Dnia 25 sierpnia 2023 roku w Parku Miejskim w Tomaszowie Lubelskim odbyły się powiatowe eliminacje Festiwalu Pieśni Powstania Zamojskiego. W zorganizowanym przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna wydarzeniu wystąpiło kilkudziesięciu artystów z terenu powiatu tomaszowskiego. Podczas wystąpienia otwierającego Festiwal  Prezes Stowarzyszenia, Poseł Sławomir Zawiślak podziękował władzom miasta Tomaszowa Lubelskiego za wsparcie organizacyjne, dziękując artystom i publiczności za przyjęcie zaproszenia do udziału w projekcie przybliżył historię Powstania Zamojskiego. Zaznaczył jak ważne jest przypominanie historii, w tym przypadku zapomnianych pieśni partyzanckich śpiewanych w trakcie Powstania Zamojskiego przez naszych Przodków, żołnierzy Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich oraz mieszkańców wysiedlanej Zamojszczyzny. Burmistrz Tomaszowa Lubelskiego Pan Wojciech Żukowski przywitał gości oraz artystów podkreślając, że nie kryje zadowolenia, że tego typu wydarzenie na stałe wpisało się w cykl imprez odbywających się w Tomaszowie Lubelskim. 

Występy oceniała, składająca się z przedstawicieli czterech powiatów Zamojszczyzny Komisja konkursowa: przewodniczący Tomasz Książek – nauczyciel, instruktor zespołów instrumentalno-wokalnych kat. „S”, wielokrotny członek jury różnorodnych festiwali i przeglądów, Małgorzata Jasek – instruktor muzyczny Tomaszowskiego Domu Kultury, Maciej Sztor – dyrygent Chóru Ziemi Zamojskiej „Contra”, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, koncertował z wieloma orkiestrami z działalność Stowarzyszenia  Polski oraz Krzysztof Gumiela – instruktor ds. muzyki  i kapeli ludowej Hrubieszowskiego Domu Kultury.

Komisja konkursowa wyróżniła najlepszych artystów. 

W kategorii „Zespoły”:

 I  miejsce  – zespół „Sonata” reprezentujący Tomaszowski Dom Kultury
 II miejsce – zespół „Harmonia” z Tomaszowa Lubelskiego
 III miejsce – zespół KGW „Pukarzowianki”.

W kategorii „Soliści i duety”:

 I miejsce –  Aleksandra Wójtowicz
 II miejsce – Emilia Tabała
 III miejsce – Natalia Świerszczyńska.

Laureaci eliminacji otrzymali zabezpieczone przez organizatora nagrody rzeczowe w postaci zestawów mikrofonów bezprzewodowych.

Ww. – podobnie jak laureaci pozostałych eliminacji powiatowych – wystąpią w koncercie finałowym Festiwalu, który odbędzie się w Zamościu  10 września o godz. 16:00 w Klubie 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego.

W trakcie Festiwalu zuchy i harcerze z 10. Drużyny Traperski Krąg z Suśca oraz uczestniczący w wydarzeniu rekonstruktorzy z grup rekonstrukcji historycznych z Tomaszowa Lubelskiego i Biłgoraja przekazywali bezpłatnie licznej publiczności, uczestnikom wydarzenia  wydany przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna „Śpiewnik Pieśni Oddziałów Partyzanckich Zamojszczyzny” (do pobrania: https://zamojszczyzna.org/wp-content/uploads/2022/08/spiewnik-srlz-2022.pdf) oraz ufundowane przez współorganizatora tj. Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość wydawnictwo pt. „ Historia OP 9” Jana Turowskiego.

Festiwal Pieśni Powstania Zamojskiego realizowany jest dzięki funduszom pozyskanym z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz środkom naszego Stowarzyszenia jako Organizatora. Partnerem wydarzenia jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom poszczególnych kategorii konkursowych. Wszystkim artystom i publiczności dziękujemy za udział.

https://etomaszow.pl/kolejne-eliminacje-do-festiwalu-piesni-powstania-zamojskiego-w-tomaszowie-lubelskim/
https://rewizje-tomaszowskie.pl/aktualnosci/1156/Powiatowe-eliminacje-Festiwalu-Piesni-Powstania-Zamojskiego