Wolica Śniatycka, teren Pomnika Chwały Kawalerii i Artylerii Konnej – dzisiejsza konferencja na temat użycia koni w Wojskach Obrony Terytorialnej. Jako Stowarzyszenie będące partnerem organizacji tegorocznej, już VII edycji ćwiczeń proobronnych Huzar, organizowanych w ramach Komarowskiej Potrzeby przez Stowarzyszenie Bitwa pod Komarowem, cieszymy się z rozwoju prowadzonego przez stronę społeczną projektu.

Reprezentowane przez Prezesa Tomasza Dudka środowisko Kawalerii Ochotniczej, podejmując przed laty temat tworzenia pododdziałów konnych w WP aktualnie uruchomiło kolejny etap realizacji tego projektu, szansę szerszej, merytorycznej dyskusji o tym procesie. Podczas konferencji przekazane zostały doświadczenia i uwagi kawalerzystów do wiadomości pionu dowódczego WOT, kadry oficerskiej licznych brygad WOT w tym współorganizatorów konferencji : 19 Nadbużańskiej i 2 Lubelskiej. Gratulujemy kolejnej inicjatywy, która na pewno będzie miała wpływ na budowanie i funkcjonowanie sekcji konnych w WOT. Dziękujemy za zaproszenie do współpracy 🤝🇵🇱