Dnia 3 marca 2023 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Bełżcu odbyło się, współorganizowane przez nasze Stowarzyszenie, spotkanie promujące książkę pt. „Na granicy. Wspomnienia Karola Kazimierza Kosteckiego 'Kostka’ – dowódcy Kompanii Narol Armii Krajowej” autorstwa Aleksandry Hadaś. 

W  wydarzeniu uczestniczyły rodziny Karola Kazimierza Kosteckiego i Jego żony Antoniny Folusiewicz,  rodziny Wojskowej Służy Kobiet z okresu II wojny światowej, syn dowódcy V rejonu Tomaszów Lubelski Mariana Wardy ps. ,,Polakowski” – Włodzimierz Warda oraz inni uczestnicy m.in.: Wójt Gminy Bełżec Andrzej Adamek, Burmistrz Miasta i Gminy Narol – Grzegorz Dominik, Burmistrz Miasta i Gminy Lubycza Królewska – Marek Łuszczyński wraz z Przewodniczącym Mariuszem Lewko, sekretarz Gminy Bełżec – Alicja Kopczan, Radni Rady Gminy Bełżec, Prezes Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach – Magdalena Szczepańska, Prezes Marian Świętojański i członkowie Koła Rejonowego ŚZŻAK O/Z w Narolu, Prezes Lucyna Rebizant i członkowie Koła Rejonowego ŚZŻAK O/Z w Tomaszowie Lubelskim, członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, kpt. Paweł Broszko z-ca Komendanta placówki SG w Horyńcu-Zdroju, Dyrektor Biura Euroregionu Roztocze – Jarosław Joniec, Eugeniusz Hanejko – emerytowany Dyrektor Muzeum im. dr Janusza Petera w Tomaszowie Lubelskim, dr hab. Mariusz Koper z Katedry Języka Polskiego KUL, Grupa Rekonstrukcji Ludności Cywilnej Tomaszów Lubelski, historyk i regionalista – Zdzisław Pizun i wielu innych zacnych gości.

Po powitaniu przybyłych gości Magdalena Szczepańska przedstawiła osobę autorki i  wprowadziła w tematykę prezentowanej książki, która poświęcona jest lokalnej historii i działalności Karola Kazimierza Kosteckiego ps. „Kostka” – dowódcy Kompanii Narol Armii Krajowej. Następnie głos zabrała autorka Pani Aleksandra Hadaś, która szczegółowiej przedstawiła zebrany i opracowany w książce materiał. 

Po omówieniu publikacji uczestnicy spotkania mieli możliwość rozmowy z Autorką i mogli pozyskać książkę wraz z Jej dedykacją. Promocji książki towarzyszyła wystawa historyczna pt.,,Wojskowa Służba kobiet  ZWZ-AK na terenie działania kompanii Narol”. W hołdzie  Żołnierzom Wyklętym  został odśpiewany przez młode wokalistki z GOK a Bełżcu – Marcelinę Oleszczuk i Alicję Jasińską, utwór pt. ,,Wolność” Marka Grechuty.

Prezes Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach Magdalena Szczepańska jednocześnie Wiceprezes SRL Zamojszczyzna podziękowała za wkład na rzecz upamiętniania historii i za miłe spotkanie Pani Aleksandrze Hadaś. Wiceprezes M. Szczepańska w imieniu Posła Sławomira Zawiślaka jednocześnie Prezesa SRL  Zamojszczyzna i Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość, pogratulowała tej ważnej publikacji oraz podziękowała za wkład i lata pracy na rzecz utrwalania historii, wręczając Autorce książki pamiątkowy dyplom i publikacje wydane przez ŚZŻAK O/Z.

Gratulujemy Autorce książki kolejnej, ważnej publikacji historycznej i życzymy dalszych sukcesów.


Dziękujemy za liczny udział wszystkim obecnym na spotkaniu. Zachęcamy do zapoznania się powyższą publikacją.