W dniu 3 października 2023 roku w hali Ośrodka Sportu i Rekreacji „Tomasovia” odbyły się zorganizowane przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna  zawody szachowe dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych klasy I-VIII z terenu Zamojszczyzny pn. „Turniej Szachowy o Puchar Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna”.

Zadanie dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Sportu i Turystyki.

Partnerami wydarzenia byli: Ośrodek Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim i UKS Gim Dwójka sekcja szachowa w Tomaszowie Lubelskim, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość.

Wydarzenie odbyło się pod Patronatem honorowym Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka.

W turnieju wzięli udział młodzi szachiści ze szkół podstawowych, którzy rywalizowali ze sobą w dwóch grupach wiekowych: grupa A – uczniowie klas I-III, grupa B – uczniowie klas IV-VIII. Zawody rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Przeprowadzono odrębną klasyfikację dziewcząt.

W grupie A w klasyfikacji dziewcząt zwyciężyła Kornelia Ryłło (SP Michalów) przed Emilią Wójcik (SP 2 Tomaszów Lub.) i Kariną Gniwek (SP Michalów).

Wśród chłopców pierwsze miejsce wywalczył Miłosz Różański (SP 3 Zamość). Podium uzupełnili Karol Nowoświat (SP Łaszczów) i Jan Joniec (SP 2 Tomaszów Lub.).

Wśród dziewcząt w grupie B zwyciężyła Katarzyna Wasińczuk (SP 6 Zamość) przed Anną Sieraczyńską (SP 2 Tomaszów Lub.) i Leną Tychlowiec (SP Michalów).

W klasyfikacji chłopców zwyciężył Szymon Kostrubiec przed Tomaszem Puźniakiem i Jakubem Jońcem (wszyscy SP 2 Tomaszów Lub.)

Gratulujemy zwycięzcom a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w turnieju!

Wydarzenie miało na celu z jednej strony promocję szachów jako dyscypliny sportu wśród dzieci i młodzieży, z drugiej miało stanowić zachętę do spędzania czasu przy wysiłku intelektualnym. Cieszymy się że do udziału w turnieju zgłosili się młodzi szachiści, pasjonaci tej jednej z najstarszych gier na świecie. Chcielibyśmy, aby „Turniej szachowy o puchar Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna” stał się wydarzeniem cyklicznym.

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna jako organizator  turnieju szachowego zapewnił dla zawodników turnieju nagrody. Zdobywcy I miejsc otrzymali puchary. Wszyscy laureaci turnieju zostali uhonorowani także pamiątkowymi dyplomami i medalami.

Każdy uczestnik otrzymał koszulkę sportową z logo projektu. Szachiści dodatkowo otrzymali od organizatorów bezpłatne egzemplarze, wydanego przez SRL Zamojszczyzna, śpiewnika „Pieśni Oddziałów Partyzanckich Zamojszczyzny” oraz m.in.  notesy z logo Stowarzyszenia.

Nagrody wręczał Prezes Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego „Zamojszczyzna” Poseł Sławomir Zawiślak.

Dla wszystkich uczestników zapewniony był poczęstunek.

Zarząd i członkowie SRL Zamojszczyzna składają serdeczne podziękowania Ministerstwu Sportu i Turystyki, a także Operatorowi Krajowemu Fundacji Orły Sportu za dofinansowanie przeprowadzonego projektu.

Podziękowania za pomoc i wsparcie projektu kierujemy również do wszystkich partnerów,  którymi byli Ośrodek Sportu i Rekreacji „Tomasovia” w Tomaszowie Lubelskim i UKS Gim Dwójka sekcja szachowa w Tomaszowie Lubelskim, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Dziękujemy zaangażowanym w przygotowanie turnieju prowadzącym, sędziom, którzy zabezpieczyli jego sprawne i bezpieczne przeprowadzenie.

Szczególnie podziękowanie kierujemy do młodych szachistów za aktywny udział oraz sportową rywalizację.