Dnia 7 stycznia 2023 r. odbyło się spotkanie opłatkowe członków i sympatyków Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, działającego na terenie czterech powiatów Zamojszczyzny i miasta Zamość. Zorganizowane z inicjatywy Zarządu Stowarzyszenia spotkanie było okazją do spędzenia – jeszcze w poświątecznej atmosferze – czasu grona przyjaciół, osób związanych ze społeczną działalnością Stowarzyszenia. Była to okazja do wspólnego podzielenia się opłatkiem, złożenia sobie wzajemnych życzeń, rozmów i integracji środowiska.

Spotkanie rozpoczęło się modlitwą poprowadzoną przez ks. Ryszarda Ostasza Proboszcza Parafii pw. Św. Anny w Tuczępach/koło Grabowca. Po wspólnym odśpiewaniu kolędy przy akompaniamencie Orkiestry Dętej Gminnego Ośrodka Kultury w Grabowcu gości powitał Prezes SRL Zamojszczyzna Poseł S. Zawiślak. Następnie ww. poprosił ks. prof. dra hab. Tadeusza Guza o skierowanie przesłania do uczestników spotkania. Dziękujemy ks. profesorowi za miłe słowa skierowane do naszego środowiska, także zachętę do dalszej  aktywności i pracy na rzecz społeczności lokalnej, a przez to dla Ojczyzny.

Po poświeceniu opłatka członkowie i sympatycy SRL Zamojszczyzna dzieląc się nim, przekazali sobie, przy kolędach granych przez Orkiestrę, wzajemnie wiele serdecznych słów, życzeń i podziękowań za wzajemną współpracę. Spotkaniu towarzyszyła miła, życzliwa atmosfera. Był czas na poczęstunek oraz wspólne rozmowy dotyczące m.in. podsumowania ubiegłorocznej aktywności Stowarzyszenia oraz nakreślenia planów na kolejny rok działalności.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie SRL Zamojszczyzna oraz jego liczni, współpracujący z nim sympatycy, w tym m.in. Wójtowie Gminy Stary Zamość i Gminy Grabowiec, radni miejscy, radni powiatowi i gminni samorządów z terenu Zamojszczyzny, przedsiębiorcy, przedstawiciele związków zawodowych i wolnych zawodów, szkół, rolników, zaprzyjaźnionych z naszym Stowarzyszeniem organizacji społecznych i stowarzyszeń, mieszkańcy regionu. Uczestnicy spotkania otrzymali dodatkowo nowe wydawnictwa książkowe oraz kalendarze na 2023 rok.

Dziękujemy wszystkim którzy przyjęli zaproszenie na spotkanie oraz tym którzy nie mogli z nami być, za kolejny rok dobrej współpracy. Przed nami kolejne, nowe wyzwania.

Składamy najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, sukcesów i dobrego zdrowia. Niech Nowy Rok pozwoli na realizację marzeń i wszystkich planów, tych rodzinnych i tych zawodowych.