W dniu 31.01. br. w Klubie Garnizonowym 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego w Hrubieszowie odbył się opłatek patriotyczny zorganizowany przez nasze Stowarzyszenie wspólnie ze współpracującym z naszą organizacją Światowym Związkiem Żołnierzy Okręg Zamość oraz ŚZŻAK O/Z Kołem Rejonowym w Hrubieszowie.

Spotkanie było okazją do wspólnego podzielenia się opłatkiem, złożenia sobie wzajemnych życzeń, rozmów i integracji środowiska.

Na wstępie spotkania organizatorzy powitali wszystkich zebranych, jednocześnie dziękując m.in. za przybycie wszystkim gościom. W tej części głos zabrał także Prezes SRL Zamojszczyzna Poseł Sławomir Zawiślak (także Prezes ŚZŻAK O/Z), który pokrótce podsumował ubiegłoroczne, najważniejsze działania ww. Stowarzyszeń, a następnie złożył zebranym najlepsze życzenia noworoczne, jednocześnie podziękował wszystkim współpracującym z ww. Stowarzyszeniami osobom i jednostkom organizacyjnym za realizację licznych projektów oraz zaprosił do dalszej aktywności i tak efektywnej współpracy.

Liturgiczną część uroczystego spotkania poprowadzili Ksiądz Prałat Pułkownik Andrzej Puzon oraz Ksiądz Wiesław Oleszek Proboszcz Parafii Św. Mikołaja w Hrubieszowie. Po modlitwie i pobłogosławieniu opłatków, zebrani składali sobie noworoczne życzenia. Spotkanie opłatkowe swoim występem uświetniała solistka zespołu HUBAL Agata Jarmusz.

Podczas spotkania przekazane zostały bezpłatnie uczestnikom spotkania materiały promujące działalność społeczną m.in. książki wydane przez ŚZŻAK Okręg Zamość, także przy wsparciu SRL Zamojszczyzna, m.in. „Geniusz patriotyzmu jako koniecznej cnoty społecznej pod redakcją ks. prof. Tadeusza Guza oraz Posła Sławomira Zawiślaka (więcej tutaj: https://akzamosc.pl/2022/12/30/organizacja-spotkania-promujacego-nowe-punktowane-wydawnictwo-swiatowego-zwiazku-zolnierzy-armii-krajowej-okreg-zamosc-pt-geniusz-patriotyzmu-jako-koniecznej-cnoty-spolecznej-28-grudnia-2022-r/).

W spotkaniu uczestniczyli obok ww., także członkowie SRL Zamojszczyzna z jego Wiceprezesem Radosławem Maksymowiczem, reprezentanci Kół Rejonowych ŚZŻAK Okręg Zamość, w tym Wiceprezes ŚZŻAK O/Z por. Andrzej Jaroszyński (Uchanie), Kamila Maślanka (Hrubieszów i Wioletta Skoczylas (Hrubieszów), Maria Małek (Mircze), Irena Olszewska (Trzeszczany), Jan Lisiuk (Grabowiec) oraz oraz zaproszeni goście m.in: Starosta Powiatu Hrubieszowskiego Aneta Karpiuk, Przewodnicząca Rady Miasta Hrubieszów Anna Naja, Sekretarza Gminy Hrubieszów Robert Polichleb, Wójt Gminy Grabowiec Bartosz Popek, Dowódcę 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego reprezentowała szefowa sekcji wychowawczej mjr Agnieszka Gdula, Kierownik Oddziału Celnego w Hrubieszowie podinsp. Ryszard Krawczyk, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Hrubieszowie mł. bryg. Piotr Gronowicz, w zastępstwie Komendanta Placówki Straży Granicznej w Hrubieszowie st. chorąży sztabowy Beata Pawelec, Wiceprezes Towarzystwa Regionalnego Hrubieszowskiego Henryk Lebiedowicz, Prezes Środowiska Żołnierzy 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej Grażyna Mirska, Dyrektor Powiatowego Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczych Katarzyna Lachowska, Prezes Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych Solidarność Bolesław Duma, Kierownik Zespołu HUBAL Marek Maciejczyk (członek ŚZŻAK O/Z), Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Twórcze dziewczyny” w Malicach, Panie KGW w Jarosławcu, Panie z KGW w Staszicu, Panie z KGW Modryń Kolonia.

Serdecznie dziękujemy za przygotowanie poczęstunku Paniom z KGW Modryń Kolonia.

Członkowie naszego Stowarzyszenia uczestniczyli także w spotkaniu opłatkowym w Tomaszowie (https://akzamosc.pl/2023/02/01/oplatek-patriotyczny-czlonkow-i-sympatykow-szzak-kola-rejonowego-w-tomaszowie-lubelskim-28-01-2023-r-tomaszow-lubelski/ ) i Biłgoraju (https://akzamosc.pl/2023/01/17/oplatek-patriotyczny-czlonkow-i-sympatykow-szzak-kola-rejonowego-bilgoraj-15-01-2023-r-bilgoraj/).

Dziękujemy wszystkim za przyjęcie zaproszenia i miło spędzony czas w gronie przyjaciół, jeszcze raz życząc wszystkiego najlepszego zapraszamy do dalszej tak efektywnej współpracy.