W dniu 10.01.2023 r. w Delegaturze Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Zamościu z inicjatywy członków Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, jego Prezesa – Posła na Sejm RP Sławomira Zawiślaka odbyło się kolejne już spotkanie z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców Panem Adamem Abramowiczem. Temat spotkania to: „Małe i średnie firmy – wyzwania i problemy w 2023 roku”.

W programie znalazły się:

  • zmiany w rozliczaniu podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (przedstawiciel Oddziału ZUS w Biłgoraju);
  • wystąpienie Pana Adama Abramowicza Rzecznika MŚP;
  • dyskusja.

W spotkaniu uczestniczyło kilkudziesięciu przedsiębiorców z naszego regionu, właścicieli firm oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców, m.in.: Unii Szefów Firm Zamojszczyzny, Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu, Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Lublinie także instytucji, biur współpracujących z przedsiębiorcami. Zaproszenie na spotkanie przyjął Dyrektor Oddziału ZUS w Biłgoraju Pan Zbigniew Wasąg.

Na wstępie spotkania Prezes SRL Zamojszczyzna Poseł S. Zawiślak jako organizator powitał jego uczestników, podziękował Wojewodzie Lubelskiemu Panu Lechowi Sprawce za udostępnienie sali. Następnie podziękował Rzecznikowi MŚP za przyjęcie zaproszenia i stałe zainteresowanie się problemami, potrzebami polskich małych i średnich firm także z terenu Zamojszczyzny. Podziękował ww. za współpracę ze Stowarzyszeniem Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, która trwa od początku jego działalności a roboczo rozpoczęta została wizytą Rzecznika MiŚP w Zamościu w lipcu 2021 r.:

Prezes SRL Zamojszczyzna Poseł S. Zawiślak podkreślił dużą wartość podjętej współpracy, która dała efekty m.in. w postaci skutecznej pomocy udzielonej firmom także w czasie trudności, jakie przechodziła nasza gospodarka w okresie pandemii. Podkreślił, że przyjęci do działającej przy Rzeczniku Rady Przedsiębiorczości eksperci naszego Stowarzyszenia dalej będą się angażowali, podobnie jak członkowie, w pracę na rzecz rozwiązywania problemów przedsiębiorców.

Po krótkim wprowadzeniu głos zabrał gość spotkania. W swoim długim, merytorycznym wystąpieniu Rzecznik MiŚP Pan Adam Abramowicz poruszył i omówił wiele ważnych kwestii, które znajdują aktualnie największe zainteresowanie wśród przedsiębiorców, m.in. takich jak podwyżki cen prądu i gazu, nowe stawki ZUS, wzrost płacy minimalnej, zakres rządowej pomocy dla przedsiębiorców. Rzecznik MiŚP przedstawił także propozycje zmian, działań na rzecz polepszenia warunków działalności małych i średnich firm o które będzie postulował w rozmowach ze środowiskami politycznymi i gospodarczymi. Jednocześnie zauważając aktywność przedsiębiorców zrzeszonych w Stowarzyszeniu Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna zachęcał przedsiębiorców do współpracy.

Wydarzenie było okazją do omówienia aktualnych zagadnień związanych ze zmianami w rozliczaniu podstaw wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Kwestie te w swoim wystąpieniu z perspektywy pracy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych omówił w swoim wystąpieniu Dyrektor Oddziału ZUS w Biłgoraju Pan Zbigniew Wasąg. Dzięki uprzejmości ZUS w trakcie spotkania działały stoiska eksperckie, w których  pracownicy ZUS w Biłgoraju, udzielali zainteresowanym informacji dotyczących Platformy Usług Elektronicznych (PUE) oraz obowiązku płatników składek w zakresie ubezpieczeń społecznych.

W dalszej części spotkania odbyła się dyskusja z udziałem uczestników, przedsiębiorców, pracodawców zainteresowanych rolą i działalnością instytucji Rzecznika MŚP oraz działaniami na rzecz poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy zadawali pytania dotyczące obecnych problemów, wskazywali propozycje ich rozwiązywania.

Organizacja spotkania z Panem Rzecznikiem, zajmującym się ochroną interesów małych i średnich przedsiębiorców w Polsce, umożliwiła przedsiębiorcom zgłoszenie potrzeb i problemów naszych lokalnych firm. Dyskusja pozwoliła przedstawić najważniejsze postulaty i oczekiwania lokalnych przedsiębiorców. Intencją spotkania była również wymiana informacji i doświadczeń, kontynuowanie współpracy.

Przypomnijmy, Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna jest członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Rada jest organem opiniodawczym i doradczym Rzecznika, która zapewnia stały i bezpośredni kontakt Rzecznika ze środowiskiem przedsiębiorców. Do Rady Przedsiębiorców należą organizacje pracodawców oraz przedsiębiorców, a także organizacje pozarządowe, społeczne i zawodowe, do których celów statutowych należy ochrona praw przedsiębiorców. Więcej: https://zamojszczyzna.org/aktualnosci/stowarzyszenie-rozwoju-lokalnego-zamojszczyzna-zostalo-czlonkiem-rady-przedsiebiorcow-przy-rzeczniku-malych-i-srednich-przedsiebiorcow/

Serdecznie dziękujemy Panu Adamowi Abramowiczowi- Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Panu Zbigniewowi Wasągowi- Dyrektor Oddziału ZUS w Biłgoraju  za przyjęcie naszego zaproszenia. Wierzymy, że wspólna organizacja spotkania, przedstawione podczas jego trwania uwagi do obecnej sytuacji przedsiębiorców, zgłoszone propozycje rozwiązania problemów, chęć współpracy na rzecz ich rozwiązywania jest ważnym elementem organizowania pomocy dla  małych i średnich przedsiębiorstw działających także na terenie Zamojszczyzny. Szczególnie dziękujemy za przedstawione propozycje zmian oraz aktywny dialog z przedsiębiorcami.

Dziękujemy także za obecność i aktywność na spotkaniu przybyłym na nie przedsiębiorcom oraz przedstawicielom organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców. Jednocześnie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy ze Stowarzyszeniem Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna. Więcej informacji o naszym stowarzyszeniu znajdziecie Państwo na:

https://zamojszczyzna.org/

https://www.facebook.com/SRLZamojszczyzna/

Linki z mediów:

https://roztocze.net/pl/19_wiadomosci-z-regionu/589_zamosc/352237_male-i-srednie-firmy—wyzwania-i-problemy-w-2023-roku.html

https://fb.watch/i1xDSJH9EC/

https://lublin.tvp.pl/65576302/ulatwienia-dla-malych-i-srednich-przedsiebiorstw-w-2023-roku