Konferencja naukowa, która została zorganizowana przez Akademię Bialską Nauk Stosowanych w Białej Podlaskiej oraz Pana Adama Abramowicza – Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców skierowana była przede wszystkim do przedsiębiorców zajmujących się zawodowo tematyką prawa podatkowego oraz prawa ubezpieczeń społecznych, a więc doradców podatkowych, radców prawnych, adwokatów oraz księgowych. Wśród innych, licznych uczestników konferencji obecny był  przedstawiciel naszego Stowarzyszenia Pan Paweł Maryńczak – członek Zespołu Roboczego przy Radzie Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przypomnijmy, że SRL Zamojszczyzna od początku 2022r jest członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Więcej:

Konferencja poświęcona ubezpieczeniom społecznym, regulacjom podatkowym oraz szerokiemu zagadnieniu jakim jest przedsiębiorczość odbyła się ze wskazaniem na aktualne realia prowadzenia działalności gospodarcej w Polsce. Tematyka wystąpień dotyczyła między innymi:

  • koncepcji „wspólnika iluzorycznego” w spółce z o.o. na gruncie przepisów o ubezpieczeniach społecznych;
  • przesłanki ogólnej (funkcjonalnej) wniesienia skargi nadzwyczajnej;
  • rozliczania za rok 2022 danin publicznych w zakresie PIT i ubezpieczenia zdrowotnego;
  • wprowadzenia krajowego systemu e-faktur (KSEF);
  • tzw. dobrowolnego ZUS dla przedsiębiorców.

Konferencję otworzyli wspólnie Rzecznik Małych i Średnich PRzedsiębiorców, Pan Adam Abramowicz oraz Rektor Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych, Pan prof. dr hab. Jerzy Nitychoruk. Wśród zaproszonych Gości obecni byli m.in.:

• Pan prof. dr hab. Marcin Wiącek – Rzecznik Praw Obywatelskich,

• Pan prof. dr hab. Robert Gwiazdowski – Uczelnia Łazarskiego,

• Pan prof. dr hab. Witold Orłowski – Akademia Finansów i Biznesu Vistula,

• Pan dr hab. Aleksander Stępkowski – Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego,

• Pan Krzysztof Rogowski – Ministerstwo Finansów,

• Pracownicy naukowi Akademii Bialskiej,

• Przedstawiciele zaproszonych Stowarzyszeń i Członkowie Rad Konsultacyjnych Biura Rzecznika MŚP.

Podczas tzw. „żywego wykładu” Prelegenci jak i Uczestnicy wskazywali problemy z jakimi styka się proces prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jak i znaczne zagrożenia dla tego procesu. Uczestnicy konferencji podnosili, że najistotniejszymi problemami w procesie prowadzenia działalności gospodarczej są: nowy sposób opłacania składki zdrowotnej noszącej strukturę podatku zdrowotnego oraz „system” ryczałtowego ZUS.

Biuro Rzecznika MŚP stwierdziło potrzebę wprowadzenia opłacania składek jako jeden z kluczowych rozwiązań dla Przedsiębiorców bezsprzecznie wspomagających polską gospodarkę.

Pan Adam Abramowicz przytoczył, że aktualnie jest windykowanych 210 000 podmiotów gospodarczych z powodu nieopłaconych składek ZUS. System ryczałtowego ZUS może spowodować, że znaczna część windykowanych podmiotów bezpowrotnie zniknie z rynku.

Poniżej szczegółowy plan odbytej konferencji :

Dzień pierwszy (poniedziałek) – 6 marca 2023 r.

GodzinyPrzedmiotOsoba prowadząca
Sesja I – Ubezpieczenia społeczne
10:30 – 10:45Otwarcie konferencjiprof. dr hab. Jerzy Nitychoruk, Rektor Akademii Bialskiej Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP
10:45 – 11:30Wspólnik iluzoryczny – wykładprof. dr hab. Marcin Wiącek, Rzecznik Praw Obywatelskich
11:30 – 12:00Przedsiębiorstwo przedsiębiorcze -wykładprof. dr hab. Piotr Wachowiak, Rektor Szkoły Głównej Handlowej
12:00 – 12:30przerwa na kawę
12:30 – 12:45Dobrowolny ZUS – wprowadzeniedr Marek Woch, Biuro Rzecznika MŚP
12:45 – 13:45Dobrowolny ZUS – dyskusja panelowaprof. dr hab. Jan Klimek, Szkoła Główna Handlowa prof. dr hab. Marek Góra, Szkoła Główna Handlowa prof. dr hab. Robert Gwiazdowski,
Uczelnia Łazarskiego dr Antoni Kolek, Instytut Emerytalny Sp. z o.o. Rzecznik MŚP Adam Abramowicz, Biuro Rzecznika MŚP Moderator: Grzegorz Piątkowski, Biuro Rzecznika MŚP
13:45 – 14:15Problematyka postępowań ZUS w zakresie podlegania ubezpieczeniu społecznemu osób prowadzących działalność gospodarcząr.pr. Agnieszka Majewska, Biuro Rzecznika MŚP adw. dr Izabela Hasińska, Biuro Rzecznika MŚP
14:15 – 14:45przerwa na obiad
Sesja II – System podatkowy
14:45 – 15:15Ekonomia systemu podatkowego – wykładprof. dr hab. Konrad Raczkowski, Prorektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
15:15 – 16:15Polski Ład i co dalej? – kierunki zmian systemu podatkowego pożądane
z punktu widzenia sektora MŚP – panel członków Rady Naukowej przy Rzeczniku MŚP
prof. dr hab. Adam Mariański, Uczelnia Łazarskiego prof. dr hab. Jan Klimek, Szkoła Główna Handlowa prof. dr hab. Paweł Kossecki, Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. L. Schillera w Łodzi prof. dr hab. Witold Orłowski, Akademia Finansów i Biznesu Vistula dr Magdalena Zwolińska-Ligaj, Akademia Bialska Nauk Stosowanych Moderator: Mikołaj Kruczyński, Biuro Rzecznika MŚP
19:00 – 00:00Bankiet konferencyjny

Dzień drugi (wtorek) – 7 marca 2023 r.

GodzinyPrzedmiotOsoba prowadząca
10:00 – 10:45Przesłanka ogólna wniesienia skargi nadzwyczajnej w praktyce orzeczniczej Sądu Najwyższegodr hab. Aleksander Stępkowski, Rzecznik Prasowy Sądu Najwyższego
Sesja III – Podatek VAT – nowe rozwiązania
10:45 – 11:45Założenia Krajowego systemu e-faktur – wykładKrzysztof Rogowski, Ministerstwo Finansów
11:45 – 12:45Założenia Krajowego systemu e-faktur – perspektywa doradcy podatkowego – panel dyskusyjnyr. pr. dor. pod. Paweł Chrupek, Biuro Rzecznika MŚP dor. pod. Zdzisław Modzelewski, Krajowa Izba Doradców Podatkowych dor. pod. Grzegorz Jarosiewicz, Krajowa Izba Doradców Podatkowych Krzysztof Rogowski, Ministerstwo Finansów Moderator: Mateusz Wasilewski, Biuro Rzecznika MŚP
12:45 – 13:15przerwa na kawę
Sesja IV – Rozliczenie podatków i ubezpieczeń
13:15 – 13:45Jak zmienić filozofię ubezpieczania ryzyka zdrowia – zagadnienia systemoweprof. dr hab. Marian Podstawka, Akademia Bialska Nauk Stosowanych
13:45 – 14:15Rozliczanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za 2022 rok z punktu widzenia biur rachunkowychAgnieszka Kowalska, Stowarzyszenie Współpracujących Biur Rachunkowych
14:15 – 14:45Rozliczanie PIT za 2022 rok – –wybór najlepszej formy opodatkowania z punktu widzenia praktyki biur rachunkowychBeata Boruszkowska, Krajowa Izba Biur Rachunkowych
14:45 – 15:00Sesja pytań i odpowiedzi – rozliczanie podatków i ubezpieczeń
15:00 – 15:30przerwa na obiad
15:30 – 15:40Otoczenie makroekonomiczne dla polskiego biznesu w roku 2023Maciej Jankowski, Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
15:40 – 16:10Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości w świetle najnowszego orzecznictwa NSAr.pr. Katarzyna Kazulo-Borkowska, Biuro Rzecznika MŚP
16:10 – 16:30Podsumowanie i zamknięcie konferencjiprof. dr hab. Jerzy Nitychoruk, Rektor Akademii Bialskiej Adam Abramowicz, Rzecznik MŚP