Współorganizacja Gali Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej, nowego projektu przekazującego wiedzę o Bitwie pod Komarowem, upowszechniającego historię polskiej kawalerii. Gala odbyła się w dniach 17-18 listopada w Klubie 3 Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu.

W trakcie wydarzenia, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Bitwa pod Komarowem, Dowództwo Garnizonu Warszawa, Polski Klub Kawaleryjski oraz Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna (przy finansowym wsparciu Ministerstwa Edukacji i Nauki) przygotowano m.in. prelekcje, koncerty, filmy, wystawy. W trakcie uroczystości przedstawiony został film reżyserii Przemysława Bednarczyka o Bitwie pod Komarowem oraz etosie i upamiętnieniu oraz teledysk z muzyką Jana Kondraka ze słowami Krzysztofa Czarnoty „Nasi chłopcy na cokole”.

W części edukacyjnej projektu, skierowanej do bardzo licznie uczestniczącej w nim młodzieży w zgodzie z hasłem „Uprawiać historię, zaprzyjaźnić się z nią” przedstawiona została historia walk polskiej kawalerii.

Podczas uroczystej Gali m.in. przekazano kopie odznak pułkowych z Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej w Wolicy Śniatyckiej oraz certyfikaty dla 22 jednostek wojskowych, dziedziczących tradycje pułków kawalerii II RP. Odznaki te będą wyeksponowane w honorowych miejscach na terenie stacjonowania wyróżnionych jednostek Wojska Polskiego. W trakcie Gali wręczone zostały także odznaczenia i wyróżnienia przyznane najwyższym dowódcom WP, społecznikom wspierającym nasz projekt (w tym Druhom OSP Cześniki) za pomoc w budowie ww. pomnika oraz organizacji corocznych inscenizacji Bitwy pod Komarowem.

Prezes Stowarzyszenia Lokalnego Zamojszczyzna, poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak w imieniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego dokonał aktu dekoracji Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Tomasza Jerzego Dudka a Brązowym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” Konrad Głuchowskiego – twórców projektu pomnika, inicjatorów jego budowy. Minister Piotr Gliński na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej nadał ww. medale doceniając zaangażowanie ww. w upowszechnianie i ochronę dziedzictwa polskiej kawalerii.

W trakcie Gali wręczone zostały także odznaczenia i wyróżnienia przyznane najwyższym dowódcom WP, społecznikom wspierającym nasz projekt za pomoc w budowie ww. pomnika oraz organizacji corocznych inscenizacji Bitwy pod Komarowem.

Jeden z ustanowionych 11 Medali Budowniczego Pomnika otrzymał płk rez. Marek Dragan Prezes Polskiego Klubu Kawaleryjskiego. Medale pamiątkowe otrzymali: gen. bryg. Tomasz Dominikowski Dowódca Garnizonu Warszawa; gen bryg. Tadeusz Nastarowicz dowódca 21.Brygady Strzelców Podhalańskich; rtm. kaw. och. Jakub Czekaj dla Szwadronu Jazdy RP oddział Szwadron Przyboczny Prezydenta; Marta Czernik Sekretarz Zarządu Stowarzyszenia „Bitwa pod Komarowem”; Ochotnicza Straż Pożarna Cześniki.

Medale wręczyli Tomasz Dudek – Prezes Stowarzyszenia Bitwa pod Komarowem, inicjator i koordynator budowy pomnika oraz Święta Kawalerii Polskiej; Sławomir Zawiślak poseł na Sejm RP, Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna oraz Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość; Witold Marucha – Wicestarosta Powiatu Zamojskiego, Sekretarz naszego Stowarzyszenia a jednocześnie przedstawiciel mieszkańców Komarowa.

Ww. dokonali także uroczystego przekazania aktów nadania certyfikatów i kopii odznak z pomnika z udziałem reprezentacji oddziałów kawalerii ochotniczej dla dowódców oraz przedstawicieli jednostek wojskowych: 1 Pułku Szwoleżerów Marszałka Józefa Piłsudskiego 1 batalionowi kawalerii powietrznej, 3 Pułku Szwoleżerów Mazowieckich im. Jana Kozietulskiego dla 1 batalionu zmechanizowanego 15.Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, 1 Pułk Ułanów Krechowieckich im. Bolesława Mościckiego dla 1 batalionu czołgów 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, 2 Pułku Ułanów Grochowskich im. gen. Józefa Dwernickiego dla 2 batalionu czołgów ułanów grochowskich 1.Warszawskiej Brygady Pancernej, 4 Pułku Ułanów Zaniemeńskich dla 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego, 7 Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego dla 7 batalionu kawalerii powietrznej 25. Brygady Kawalerii Powietrznej, 8 Pułku Ułanów Księcia Józefa Poniatowskiego dla 19 chełmskiemu batalionowi zmechanizowanemu 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, 12 Pułku Ułanów Podolskich dla 12 Batalionu Dowodzenia Ułanów Podolskich 12.Szczecińskiej dywizji Zmechanizowanej, 13 Pułku Ułanów Wileńskich dla 18 batalionu rozpoznawczego 18. Dywizji Zmechanizowanej, 15 Pułku Ułanów Poznańskich dla 15 batalionu ułanów poznańskich 17. Wielkopolskiej Brygada Zmechanizowana, 17 Pułku Ułanów Wielkopolskich dla 17. Kompanii Rozpoznawczej Ułanów Wielkopolskich 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, 20 Pułku Ułanów im. Króla Jana III Sobieskiego dla 1 batalionu czołgów 19. Lubelskiej Brygady Zmechanizowanej, 24 Pułku Ułanów im. Hetmana Stanisława Żołkiewskiego dla 24 batalionu ułanów 10. Brygady Kawalerii Pancernej, 27 Pułku Ułanów im. Króla Stefana Batorego dla 9. Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej, 2 Pułku Strzelców Konnych dla 2. Hrubieszowskiego Pułku Rozpoznawczego im. mjr. Henryka Dobrzańskiego „HUBAL”, 3 Pułku Strzelców Konnych im. Hetmana Stefana Czarnieckiego dla batalionu dowodzenia 3 Pułku Strzelców Konnych 15.Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, 7 Pułku Strzelców Konnych Wielkopolskich dla 7 batalionu strzelców konnych wielkopolskich 17. Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej, 9 Pułku Strzelców Konnych im. gen Kazimierza Pułaskiego dla 2 batalionu zmechanizowanemu 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej,10 Pułku Strzelców Konnych dla Kompanii Rozpoznawczej 10.Brygady kawalerii Pancernej,5 Dywizjonu Artylerii Konnej dla 19 chełmskiego dywizjonu artylerii samobieżnej, 7 Dywizjonu Artylerii Konnej Wielkopolskiej dla 7 dywizjonu artylerii 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej.

Po uroczystości nastąpiło odebranie tablic z kopiami odznak pułkowych z Pomnika przez jednostki wojskowe. I Gala zakończyła się Balem kawaleryjskim z udziałem przedstawicieli jednostek, reprezentantów oddziałów Kawalerii Ochotniczej oraz zaproszonych gości.

Dzień wcześniej, tj. 17 listopada w ramach zorganizowanego wydarzenia odbył się dzień edukacji dla ponad 500 dzieci i młodzieży ze szkół Zamojszczyzny. Przedstawiona została historia bitwy pod Komarowem, jej symbolika oraz upamiętnienie. Odbył się również koncert zespołu Malowani przeprowadzony przez Towarzystwo krzewienia edukacji historycznej 1 PU Krechowieckich im. płk. Mościckiego z gawędami i opowieściami o kawalerii prowadzony przez rtm. kaw. och. Adama Sujeckiego oraz Urszulę Kowalczyk, autorkę książek o konizmach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Zaprezentowany, przygotowany specjalnie dla realizacji naszego projektu mobilny wernisaż o Bitwie pod Komarowem, jej etosie, upamiętnieniu oraz jej bohaterach autorstwa Konrada Głuchowskiego będzie prezentowany szkołom Zamojszczyzny do końca 2023 roku.

W trakcie wydarzenia zaprosiliśmy do dalszej współpracy na rzecz upamiętnienia Bohaterów polskiej historii. Planujemy rozwój potencjału miejsca pamięci narodowej jakim jest pole zwycięskiej dla strony polskiej, największej bitwy kawaleryjskiej XX wieku. A plany mamy bardzo ambitne.

https://lublin.tvp.pl/74203717/gala-chwaly-kawalerii-i-artylerii-konnej-w-zamosciu

https://lublin.tvp.pl/74203718/gala-chwaly-kawalerii-i-artylerii-konnej-w-zamosciu