Przyjmując zaproszenie Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców delegacja naszego stowarzyszenia- jako członka ww. Rady wzięła udział w spotkaniu z Dyrektorem Izby Administracji Skarbowej Arturem Krukowskim oraz współorganizatorem spotkania — Rzecznikiem MŚP Adamem Abramowiczem.

Spotkanie odbyło się w dniu 3 marca 2022 r. w siedzibie IAS w Lublinie a jego wiodącym tematem były bieżące problemy w postępowaniach podatkowych dotyczących przedsiębiorców. Na początku spotkania nastąpiło przywitanie się z Zespołem Pana Rzecznika MŚP Adama Abramowicza oraz przedstawienie uczestników spotkania. Poniżej przedstawiamy poszczególne punkty programu spotkania:

I – Omówienie programu „Klient w centrum uwagi KAS” – płynące korzyści.

1. e-Urząd Skarbowy [e-US] jeden spójny kanał komunikacji na linii Urząd Skarbowy Klient.

2. e-Obsługa PIT

3. System CRM

4. System EUREKA

5. System COKP2

6. Automatyzacja usług w Urzędzie Skarbowym

II – Działania Rzecznika MŚP –  Problematyka zgłaszana przez Przedsiębiorców

1. Czas trwania kontroli

2. Przewlekłość prowadzonych postępowań

3. Oddalanie wniosków dowodowych

4. Przedłużające się postępowania w zakresie zwrotu VAT

5. Uchwały NSA

Po wykładach, w toku dyskusji były zgłaszane różnego rodzaju problemy, pomimo iż ich charakter nie był przedmiotem spotkania. W tak trudnym dla przedsiębiorców okresie potrzebna jest, dająca nadzieję na poprawę ogólnej sytuacji wspólna wola dyskutowania na wdrażanymi, nowymi przepisami reformy podatkowej.  Oby chęć spotkań administracji państwowej z przedsiębiorcami dała efekty polegające poprawie jak największej liczby kontrowersyjnych przepisów i regulacji. Jako stowarzyszenie grupujące w swoich szeregach także przedsiębiorców mamy zamiar dalej aktywnie uczestniczyć w ważnych dla klasy średniej przedsięwzięciach, także zgłaszać swoje postulaty, propozycje rozwiązań.

Zapraszamy do współpracy.

https://www.facebook.com/BiuroRzecznikaMSP/posts/1001173443824586
https://twitter.com/RzecznikMSP/status/1499319667105669120