W sobotę, 25 listopada br. w Kryłowie odbyła się uroczystość upamiętniająca Bohatera Zamojszczyzny szczególnie Ziemi Hrubieszowskiej  – płk. Stanisława Basaja ps. „Ryś”. Organizatorami wydarzenia jak co roku byli: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Koło Rejonowe ŚZŻAK O/Z w Mirczu, Szkoła Podstawowa im. Batalionów Chłopskich w Kryłowie, Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, Parafia Narodzenia NMP w Kryłowie. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Starosta Hrubieszowski Aneta Karpiuk.

Patriotyczne wydarzenie rozpoczęło się pod Pomnikiem upamiętniającym zamordowanych 25.03.1945 r. w Kryłowie – płk. Stanisława Basaja „Rysia” i partyzantów z Batalionów Chłopskich, pod którym nastąpiła zbiórka pocztów sztandarowych z Kół Rejonowych ŚZŻAK O/Z: Mircza, Zwierzyńca, Suśca, Hrubieszowa, Dołhobyczowa, Uchań oraz pocztu Szkoły Podstawowej w Kryłowie i Wojska Polskiego. Następnie w szyku zwartym pod komendą Wiceprezesa ŚZŻAK O/Z por. Andrzeja Jaroszyńskiego delegacje z pocztami weszły do miejscowego kościoła parafialnego pw. Narodzenia NMP, gdzie rozpoczęła się Msza Św. w 106. rocznicę urodzin Stanisława Basaja. Msza Św. odprawiana była w koncelebrze przez Proboszcza parafii ks. Michała Monia, ks. Marka Kuśmierczyka i ks. profesora Tadeusza Guza, który wygłosił bardzo wymowną i bogatą homilię, przywołującą uczestników do wielu refleksji.

Oprawę muzyczną Mszy Św. zapewnił Zespół wokalny „Hubal” z Hrubieszowa a liturgiczną harcerze z 10. DH „Traperski Krąg” im. Jana Leonowicza, ps. „Burta” z Suśca. Po zakończeniu nabożeństwa nastąpiło podziękowanie dla ks. prof. Tadeusza Guza za uświetnienie uroczystości swoim udziałem i pięknym kazaniem. Następnie Zespół wokalny Hubal zaprosił obecnych do wysłuchania koncertu pieśni patriotycznych.

Dalsze uroczystości odbyły się przy ww. Pomniku pod którym stawiły się wszystkie delegacje tj: przedstawiciele Rodziny Stanisława Basaja, w tym siostrzenica Wanda Kółtonicka z synem Waldemarem i córką Edytą oraz Waldemar Rosołowski, Sekretarz Powiatu Hrubieszowskiego Gerard Pisiewicz, Wójt Gminy Mircze Marta Małyszek, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Hrubieszowie Anna Naja, Anna Jaśkiewicz – reprezentująca Burmistrza Hrubieszowa, szer. Dagmara Chrzanowska – reprezentująca Wójta i Radę Gminy Hrubieszów, st. kpr. Piotr Rypina – reprezentujący Dowódcę 192.Batalionu Lekkiej Piechoty, przedstawiciele Rodzin II Inspektoratu Zamojskiego AK Adam Pyś i Andrzej Hulanicki, Wójt Gminy Ulhówek Łukasz Kłębek oraz sekretarz UG Ulhówek Jan Kowalczyk – jednocześnie Radny Powiatu Tomaszowskiego.

W uroczystości udział wzięły również delegacje ŚZŻAK Okręg Zamość z pocztem sztandarowym Związku z reprezentującym posła S. Zawiślaka – Wiceprezesem Związku por. Andrzejem Jaroszyńskim, delegacja ŚZŻAK O/Z Koła Rejonowego w Mirczu z Prezesem Marią Małek, delegacja ŚZŻAK O/Z Koła Rejonowego w Hrubieszowie z Prezes Kamilą Maślanką, delegacja Koła Rejonowego ŚZŻAK O/Z w Zwierzyńcu z Sekretarzem Stanisławem Kowalczykiem, delegacja Koła Rejonowego ŚZŻAK O/Z w Dołhobyczowie w osobach: Czesław Grabczuk, Franciszek Chrzanowski i Tadeusz Wróblewski, delegacja Koła Terenowego ŚZŻAK O/Z z Suśca, delegacja Koła Terenowego ŚZŻAK O/Z z Uchań. Placówkę Straży Granicznej w Kryłowie reprezentował Komendant Oddziału SG oraz mjr Barbara Kuropatwa-Jurak i kpt. Grzegorz Jurak.

W uroczystości licznie uczestniczyły organizacje pozarządowe, w tym członkowie Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna. Lubelską Grupę Historyczną im. Żołnierzy Wyklętych 1944-1982 reprezentowali: Ewa Dudziak, Piotr Lipiński, Joanna Kamińska i Marek Kamiński. W uroczystości uczestniczyła również Grupa Rekonstrukcji Historycznej ze Stowarzyszenia „Moje Nowosiółki” w osobach: Daniel Pawłowski, Jakub Jasina i Karol Piskor. Środowisko Żołnierzy 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej reprezentowali: Grażyna Mirska – prezes, Ewa Puszek Nowak i Wacław Mucha. W wydarzeniu brała udział również młodzież szkolna wraz z pocztem sztandarowym Szkoły Podstawowej w Kryłowie, harcerze z 10. DH „Traperski Krąg” im. Jana Leonowicza, ps. „Burta” z Suśca oraz mieszkańcy Kryłowa.

Przedstawiciele ww. delegacji złożyli pod Pomnikiem kwiaty, wieńce i znicze pamięci.

Część oficjalną przy pomniku zakończyła pieśń „Śpij kolego” oraz efektami specjalnymi w postaci rozpalonych biało-czerwonych pochodni i świec dymnych. Podsumowaniem wrażeń pod pomnikiem było wykonanie wspólnego zdjęcia.

W programie uroczystości było zaplanowane sadzenie cebulek biało-czerwonych tulipanów wokół Pomnika, jednakże pogoda na to nie pozwoliła, dlatego uczestnicy otrzymali od organizatorów w/w cebulki kwiatów do posadzenia przy innych miejscach pamięci na Lubelszczyźnie i nie tylko.

Na zakończenie tegorocznych obchodów uczestnicy uroczystości zostali poczęstowani smaczną grochówką w miejscowej świetlicy.

Uroczystość upamiętniająca Bohatera Zamojszczyzny i Ziemi Hrubieszowskiej jest już organizowanym od lat, cyklicznym ważnym wydarzeniem upamiętniającym wielkie czyny naszych Przodków, walczących o wolną Ojczyznę. Dziękujemy za społeczną pracę i zaangażowanie w organizację obchodów Panu Mariuszowi Hryniowi oraz jego współorganizatorom, współfinansującym tegoroczne obchody: Sponsorom, Darczyńcom oraz wszystkim uczestnikom wydarzenia. Słowa podziękowania kierujemy także do Starosty Hrubieszowskiego Pani Anety Karpiuk za objęcie uroczystości Patronatem Honorowym.