Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna jest młodą organizacją, która podjęła aktywne działania na rzecz rozwoju regionu oraz wzmacniania aktywności społecznej, zawodowej i edukacyjnej mieszkańców Zamojszczyzny. Siedziba Stowarzyszenia mieści się w  Muzeum Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej im. Stanisława Prusa „Adama” (Bondyrz 183a, 22-442 Adamów). Strona internetowa Stowarzyszenia: https://zamojszczyzna.org/

Ubiegły rok był czasem intensywnej pracy. Obfitował w liczne przedsięwzięcia i ważne wydarzenia z naszym udziałem. Angażując się  w kwestie gospodarcze, w lipcu ubiegłego roku zorganizowaliśmy spotkanie przedstawicieli przedsiębiorców oraz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców z terenu Zamojszczyzny z Rzecznikiem Małych i Średnich Przedsiębiorców – Adamem Abramowiczem.

Udział w nim wzięli liczni właściciele firm oraz przedstawiciele organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców, m.in.: Unii Szefów Firm Zamojszczyzny z Prezesem Tomaszem Szewczykiem, Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu z Kierownikiem Biura Cechu  Piotrem Juśkiewiczem. Więcej na ten temat tutaj: https://zamojszczyzna.org/aktualnosci/organizacja-spotkania-dla-przedsiebiorcow-oraz-organizacji-zrzeszajacych-pracodawcow-i-przedsiebiorcow-z-terenu-zamojszczyzny-z-panem-adamem-abramowiczem-rzecznikiem-malych-i-srednich/. Jako kolejny sukces uznajemy pozytywne zaopiniowanie naszego wniosku i przyjęcie członków Stowarzyszenia do Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców. Przedstawiciele Stowarzyszenia wejdą w skład funkcjonujących w Radzie Zespołów Roboczych m.in. do spraw Handlu, ds. Abolicji ZUS, ds. Turystki, Przemysłu Spotkań i Czasu Wolnego oraz Zespołu ds. Konkurencji. Oprócz wielu korzyści płynących z obecności w pracach Rady jest też fakt prowadzenia szerszej działalności edukacyjnej, informacyjnej oraz wspierającej osoby prowadzące lokalną działalność gospodarczą w naszym regionie. Więcej tutaj: https://zamojszczyzna.org/aktualnosci/stowarzyszenie-rozwoju-lokalnego-zamojszczyzna-zostalo-czlonkiem-rady-przedsiebiorcow-przy-rzeczniku-malych-i-srednich-przedsiebiorcow .

We wrześniu 2021 roku dzięki inicjatywie i współpracy: Branżowej Szkoły I Stopnia w Szczebrzeszynie, Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu, Warsztatu Samochodowego „MOMOT” w Zawadzie oraz naszego Stowarzyszenia odbyła się uroczysta inauguracja kształcenia praktycznego klasy patronackiej Branżowej Szkoły I Stopnia w Szczebrzeszynie o profilu motoryzacyjnym, oraz otwarcie nowej placówki warsztatu w Zawadzie. W uroczystości uczestniczył Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek.

Więcej szczegółów na stronie: https://zamojszczyzna.org/aktualnosci/nowe-mozliwosci-ksztalcenia-zawodowego-i-wzmocnienie-wspolpracy-pomiedzy-szkolami-branzowymi-i-przedsiebiorcami-udzial-ministra-edukacji-i-nauki-przemyslawa-czarnka-w-uroczystej-inauguracji-klasy-p/

W ramach wsparcia szkolnictwa wyższego i starań o poszerzanie oferty edukacyjnej dla młodzieży wspólnie z organizacjami przedsiębiorców z końcem ubiegłego roku wystąpiliśmy ze wspólną, pisemną inicjatywą do Rektora Akademii Zamojskiej. Aktualnie   współpracujemy z przedstawicielami ww. Uczelni nad wdrożeniem zaproponowanego przez nas projektu — szczegóły na ten temat przedstawimy w najbliższym czasie na konferencji prasowej.

Prezes Stowarzyszenia Poseł S. Zawiślak był inicjatorem spotkania, w celu uzgodnienia współpracy na rzecz organizacji w Zamościu Kongresu Gospodarczego, mającego za zadanie zainicjowanie współdziałania przedsiębiorców, samorządowców i naukowców z Polski, Ukrainy i innych krajów Europy Wschodniej. W spotkaniu obok Prezesa S. Zawiślaka wzięli udział: dr hab. Paweł Skrzydlewski Rektor Akademii Zamojskiej, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz, przedstawiciele Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej: prezes Jacek Piechota (były minister gospodarki) i Sławomir Szymusiak, Dyrektor PUIG oraz dr hab. inż. Rafał Longwic, Kierownik Zakładu Logistyki zamojskiej uczelni.

Szczegóły tutaj: https://zamojszczyzna.org/aktualnosci/uzgodnienie-wspolpracy-na-rzecz-organizacji-w-zamosciu-istotnego-wydarzenia-kongresu-gospodarczego-na-temat-wspoldzialania-przedsiebiorcow-samorzadowcow-i-naukowcow-z-polski-ukrainy-i-innych-krajo/

Stowarzyszenie podejmuje i też wspiera inicjatywy związane m.in. z zachowaniem lokalnego dziedzictwa historycznego i kulturowego. Współpracujemy z innymi społecznymi organizacjami m.in.: Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość, Stowarzyszeniem „Ocalić od zapomnienia” w Brzezinach, Stowarzyszeniem Patriotyczny Szczebrzeszyn, Stowarzyszeniem Nowoczesne Mokre i innymi organizacjami, także tymi zrzeszającymi przedsiębiorców, jak też samorządami, szkołami itp. Organizujemy i wspieramy uroczystości patriotyczne, angażujemy się w inne, liczne inicjatywy. Więcej na naszym fb: https://www.facebook.com/SRLZamojszczyzna/. Wspieramy jako partnerzy wydawanie publikacji historycznych, podtrzymujących pamięć o lokalnej historii i jej bohaterach, jak ostatnio wydana przez ŚZŻAK O/Z przy naszym udziale dwutomowa monografia pt. „Armia Krajowa na Zamojszczyźnie” autorstwa Jerzego Jóźwiakowskiego (https://akzamosc.pl/armia-krajowa-na-zamojszczyznie-jerzy-jozwiakowski/) oraz  folder informacyjny, promujący Muzeum Historyczne Inspektoratu Zamojskiego Armii Krajowej w Bondyrzu (https://akzamosc.pl/folder-muzeum/).

Cieszymy się, że zgłaszają się do naszej organizacji liczni, nowi członkowie z terenu naszej działalności, tj. czterech ziemskich powiatów Zamojszczyzny (biłgorajski, hrubieszowski, tomaszowski i zamojski) oraz miasta Zamość.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy (https://zamojszczyzna.org/formularze/). Jesteśmy otwarci na nowych członków, którzy swoją aktywnością i pomysłami zechcą wspomóc nasze społeczne działania. Prosimy Państwa o zgłaszanie nam ważnych dla mieszkańców tematów i problemów, które — ku zadowoleniu mieszkańców — wspólnie moglibyśmy zrealizować/pokonać. Zachęcamy też do śledzenia, upowszechniania naszej strony internetowej i profilu facebookowego.