Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna zostało członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Złożony wniosek został pozytywnie oceniony.

Rada jest organem opiniodawczym i doradczym Rzecznika, która zapewnia stały i bezpośredni kontakt Rzecznika ze środowiskiem przedsiębiorców. Do Rady Przedsiębiorców należą organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, a także organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców.

Przedstawiciele Stowarzyszenia: Wiceprezes Zarządu stowarzyszenia Radosław Maksymowicz, przedsiębiorca, członek stowarzyszenia Paweł Maryńczak oraz ekspert stowarzyszenia Franciszek Josik zgłosili akces do składu funkcjonujących w Radzie Zespołów Roboczych — do spraw Handlu, ds. Abolicji ZUS, ds. Turystki, Przemysłu Spotkań i Czasu Wolnego oraz Zespołu ds. Konkurencji. W trakcie prac ww. Rady, w przypadku zgłaszania przez przedsiębiorców z regionu problemów, tematów dotyczących innych zakresów pracy Rady, będziemy zgłaszali przedstawicieli do innych zespołów.

Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna powstało między innymi, by wspierać rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w środowisku lokalnym. Stowarzyszenie swoim działaniem obejmuje teren czterech ziemskich powiatów Zamojszczyzny (biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski i zamojski) oraz powiat grodzki miasto Zamość.

Cieszy nas fakt, że obecność w Radzie umożliwi członkom SRL Zamojszczyzna, także innym zainteresowanym współpracą z naszym stowarzyszeniem przedsiębiorcom, dostarczanie na bieżąco Rzecznikowi wiedzy na temat problemów i potrzeb przedsiębiorców działających w naszym regionie. Stowarzyszenie uzyskało dodatkową możliwość obrony praw przedsiębiorców, wypowiadania się w ważnych dla środowiska sprawach oraz sygnalizowania pojawiających się trudności, z którymi mierzą się właściciele firm. Umożliwi to także prowadzenie szerszej działalności edukacyjnej, informacyjnej oraz wspierającej osoby prowadzące działalność gospodarczą. Informujemy, że Zarząd stowarzyszenia powołał w swoich strukturach wewnętrzny zespół, w którego skład weszli lokalni przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się wstąpić do stowarzyszenia.

Przypominamy, że stowarzyszenie podejmując aktywną działalność w  wielu zakresach, angażując się też w kwestie gospodarcze, w lipcu ubiegłego roku było organizatorem spotkania przedstawicieli przedsiębiorców oraz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców z terenu Zamojszczyzny z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców – Adamem Abramowiczem. Udział w nim wzięli liczni właściciele firm oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców, m.in. Unii Szefów Firm Zamojszczyzny i Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu. Więcej na ten temat tutaj: https://zamojszczyzna.org/aktualnosci/organizacja-spotkania-dla-przedsiebiorcow-oraz-organizacji-zrzeszajacych-pracodawcow-i-przedsiebiorcow-z-terenu-zamojszczyzny-z-panem-adamem-abramowiczem-rzecznikiem-malych-i-srednich/. Ponadto Stowarzyszenie w ramach wsparcia szkolnictwa zawodowego i współpracy, w tym zakresie szkół i przedsiębiorców prowadzących działalność w regionie było współorganizatorem uroczystej inauguracji kształcenia praktycznego klasy patronackiej Branżowej Szkoły I Stopnia w Szczebrzeszynie o profilu motoryzacyjnym oraz otwarcia warsztatu samochodowego w Zawadzie. W ww. wydarzeniu obok władz lokalnych udział wziął Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek. Więcej tutaj: https://zamojszczyzna.org/aktualnosci/nowe-mozliwosci-ksztalcenia-zawodowego-i-wzmocnienie-wspolpracy-pomiedzy-szkolami-branzowymi-i-przedsiebiorcami-udzial-ministra-edukacji-i-nauki-przemyslawa-czarnka-w-uroczystej-inauguracji-klasy-p/

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy. Jesteśmy otwarci na nowych członków, którzy swoją aktywnością i pomysłami zechcą wspomóc nasze działania.

https://www.kronikatygodnia.pl/wiadomosci/29927,stowarzyszenie-zamojszczyzna-w-radzie-przedsiebiorcow

https://roztocze.net/pl/694_spoleczenstwo_i_patriotyzm/347864_stowarzyszenie-rozwoju-lokalnego-zamojszczyzna-sie-rozwija.html