublinie por. Pawłem Kołodziejem oraz wszystkim pozostałym wykonawcom za przyjęcie zaproszenia, wzbogacenie święta 9 P.P. Legionów Armii Krajowej Ziemi Zamojskiej w Zwierzyńcu pięknym koncertem patriotycznym.

Obchodom towarzyszyła wystawa sprzętu wojskowego oraz stoiska promocyjne m.in. ŚZŻAK Okręg Zamość, Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, Kół Gospodyń Wiejskich – KGW Sochy, Guciów i Turzyniec, Roztoczańskiego Parku Narodowego, Grupy Rekonstrukcji Historycznej – GRH „Wir” z Biłgoraja, Klubów Strzeleckich. Na stanowiskach ŚZŻAK O/Z i SRL Zamojszczyzna uczestnicy uroczystości otrzymywali bezpłatnie przekazywane wydawnictwa i gadżety reklamujące działalność Stowarzyszeń. Ponadto władze ww. Stowarzyszeń przygotowały i przekazały upominki dla osób zaangażowanych w realizację uroczystości. Wręczono je m.in. występującym podczas koncertu dzieciom, przedstawicielkom KGW, Orkiestr i innym.

Wydarzeniem towarzyszącym obchodom patriotycznym była też udostępniona – przez ŚZŻAK O/Z – wystawa pn. „Powstanie Zamojskie 1942-1943”, która  została przygotowana na wniosek naszego Związku przez Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie z okazji ubiegłorocznej 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego. 

W uroczystości wzięli udział obok wyżej wymienionych m.in.: ppłk Krzysztof Hanek – Dowódca 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, reprezentujący jednocześnie Dowódcę Zamojskiego garnizonu płka Radosława Kudraja, ppłk Stanisław Styczyński – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji  w Zamościu, Urszula Kolman – Burmistrz Zwierzyńca, Edyta Wolanin – Sekretarz Urzędu Miejskiego w Zwierzyńcu, Anna Subocz-Chachuła -Dyrektor Zamojskiej Delegatury Wojewódzkiej Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Lublinie,  Andrzej Wojtyło – Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu, Waldemar Gardiasz – Dyrektor Technikum im. Jana Zamoyskiego w Zwierzyńcu, Grażyna Kawka – Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu, Marek Padyasek – Dyrektor Gospodarki Komunalnej w Zwierzyńcu, Edyta Sadło – Dyrektor Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej w Zwierzyńcu, Justyna Kur – Dyrektor Przedszkola Prywatnego „Motylki” w Zwierzyńcu, Aleksandra Hanaka – Kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu, Elżbieta Wawrzkowicz – Kierownik  Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zwierzyńcu, Marta Piasecka – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Sochach, Wiesław Droździel – przewodniczący Rady Miejskiej w Zwierzyńcu, jednocześnie wicedyrektor RPN w Zwierzyńcu,  Jacek Szuty – Honorowy Obywatel Zwierzyńca, Władysław Kasprzak przedsiębiorca, Stowarzyszenie Patriotyczny Szczebrzeszyn wraz z Zarządem, Prezesi Kół Rejonowych, członkowie i poczty sztandarowe ŚZŻAK Okręg Zamość oraz Kół Rejonowych: Biłgoraj, Łabunie, Józefów, Komarów, Łabunie, Skierbieszów, Stary Zamość, Susiec, Szczebrzeszyn, Uchanie, Zwierzyniec, szkolne poczty sztandarowe, dyrekcje i przedstawiciele szkół, delegacje samorządów, instytucji oraz mieszkańcy Zwierzyńca i powiatu zamojskiego.

Serdecznie dziękujemy za wspólne upamiętnienie tegorocznych obchodów.

https://lublin.tvp.pl/70164076/zjazd-zolnierzy-9-pulku-piechoty-legionistow-ak-ziemi-zamojskiej