W dniu 21 grudnia br., w sali konferencyjnej Klubu 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu odbyła się, zorganizowana przez Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka, Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość oraz Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, konferencja pt. Powstanie Zamojskie. Nasze stowarzyszenie angażując swoich członków w przygotowanie  regionalnych obchodów 80 rocznicy Powstania Zamojskiego — w których programie znalazła się też ww. konferencja, dodatkowo przekazało wszystkim zainteresowanym uczestnikom ww. uroczystości  przygotowane przez członków Stowarzyszenia  wydawnictwo „Pieśni Oddziałów Partyzanckich Zamojszczyzny”.

https://zamojszczyzna.org/wp-content/uploads/2022/08/spiewnik-srlz-2022.pdf

Wydarzenie  zostało objęte Patronatem Narodowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania Niepodległości, Patronatem Honorowym Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, Patronatem Honorowym Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka oraz Patronatem Honorowym Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Karola Nawrockiego.

Konferencja poświęcona Powstaniu Zamojskiemu była kolejnym z elementów realizowanych w tym roku m.in. przez Posła S.Zawiślaka- Prezesa ŚZŻAK O/Z szeregu przedsięwzięć mających na celu upamiętnienie 80. rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego. Szczególnie w kierunku przypomnienia bohaterskiej postawy naszych Przodków — żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego (Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich), walczących za Ojczyznę i w obronie ludobójczo wysiedlonej polskiej ludności Zamojszczyzny oraz ofiar niemieckiej eksterminacji Narodu Polskiego na Zamojszczyźnie, w tym Dzieci Zamojszczyzny.  Odbyła się ona po państwowej uroczystości, która – dzięki Szefowi Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Posłowi Sławomirowi Zawiślakowi jednocześnie Prezesowi ŚZŻAK O/Z – odbyła się w Warszawie i po raz pierwszy w przestrzeni narodowej przywołała należną pamięć o Powstaniu Zamojskim. Więcej: https://akzamosc.pl/2022/11/25/posel-na-sejm-rp-slawomir-zawislak-prezes-swiatowego-zwiazku-zolnierzy-armii-krajowej-okreg-zamosc-organizatorem-centralnej-panstwowej-uroczystosci-z-okazji-80-rocznicy-wybuchu-powstania-zamojskieg/, po przyjęciu  przez Sejm RP uchwały przygotowanej przez posła Sławomira Zawiślaka w sprawie uczczenia Powstania Zamojskiego w 80. rocznicę jego wybuchu

https://slawomirzawislak.pl/aktualnosci-2022/3598-przyjecie-przez-sejm-rp-uchwaly-przygotowanej-przez-posla-slawomira-zawislaka-w-sprawie-uczczenia-powstania-zamojskiego-w-80-rocznice-jego-wybuchu

Konferencja pt. Powstanie Zamojskie była kolejnym punktem realizacji programu regionalnych obchodów 80 rocznicy wybuchu Powstania Zamojskiego:

Wydarzenie transmitowane było na żywo na profilu fb ŚZŻAK O/Z: https://www.facebook.com/SZZAKZamosc/videos/1334539440645266/ ZACHĘCAMY DO JEGO OBEJRZENIA oraz udostępnione na profilu fb Instytutu Pamięci Narodowej. Dziękujemy: Artur Kuszel Producent w transmisjelive – produkcja tv i streaming za bezkosztowe przeprowadzenie realizacji transmisji z przebiegu konferencji.

Konferencja rozpoczęła się od powitania zebranych gości przez Posła Sławomira Zawiślaka, jako jednego z organizatorów, pomysłodawcę przygotowania  konferencji. Powitał on licznie zebranych uczestników konferencji m.in. reprezentującą Wojewodę Lubelskiego Pana Lecha Sprawkę Dyrektor Generalną Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego Panią Agatę Grulę, reprezentującego Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka Pan ppłk Stanisław Styczyński Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zamościu, osoby głoszące wykłady, przedstawicieli samorządów, instytucji, przedsiębiorców, członków i sympatyków ŚZŻAK Okręg Zamość, Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, mieszkańców regionu oraz osoby oglądające transmisję konferencji.

Następnie Poseł S. Zawiślak przedstawiając program konferencji podkreślił, że intencją organizacji ww. tegorocznych przedsięwzięć była potrzeba przywrócenia do narodowej pamięci wydarzeń, które 80 lat temu miały miejsce na terenie Zamojszczyzny. Stwierdził, że wierzy iż zarówno konferencja jak i podjęte wcześniejsze działania przyczynią się do rozpowszechniania historii Powstania Zamojskiego oraz będą przyczynkiem do szerszego zainteresowania się przez środowiska naukowego, historyków tym tematem. Poseł S. Zawiślak podziękował obecnym na konferencji gościom, uczestnikom wyjazdu na uroczystości państwowe w Warszawie oraz tym, którzy mimo wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych upamiętnili Powstanie Zamojskie podczas obchodów regionalnych w Zamościu za wspólne podniesienie do narodowej pamięci zapomnianego, zwycięskiego czynu przodków, żołnierzy AK i BCH- Bohaterów Powstania Zamojskiego.

Kolejnym punktem programu była projekcja filmu, wyprodukowanego przez ŚZŻAK O/Z, we współpracy z TVP3 Lublin pt. „Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942-1944”.

Po emisji filmu został wprowadzony przez dowódcę pocztu por. Andrzeja Jaroszyńskiego poczet sztandarowy i odśpiewano Hymn Państwowy. Następnym ważnym punktem programu konferencji było wręczenie odznaczeń państwowych nadanych na wniosek Posła S. Zawiślaka – Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość, osobom zasłużonym w służbie państwu i społeczeństwu. 

Wiceprezes ŚZŻAK O/Z Pani Magdalena Szczepańska odczytała akt nadania odznaczeń przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Na podstawie art. 138 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiejoraz ustawy o ustanowieniu Medalu Stulecia Odzyskanej NiepodległościPostanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pana Andrzeja Dudyza zasługi dla NiepodległejMedalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości”odznaczeni zostali:Ksiądz Leszek Bruśniak, Pani Anna Hawryluk, Pan Aleksander Kalisz, Pan Tadeusz Kopeć, Pan Jan Kurek,Pani Anna Lisikiewicz, Pan Radosław Maksymowicz, Pani Teresa Opalska, Pan Bartosz Popek, Pani Lucyna Rebizant, Pan Ryszard Weremczuk, Pan Zenon Wilkos, Pan Zbigniew Żurek. Uroczystego aktu dekoracji w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej PolskiejPana Andrzeja DudydokonałaPani Agata Grula Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie w towarzystwie wnioskodawcy- Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka, Prezesa ŚZŻAK Okręg Zamość.

Z kolei decyzją nr 4535/ KADR Ministra Obrony Narodowej z dn. 15.12.2022 r. o nadaniu medalu Za zasługi dla obronności kraju w uznaniu zasług w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowani zostali: „Srebrnym Medalem za zasługi dla obronności kraju” – Pan Józef Konopka, „Brązowym Medalem za zasługi dla obronności kraju”: Janusz Brzozowski, Eugeniusz Czuj, Franciszek Duda, Bolesław Gruszczyński, Eugeniusz Stasiek, Władysław Wolańczyk, ks. por. Konrad Zalewski. Odznaczenia wręczyli w imieniu Ministra Obrony Narodowej Pana Mariusza Błaszczaka Panppłk Stanisław Styczyński Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zamościu, wnioskodawca – Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość oraz Agnieszka Adamiec z Klubu 3. ZBZ.

Medalem „Pro Patria”- decyzją nr 1709/SU/2020 z dn. 19.09.2020 r., na podstawie Zarządzenia Kierownika Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych z dnia 1 września 2011 roku w sprawie ustanowienia odznaki okolicznościowej o nazwie Medal „Pro Patria” dla uhonorowania osób fizycznych i prawnych, szczególnie zasłużonych w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość Ojczyzny, a także regulaminu nadawania tej odznaki, wyróżniony został Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ Łowczy Okręgowy Pan Wojciech Adamczyk. Uroczystego aktu dekoracji dokonaliPani Agata Grula Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie oraz wnioskodawca – Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość.

Wydarzenie było również okazją do uhonorowania osób zasłużonych dla krzewienia postaw patriotycznych oraz etosu Armii Krajowej. Wśród wyróżnionych, zatwierdzoną przez Kancelarię śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, Odznaką Zasługi Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, znaleźli się:

  • prof. dr hab. med. Barbara Oesch-Bartlomowicz ( wnuczka ppłka Franciszka Bartłomowicza ps. „Grzmot” Komendanta IV Obwodu BCh Tomaszów Lubelski, Podokręgu Zamość, organizatora i zwycięskiego dowódcy bitwy pod Zaborecznem i Różą)
  • oraz dr Andrzej Harkot. Po odczytaniu decyzji przez por. Andrzeja Jaroszyńskiego – Wiceprezesa ŚZŻAK O/Z odznakę wyróżnionym wręczyli wspólnie Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak, Prezes ŚZŻAK Okręg Zamość oraz Wiceprezes ŚZŻAK O/Z Pani Magdalena Szczepańska.

Po uroczystej dekoracji odznaczeniami i złożonych gratulacjach organizatorzy zaprosili  do wysłuchania wykładów historycznych:

  • prof. dr. hab. med. Barbary Oesch-Bartlomowicz pt. „Bitwa pod Zaborecznem momentem zwrotnym w walkach zbrojnych polskiego i europejskiego ruchu oporu przeciw Niemcom nazistowskim i upadek Generalnego Planu Wschodniego”;
  • dr hab. Tomasza Panfila, pracownik naukowy KUL i IPN, pt. „Dawid i Goliat czyli Zamojszczyzna w walce z III Rzeszą”;
  • dr Andrzeja Harkota pt. „Rejon Józefowski Armii Krajowej w Powstaniu Zamojskim”.

Po wygłoszonych wykładach głos zabrał ponownie Poseł S. Zawiślak, który w imieniu organizatorów podziękował za ich wygłoszenie. Następnie członkowie Zarządu ŚZŻAK O/Z na ręce ww. prelegentów przekazali wraz z podziękowaniami podarunki, w postaci wydawnictw książkowych wydanych przez ŚZZAK O/Z, filmu Powstanie Zamojskie oraz ozdobnie oprawioną kartkę pocztową poświęconą 80. rocznicy Powstania Zamojskiego, która została wydana na wniosek Związku przez Pocztę Polską.

W tej części został odczytany przez Panią Agatę Grulę Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie list skierowany do uczestników konferencji od Wojewody Lubelskiego Pana Lecha Sprawki.

Na zakończenie konferencji Poseł S. Zawiślak podziękował jej Patronom, instytucjom, organizacjom i osobom za wielkie wsparcie przy jej organizacji, wszystkim biorącym w niej za udział, następnie zaprosił na drobny poczęstunek ufundowany przez organizatorów.

W konferencji obok ww. uczestniczyli: prof. dr. hab. med. Barbara Oesch-Bartlomowicz, dr hab. Tomasz Panfil, dr Andrzej Harkot, Agata Grula Dyrektor Generalny Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Witold Marucha Wicestarosta Zamojski, Burmistrz Narola Grzegorz Dominik, Bartosz Popek Wójt Gminy Grabowiec, Anna Subocz-Chachuła – Dyrektor Delegatury Inspekcji Handlowej w Zamościu, Janusz Brzozowski członek Zarządu SRL Zamojszczyzna oraz Rady Powiatu Zamojskiego,  Radosław Maksymowicz członek Zarządu SRL Zamojszczyzna –  Zastępca Kierownika PT KRUS w ZamościuFranciszek Josik Radny Rady Miasta Zamość, Anna Rojek, Józef Więcław  – członkowie Zarządu ŚZŻAK O/Z, ppłk Stanisław Styczyński Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Zamościu, Jerzy Zacharow Przewodniczący Stowarzyszenia Internowanych Zamojszczyzny, Ryszard Weremczuk właściciel firmy RYSTHERM, Zenon Wilkos Prezes Zarządu Euro-Car, Prezesi Kół Rejonowych ŚZŻAK O/Z, członkowie i sympatycy ŚZŻAK Okręg Zamość i SRL Zamojszczyzna, licznie zgromadzeni mieszkańcy regionu.

Wydarzeniu towarzyszyła ekspozycja przygotowana, na wniosek Zarządu ŚZŻAK O/Z przez Biuro Edukacji Narodowej IPN w Warszawie,  pt. Powstanie Zamojskie  która prezentowana była na holu Klubu 3. ZBZ.

W  ramach programu konferencji organizatorzy w przeddzień jej przeprowadzenia  tj. 20 grudnia, we współpracy z Dyrekcją  Centrum Kultury Filmowej „Stylowy” w Zamościu, zorganizowali bezpłatny pokaz filmu dokumentalnego (produkcji ŚZŻAK O/Z) pt. „Wszystko dla Polski. Powstanie Zamojskie 1942-1944” dla młodzieży szkolnej i innych zainteresowanych osób.