Serdecznie zapraszamy na spotkanie promujące, wydaną przez ŚZŻAK Okręg Zamość we współpracy z Wydawnictwem KUL, przy wsparciu Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, publikację pt. „Geniusz Patriotyzmu jako koniecznej cnoty społecznej”, które odbędzie się 28 grudnia 2022 r. (środa), o godz. 15.30 w Delegaturze LUW w Zamościu, w sali konferencyjnej A (ul. Partyzantów 3).

W programie:

  • konferencja prasowa,
  • wykład dra hab. Mieczysława Ryby, prof. KUL pt. „Rola chrześcijańskiej Polski w laickiej Europie” – godz. 16.00,
  • wykład ks. prof. dr hab. Tadeusza Guza pt. „O doniosłości patriotyzmu w kontekście promocji książki pt. „Geniusz patriotyzmu jako koniecznej cnoty społecznej” – godz. 18.00,
  • poczęstunek dla uczestników wydarzenia

Tematem spotkania będzie promocja, wydanej przez ŚZŻAK Okręg Zamość we współpracy z Wydawnictwem KUL, publikacji pt. „Geniusz Patriotyzmu jako koniecznej cnoty społecznej”. Ww. publikacja uzyskała m.in. wsparcie Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna. Monografia powstała pod redakcją Ks. prof. dr hab. Tadeusza Guza oraz Posła Sławomira Zawiślaka, jednocześnie Prezesa SRL Zamojszczyzna. Ma charakter naukowy (jest punktowana). W publikacji zostały zaprezentowane treści przygotowane przez: Ks. prof. dr hab. Tadeusza Guza, Ks. dra Jerzego Króla, oraz dra hab. Mieczysława Rybę – prof. KUL, dr Jacka Feduszkę, dra Łukasza Kota, Piotra Sobiło.

Powyższa pozycja monograficzna poświęcona patriotyzmowi w różnych jego aspektach powstała na podstawie wykładów wygłoszonych w ramach – zrealizowanego przez Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość ( przy organizacyjnym wsparciu naszego Stowarzyszenia ) grantu pn. „Uniwersytet Powszechny w Bondyrzu. Wartości ponadczasowe – cykl wykładów prezentujących dorobek polskiej myśli narodowej, katolicko-społecznej i konserwatywnej”, współfinansowanego przez Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana Paderewskiego w ramach programu Fundusz Patriotyczny – Edycja 2021 „Wolność po polsku”– Priorytet I.

Celem przeprowadzonych wykładów, wydania tej publikacji była popularyzacja treści, które służyć będą poprawie wizerunku i obalaniu stereotypów formułowanych o osobach prezentujących myśli katolickie i narodowe. Treści prelekcji pozwalają także upowszechnić dorobek narodowego dziedzictwa, jak również popularyzują postaci wybitnych Polaków, przedstawicieli nurtu narodowego, także tych związanych z Zamojszczyzną, takich jak Maurycy Zamoyski czy Leopold Skulski.

Serdecznie zapraszamy!