W dniu 28 grudnia 2022 r. w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu odbyła się konferencja  prasowa, której tematem była promocja, nowo wydanej przez ŚZŻAK Okręg Zamość we współpracy z Wydawnictwem KUL, książki pt. „Geniusz Patriotyzmu jako koniecznej cnoty społecznej”. Ww. publikacja uzyskała także wsparcie Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna.

W publikacji zostały zaprezentowane treści przygotowane przez ks. prof. dra hab. Tadeusza Guza, ks. dra Jerzego Króla, dra hab. Mieczysława Rybę – prof. KUL, dra Jacka Feduszkę, dra Łukasza Kota, mgr. Piotra Sobiło.

Publikacja powstała pod redakcją ks. prof. dra hab. Tadeusza Guza oraz Posła Sławomira Zawiślaka, Prezesa ŚZŻAK O/Z – jednocześnie Prezesa SRL  jako wydawnictwo o charakterze naukowym (jest punktowana). Zadanie publiczne pn. „Wydanie publikacji zawierającej treść wykładów prezentujących dorobek polskiej myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej wraz z promocją publikacji” sfinansowano ze środków pozyskanych przez ŚZŻAK O/Z od Fundacji ORLEN.

Cała publikacja (.PDF) dostępna tutaj: https://akzamosc.pl/geniusz-patriotyzmu-jako-koniecznej-cnoty-spolecznej/

Prezentowana pozycja monograficzna poświęcona patriotyzmowi w różnych jego aspektach powstała na podstawie wykładów wygłoszonych w ramach – zrealizowanego przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość (przy organizacyjnym wsparciu naszego Stowarzyszenia) grantu pn. „Uniwersytet Powszechny w Bondyrzu. Wartości ponadczasowe – cykl wykładów prezentujących dorobek polskiej myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej”, współfinansowanego przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach programu Fundusz Patriotyczny – Edycja 2021 „Wolność po polsku”– Priorytet I.

Celem przeprowadzonych wykładów, wydania tej publikacji była popularyzacja treści, które służyć będą poprawie wizerunku i obalaniu stereotypów formułowanych o osobach prezentujących myśli katolickie i narodowe. Treści prelekcji pozwalają także upowszechnić dorobek narodowego dziedzictwa, jak również popularyzują postaci wybitnych Polaków, przedstawicieli nurtu narodowego, także tych związanych z Zamojszczyzną, takich jak Maurycy Zamoyski czy Leopold Skulski.

W konferencji udział wzięli Poseł Sławomir Zawiślak, Prezes SRL Zamojszczyzny, autorzy tekstów – ks. prof. dr  hab. Tadeusz Guz, dr hab. Mieczysław Ryba – prof. KUL, dr Jacek Feduszka, dr Łukasz Kot, mgr Piotr Sobiło oraz przedstawiciele mediów i mieszkańców regionu.

Na wstępie konferencji przybyłych gości i uczestników, w tym obecnych ww. autorów tekstów, członków i sympatyków ŚZŻAK Okręg Zamość i Stowarzyszenia Rozwoju Lojalnego Zamojszczyzna, powitał jej organizator Poseł Sławomir Zawiślak. Po powitaniu i przedstawieniu celu zwołanego spotkania Prezes Zarządu zwrócił się do ww. autorów dziękując za włożoną ogromną i wspaniałą pracę na rzecz powstania tej ważnej publikacji.

Następnie głos zabrał każdy z autorów, przedstawiając swoje refleksje dotyczące  współpracy przy wydaniu publikacji, jednocześnie odnosząc się do zamieszczonego w niej własnego tekstu.

Po prezentacji nowo wydanej publikacji  Prezes SRL Zamojszczyzna jeszcze raz podziękował autorom książki, Fundacji ORLEN, Wydawnictwu KUL oraz wszystkim którzy wsparli wydanie książki.

Po konferencji odbyły się otwarte wykłady: dra hab. Mieczysława Ryby, prof. KUL pt. „Rola chrześcijańskiej Polski w laickiej Europie” oraz ks. prof. dra hab. Tadeusza Guza pt.  „O doniosłości patriotyzmu w kontekście promocji książki pt. Geniusz patriotyzmu jako koniecznej cnoty społecznej”.

Spotkanie zakończyła dyskusja oraz poczęstunek dla uczestników wydarzenia.

Więcej na stronie ŚZŻAK O/Z :

https://lublin.tvp.pl/65348523/w-duchu-patriotyzmu-i-wartosci-chrzescijanskich