W dniach od 26.06 – 01.07.2022 r. w Brzezinach Bełżeckich, w ramach współpracy pomiędzy Stowarzyszeniem „Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach, Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, ŚZŻAK Okręg Zamość Koło Rejonowe Tomaszów Lubelski, ŚZŻAK Okręg Zamość Koło Rejonowe Narol, ŚZŻAK Okręg Podkarpacki Koło Lubaczów oraz naszym Stowarzyszeniem Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, Gminnym Ośrodkiem Kultury w Bełżcu,  a także samorządami: Gminą Bełżec, Miastem i Gminą Narol, Powiatem Lubaczowskim, Powiatem Tomaszowskim miał miejsce plener rzeźbiarski pt. ,,Wdzięczni Bohaterom II”. Była do druga edycja projektu zainicjowanego przez Panią Magdalenę Szczepańską – Prezes  Stowarzyszeniem „Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach. W ubiegłym roku podczas letniego pleneru powstały rzeźby lokalnych bohaterów: dowódcy kompanii Narol – Karola Kosteckiego ps. „Kostek”, dowódcy III plutonu Brzeziny Bełżeckie – Stefana Kobosa ps. „Wrzos” i łącznika między dwoma dowódcami, adiutanta Kobosa – Eugeniusza Szczepańskiego ps. „Turski”.

Podczas podsumowania tegorocznego wydarzenia zorganizowanego w dniu 2 lipca 2022 r. odbyła się prezentacja wyposażenia i umundurowania Grup Rekonstrukcji Historycznych, m.in. można było podziwiać Szwadron Tomaszowski, Grupę Rekonstrukcji Ludności Cywilnej Tomaszów Lubelski i Stowarzyszenie Moje Nowosiółki. Spotkanie było także okazją do dyskusji nt. osiągnięć żołnierzy podziemia niepodległościowego oraz wysłuchania Dawida Króla ze Starego Dzikowa, który zaprezentował piosenki partyzanckie i patriotyczne.

Ważnym punktem programu było wręczenie odznaczeń dla artystów, rzeźbiarzy. Odznakę Zasługi Światowego Związku Żołnierzy AK Okręg Zamość, przyznaną przez Zarząd Związku na wniosek Pani Magdaleny Szczepańskiej (także Wiceprezes ŚZŻAK O/Z) otrzymali autorzy prac Mariusz Opoka i Zenon Stańko. Została wręczona w jej towarzystwie przez Prezesa ŚZŻAK O/Z, Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka.

Wykonane w tym roku rzeźby przedstawiają pierwszego dowódcę kompanii Narol Michała Bednarskiego ps. ,,Jodła” i mieszkańca Brzezin Józefa Jarosza, który był w Korpusie Ochrony Pogranicza, a następnie zasłużył się w organizacji WiN Tomaszów Lubelski. Dodatkowo rzeźbiarzom zostały wręczone podziękowania przez Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka jednocześnie Prezesa SRL Zamojszczyzna, Burmistrza Miasta i Gminy Narol Grzegorza Dominika i Wójta Gminy Bełżec Andrzeja Adamka. Organizatorzy zapewnili partyzancki poczęstunek. Zadanie zostało dofinansowane przez Fundację ORLEN i sponsorów: Mobil Dach Dariusz Kuźniarz, Instalbud Lubycza Królewska, Bank Spółdzielczy Lubycza Królewska, Witold Szpidor, Gabinet Weterynaryjny Wojciech Pawluk. Projekt mógł zostać zrealizowany także dzięki współpracy z Nadleśnictwem Tomaszów Lubelski oraz Nadleśnictwem Narol.

Dziękujemy Prezes Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach Pani Magdalenie Szczepańskiej, organizatorce wydarzenia za zaproszenie do współpracy przy wyjątkowej patriotycznej inicjatywie.

Zapraszamy do obejrzenia relacji: