Sołtys miejscowości Łabuńki Drugie (gm. Łabunie) Kolega Michał Bobczuk, będący jednocześnie aktywnym członkiem Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna postanowił zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców swojego Sołectwa. Przy dość ruchliwej i niebezpiecznej drodze w Łabuńkach Drugich zainstalował – przygotowane we współpracy z koordynatorem naszego Stowarzyszenia, Kolegą Łukaszem Sierakiem – banery przypominające kierowcom o konieczności ograniczenia prędkości jakie obowiązuje w obszarze zabudowanym. Liczymy, że nasza wspólna inicjatywa pomoże w poprawie bezpieczeństwa i przypomni kierowcom o konieczności zdjęcia nogi z gazu.

Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu jest jednym z priorytetowych działań Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna. Akcje banerowe są sprawdzoną metodą walki z piratami drogowymi od lat praktykowaną w krajach Europy Zachodniej.

Zapraszamy aktywnych mieszkańców innych miejscowości do współpracy w celu poprawy standardów bezpieczeństwa w ich małych ojczyznach.

https://www.kronikatygodnia.pl/artykul/35068,gmina-labunie-banerem-w-piratow