Z okazji długiego weekendu w regionie zorganizowane zostały festyny i zawody pożarnicze z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka. Tak było między innymi w Starej Wsi, w gminie Mircze w powiecie hrubieszowskim. Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna 30 kwietnia 2023 r. zorganizowały na placu przy remizie obchody Dnia Strażaka połączone z festynem z okazji Dnia Dziecka.

Patronat nad całością imprezy objął Poseł na Sejm RP, jednocześnie Prezes współorganizującego wydarzenie Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna Sławomir Zawiślak. Partnerem imprezy było Nadleśnictwo Mircze.

Wydarzenie rozpoczęło się zbiórką uczestników na placu przy świetlicy w Starej Wsi, a następnie uczestnicy przemaszerowali do Kościoła. Mszę Świętą koncelebrował Ksiądz Jerzy Truś, Proboszcz Parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Sanktuarium Matki Bożej Szkaplerznej) w Nabrożu. Oprawę muzyczną Eucharystii zapewniła Orkiestra Dęta pod batutą Krzysztofa Świcy. Po mszy świętej jej uczestnicy przeszli w okolice siedziby OSP Stara Wieś, gdzie odbyła się pozostała część uroczystości. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Starej Wsi istnieje już od 102 lat, a jej Druhowie także w ostatnim czasie, pełniąc ofiarną, społeczną służę na rzecz mieszkańców, dodatkowo prowadzą aktywną, integrującą społeczność lokalną działalność. Przez cały ten czas jej zastępy zasilają młodzi strażacy, którzy także w czasie ww. wydarzenia wzięli udział w Młodzieżowych Zawodach Pożarniczych, rozegranych w trzech konkurencjach. Wszyscy uczestnicy zmagań otrzymali upominki ufundowane przez Patrona wydarzenia Posła S. Zawiślaka. Ich wręczenia dokonał sam fundator wraz z – przekazującym inne nagrody od OSP Stara Wieś –  Prezesem Wiesławem Ślepko, w towarzystwie Piotra Gronowicza – Komendanta Powiatowego Państwowej Staży Pożarnej w Hrubieszowie, Radosława Maksymowicza – Wiceprezesa SRLZ, Zastępcy Kierownika Placówki Terenowej KRUS w Zamościu, Marii Małek – Prezes ŚZŻAK O/Z Koła Rejonowego w Mirczu.

W programie wydarzenia znalazła się także wspólna biesiada przy koncertach zaproszonych zespołów tj.: „Na Granicy”, Kapeli Turobińskiej, Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Tyszowiec. Na dzieci czekały liczne atrakcje m.in. dmuchana zjeżdżalnia. Uczestnicy imprezy mieli możliwość zapoznać się ze stoiskami promocyjnymi m.in. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, KRUS, KOWR, na których prezentowano i rozdawano materiały promujące ich działalność. Goście namiotu SRL Zamojszczyzna otrzymywali – z zaproszeniem do współpracy – bezpłatne wydawnictwa,  materiały dotyczące efektów działalności naszego Stowarzyszenia. Referat na temat „Dbajmy o czyste lasy” przedstawiły dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Wiszniowie.

Uroczystość była również okazją do wręczenia przez Prezesa Zawiślaka wspólnie z Prezes Koła Rejonowego ŚZŻAK O/Z Małek Panu Prezesowi Ślepko podziękowania za wsparcie organizacji uroczystości 79. rocznicy Pacyfikacji wsi Ameryka, Łasków, Smoligów i Olszynka. Prezes otrzymał także podziękowanie za inicjatywę organizacji Festynu.

Integrowanie społeczeństwa w kierunku działań społecznych jest bardzo istotne w funkcjonowaniu naszej państwowości, jest dobrą drogą do stworzenia aktywnego społeczeństwa obywatelskiego. Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna od momentu swojego powstania podejmuje liczne inicjatywy mające na celu m.in. z zachowaniem lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego, wspieranie rozwoju gospodarczego regionu, w tym rozwoju przedsiębiorczości, edukacji. Stowarzyszenie współpracuje z jednostkami administracji rządowej, samorządowej, Kościołem, Wojskiem Polskim oraz innymi organizacjami pozarządowymi, także Kołami Gospodyń Wiejskich oraz Ochotniczymi Strażami Pożarnymi. Serdecznie dziękujemy Ochotniczej Straży Pożarnej Stara Wieś za podjęcie współpracy, wspólną organizację Dnia Strażaka połączonego z festynem z okazji Dnia Dziecka. Podziękowania kierujemy również do wszystkich uczestników wydarzenia, zmagań turnieju pożarniczego,  przyjmujących nasze zaproszenie zespołów ludowych oraz dzieci i przybyłych gości. Zapraszamy do współpracy i wspólnej realizacji innych projektów.

https://lublin.tvp.pl/69553313/dzien-strazaka-w-starej-wsi-festyn-i-mlodziezowe-zawody-pozarnicze

https://roztocze.net/pl/694_spoleczenstwo-i-patriotyzm/353353_dzien-strazaka-polaczony-z-festynem-z-okazji-dnia-dziecka-zdjecia-.html

https://hrubieszow.naszemiasto.pl/na-strazacka-nute-i-z-przytupem-podwojne-swietowanie-w/ar/c13-9313345