Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna serdecznie zaprasza do udziału w organizowanym przez nas nowym  wydarzeniu pt. „Senioriady Zamojskie 2023”.

Współorganizatorem projektu jest Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Stowarzyszenie jako aktywna organizacja społeczna rozpoczyna tegoroczny projekt skierowany do osób w wieku 60 +, mieszkańców czterech powiatów Zamojszczyzny: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego i zamojskiego.

Wydarzenie będzie miało formę imprez sportowo – rekreacyjnych o charakterze lokalnym.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 9 września 2023 r. (sobota) w Suścu.

W programie:

9:00 – wyjazd z Zamościa

10:20 – Przyjazd do Suśca

10:20 – 12:00 – Spacer historyczny po Suścu

12:00 – Zawody sportowe – teren rekreacyjny / konkurs wiedzy o filmie – scena

13:00 – ogłoszenie wyników, dekoracje

13:20 – występy zespołów/ zabawa/ poczęstunek

15:00 – wyjazd do Zamościa

Projekt ma na celu wzrost aktywności ruchowej osób w wieku 60+, a tym samym poprawę ich jakości życia i zdrowego trybu życia. Jednym z najważniejszych czynników łagodzących wpływ wieku i umożliwiających tzw. „pomyślne starzenie” jest regularna aktywność ruchowa.

Aktywność fizyczna jest istotnym czynnikiem kształtowania więzi międzypokoleniowych oraz wpływu na kondycję i tryb życia Seniorów, przeciwdziałając negatywnym efektom procesów starzenia. Upowszechnianie zdrowego stylu życia oraz oferta systematycznej aktywności fizycznej mają wspierać Seniorów w dążeniu do wydłużenia okresu utrzymywania dobrego stanu zdrowia, ogólnej sprawności i samodzielności w wykonywaniu podstawowych czynności życiowych. Ponadto ważnym celem zadania jest zwiększanie uczestnictwa osób starszych w życiu społecznym oraz ich zaangażowania w kontaktach społecznych m.in. poprzez zagospodarowanie wolnego czasu. Senioriady to projekt, dzięki któremu chcemy zachęcić Seniorów do aktywnego spędzania czasu, wychodzenia z domów i spotykania się z innymi osobami. Spotykanie się osób w podobnym wieku, z podobnymi problemami sprzyja integracji i eliminacji uczucia wyobcowania. Chcemy poprzez realizację zadania aktywizować,  integrować, edukować, promować zdrowie i kształtowanie zdrowych nawyków wśród Seniorów zamieszkujących Zamojszczyznę.

„Senioriady Zamojskie 2023” odbędą się pod znakiem aktywności, atrakcji na świeżym powietrzu i świetnej zabawy w gronie rozśpiewanych gości. 

Dla uczestników projektu zostaną zorganizowane zawody sportowe oraz turniej wiedzy o filmach Sylwestra Chęcińskiego (nagrody Gmina Susiec), konkurencje dokończy dialog typu „sąd sądem a…Sąsiadowi ogiera ukradli …”

Podstawową dyscypliną sportową w której startować będą Seniorzy jest nordic walking.

Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe.

Uczestnicy każdej z imprez otrzymają okolicznościowe dyplomy za udział.

Każdy uczestnik Senioriady otrzyma koszulkę z projektu.

Podczas każdej z imprez zostaną również przeprowadzone inne konkurencje sportowe, możliwe do wykonania przez każdego Seniora, które służyć będą zabawie, integracji i promocji aktywności ruchowej.

Organizatorzy zapewnią poczęstunek dla uczestników

Wydarzeniem towarzyszącym będą występy zespołów ludowych i wspólna biesiada.

Zadanie pn. „Senioriady Zamojskie 2023” jest współfinansowane ze środków otrzymanych od Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, Edycja 2023.

Udział w projekcie jest bezpłatny.

Już teraz serdecznie zapraszamy na kolejne Senioriady, które odbędą się 16 września 2023 r. w Uchaniach. Wkrótce podamy szczegóły.

Serdecznie zapraszamy!