W niedzielę 4 czerwca br. w „Szałasie nad Tanwią” w miejscowości Huta Różaniecka (gm. Narol) odbyła się  X Edycja Koncertu Piosenki Partyzanckiej, pt. „Niech i Twą piosnkę wicher poniesie o partyzancie zanuć pieśń…”, połączona z obchodami 79. rocznicy największej bitwy partyzanckiej podczas II Wojny Światowej pod Osuchami.

Wydarzenie patronatem honorowym objęli: Poseł na Sejm RP Anna Schmidt, Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Starosta Powiatu Lubaczowskiego Zenon Swatek, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Podkarpacki.

Organizatorami koncertu byli: Regionalne Towarzystwo Kultury i Sportu w Lubaczowie,  Powiatowe Centrum Kultury w Lubaczowie, Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, Stowarzyszenie „Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach, 21 Brygada Strzelców Podhalańskich.

Partnerami wydarzenia byli: Miasto i Gmina Narol, Gmina Cieszanów, Gmina Bełżec, Powiat Lubaczowski. Sponsorami wydarzenia: Nadleśnictwo Lubaczów, Nadleśnictwo Narol, Bank Spółdzielczy Lubaczów oraz Miejska Spółdzielnia „Samopomoc chłopska” Lubaczów.

Zadanie publiczne współfinansowane ze środków otrzymanych z Powiatu Lubaczowskiego i Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość.

Ideą koncertu Piosenki Partyzanckiej „W Szałasie nad Tanwią” jest upamiętnienie poległych w największej bitwie partyzanckiej z czasów II wojny światowej, do której doszło pod Osuchami w Puszczy Solskiej, w dniach 25–26 czerwca 1944 r.  Koncert odbywa się tradycyjnie na granicy województw podkarpackiego i lubelskiego oraz powiatów: lubaczowskiego, biłgorajskiego i tomaszowskiego. Jego celem jest m.in. popularyzowanie pieśni partyzanckich zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, ale też kształtowanie postaw patriotycznych.

Podczas wydarzenia wojskową Asystę Honorową wystawił 3 Batalion Strzelców Podhalańskich z Przemyśla. Dowódcą Kompanii Honorowej był ppor. Wojciech Kustra. Skład Pocztu Sztandarowego: Dowódca pocztu – ppor. Maciej Nowak, Sztandarowy – kpr. Jacek Czapla. asystował kpr. Łukasz Radzik.

Po wprowadzeniu sztandaru Wojska Polskiego została odprawiona Msza Święta Polowa w intencji Ojczyzny pod przewodnictwem ks. prałata Józefa Dudka, który wygłosił także Słowo Boże. Po uroczystym nabożeństwie odbyła się główna uroczystość patriotyczna z udziałem 21. Brygady Strzelców Podhalańskich oraz Orkiestry Wojskowej z Rzeszowa.

Po powitaniu uczestników  tegorocznego wydarzenia przez prowadzących miało miejsce wręczenie, przyznanego na wniosek Zarządu i Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość Posła Sławomira Zawiślaka, pośmiertnego patentu oficerskiego dla żołnierza Armii Krajowej śp. Pani Janiny Broszko ps. „Pogoda’’. Odczytania postanowienia Prezydenta RP dokonał ppor. Kamil SkrzatekNa podstawie imiennego upoważnienia od Prezydenta RP wręczenia aktu mianowania na stopień podporucznika dokonał Szef Ośrodka Zamiejscowego w Rzeszowie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji płk Paweł Wójcik. Pośmiertny akt mianowania odebrał syn śp. Pani Janiny Broszko Pan Krzysztof Broszko. Następnie w imieniu Rodziny głos zabrał wnuk śp. Pani Janiny Broszko kpt. Paweł Broszko. W tej części głos zabrała także Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Poseł na Sejm RP Anna Schmidt.

Janina Broszko z domu Zuchowska urodziła się w 1923 r. w Narolu. Od samego początku wojny zaangażowana była w działalność konspiracyjną, której organizatorem w Narolu i okolicznych wioskach był m.in. jej brat Marian Zuchowski ps. „Orlik” podchorąży Wojska Polskiego, niedoszły pilot, któremu wojna przerwała naukę w Oficerskiej Szkole Lotnictwa w Dęblinie. Janina przybrała pseudonim „Pogoda”. W czasie okupacji niemieckiej pełniła role sanitariuszki i łączniczki w strukturze Wojskowej Służby Kobiet kompanii „Narol” wchodzącej w skład V Rejonu obwodu Tomaszów Lubelski, której dowódcą był Karol Kazimierz Kostecki ps. „Kostek”, legendarny dowódca partyzancki. 22 maja 1944 r. z bronią w ręku brała udział w słynnej obronie Narola przed bandami UPA.

Po wkroczeniu Armii Czerwonej i tzw. „wyzwoleniu” pozostała w konspiracji, pomimo rozwiązania struktur Armii Krajowej. W lutym 1942 r. została aresztowana w obławie na narolski pałac, zorganizowanej przez tomaszowski Urząd Bezpieczeństwa oraz oddział KBW, w którym stacjonowali żołnierze „Kostka”. Aresztowano wówczas 4 żołnierzy i 3 sanitariuszki. Po niezwykle brutalnym śledztwie prowadzonym przez Rosjan na lubelskim zamku, zapadły wyroki śmierci, a sanitariuszki, otrzymały  wyroki od 5 do 7 lat więzienia. Janina otrzymała wyrok 7 lat więzienia. Po ogłoszeniu wyroku osadzono ja w centralnym więzieniu we Wronkach, skąd na podstawie poszerzonej amnestii została zwolniona w październiku 1945 r. Po powrocie do Narola wyszła za mąż za Augusta Broszko funkcjonariusza MO, który na skutek związania się z Janiną został usunięty z szeregów MO. Obydwoje przez długi czas nie mogli znaleźć żadnej pracy. Mieli dwóch synów, Andrzeja i Krzysztofa. Aktywnie włączała się w upamiętnianie wydarzeń, w których sama brała udział. Brała czynny udział w ufundowaniu i poświęceniu tablicy upamiętniającej poległych żołnierzy AK kompanii Narol w kościele w Narolu. Zmarła w 2005 roku.

Podczas uroczystości miało także miejsce uhonorowanie odznakami Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Decyzją Zarządu Głównego ŚZŻAK w Warszawie na wniosek Prezesa ŚZŻAK Koła Obwodu Lubaczów „Odznaczeniem Pamiątkowym za zasługi dla ŚZŻAK” uhonorowany został Pan Stanisław Pachołek. Z kolei Odznakę Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość otrzymali: Pani Beata Niedźwiecka, Pan Marek Żołądek, st. szer. Władysław Rebizant.

Decyzje o otrzymaniu ww. odznaczeń odczytała Wiceprezes ŚZŻAK O/Z Magdalena Szczepańska. 

Udekorowania ww. dokonali wspólnie Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej Poseł na Sejm RP Anna Schmidt,  Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość, Starosta Lubaczowski Zenon Swatka, plut. Adam Antonik Prezes ŚZŻAK Koła Obwodu Lubaczów, Zbigniew Markut Prezes ŚZŻAK Koło Obwodu Nisko-Stalowa Wola, Wiceprezes ŚZŻAK O/Z Magdalena Szczepańska, jednocześnie Prezes Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach.

Po dekoracji odznaczonych głos zabrał Prezes SRL Zamojszczyzna Poseł Sławomir Zawiślak. Ceremoniał wojskowy zakończył się Apelem Pamięci, który odczytał  ppor. Kamil Skrzatek, kompania honorowa oddała salwę honorową na cześć bohaterskich obrońców Rzeczypospolitej Polskiej.

Po wykonaniu salwy honorowej została odegrana „Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego”. Pierwszą część wydarzenia zakończyło odprowadzenie wojskowej asysty honorowej z miejsca uroczystości.

Część drugą uroczystości stanowił koncert piosenki partyzanckiej, którą otworzył Starosta Lubaczowski Pan Zenon Swatek. Do prezentacji przygotowanych utworów przystąpiło 14 zespołów wokalno-instrumentalnych z powiatu lubelskiego i podkarpackiego: Zespół Piosenki Biesiadnej ,,Akademicy” z Jarosławia, Zespół MARASE z Bełżca, Zespół Bełżusie i Grupa wokalno-instrumentalna z Bełżca, Zespół śpiewaczy ,,Parzanki” z Paar, 10. Drużyna Harcerska ,,Traperski Krąg” im. Jana Leonowicza ps.,,Burta” z Suśca , Kapela Turobińska, 13 Gromada Zuchowa ,,Odważne Jedyneczki” z Lubaczowa, Chór  z Lubaczowa, ,,Niezapominajki” z Cieszanowa , Orkiestra Dęta z Cieszanowa, Kapela Galicjanie z Narola , Zespół ,,Bez Nazwy”, Instruktorski Krąg Seniora z Lubaczowa, Zespół Ziemi Narolskiej,  Zespół ,,Cztery Pory Roku” z Oleszyc.
Każdy z ww. uczestników koncertu otrzymał (ufundowane przez ŚZŻAK O/Z) plakietki, dyplomy i okolicznościowe statuetki. Ponadto uczestnikom został przekazany, wydany przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna Śpiewnik Pieśni Partyzanckich Powstania Zamojskiego oraz przekazane przez ŚZŻAK O/Z odznaki 9 pp AK Ziemi Zamojskiej. Uczestnicy wydarzenia otrzymali także inne gadżety od Powiatu Lubaczowskiego, Stowarzyszenia „Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach, ŚZŻAK Okręg Zamość i Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna.


Zadanie dofinansowano ze środków Powiatu Lubaczowskiego. Wniosek składało  współpracujące z ŚZŻAK O/Z Stowarzyszenie ,,Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach.

Wydarzenie zakończył partyzancki poczęstunek.

W uroczystości obok wyżej wymienionych udział wzięli m.in.: Poseł na Sejm RP Teresa Pamuła, ostatni żyjący żołnierz Kompanii Narol Władysław Wolańczyk, Rodzina śp. Pani Janiny Broszko,  ppłka Roberta Bajorskiego – Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Jarosławiu reprezentował kpt. Lesław Słoma, ppłk Dariusza Brzeżawskiego – Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Rzeszowie reprezentował płk Paweł Wójcik, Zastępca Komendanta Placówki Straży Granicznej w Horyńcu-Zdroju – kpt. Paweł Broszko, Komendant Powiatowy Policji w Lubaczowie – mł. insp.  Grzegorz Błaszczyk, Kierownik Posterunku Policji w Narolu – aspirant sztabowy Marek Żołądek, Wójt Gminy Bełżec Andrzej Adamek, Burmistrz Miasta i Gminy Narol Grzegorz Dominik, Dyrektor Powiatowego Centrum Kultury w Lubaczowie – Beata Niedźwiecka,  Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ludności Cywilnej Tomaszów Lubelski, Stowarzyszenie Tomaszowski Szwadron im. 1 Pułku Kawalerii Korpusu Ochrony Pogranicza, adiunkt Katedry Języka Polskiego Instytutu Językoznawstwa Wydziału Nauk Humanistycznych KUL dr hab. Mariusz Koper, Władysław Rebizant – właściciel „Szałasu nad Tanwią”.

https://lublin.tvp.pl/70330935/x-koncert-piosenki-partyzanckiej

https://lublin.tvp.pl/70329322/4-czerwca-2023-g-1830 od 9:23 min.

http://lubaczow.tv/x-edycja-koncertu-piosenki-partyzanckiej-w-szalasie-nad-tanwia-w-hucie-rozanieckiej-cz-4/