Dzięki wspólnej pracy członków Stowarzyszenia Ocalić od zapomnienia w Brzezinach, Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna a także Wójtowi Gminy Bełżec Andrzejowi Adamkowi, Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Bełżcu, innym darczyńcom i sponsorom udało się zrealizować wspaniałe wydarzenie – plener rzeźbiarski „Wdzięczni bohaterom”.

Przez cały tydzień rzeźbiarze z Polski Pan Mariusz Opoka (Adelina Gmina Chodel), Marcin Różycki ( Radom) i Zenon Stańko (Rybnik) wykonywali w dębie postacie bohaterów lokalnych. Pan Mariusz Opoka wykonał postać porucznika Stefana Kobosa ps. „Wrzos”, legendę partyzancką Lubelszczyzny, ukazując postać w mundurze z czasów kiedy uciekł z transportu w Bełżcu jako wojskowy w 1939 r. i osiedlił się w Brzezinach Bełżeckich, gdzie w 1939 r. wstąpił do Konsolidacji Obrony Narodowej. Po rozbiciu tej organizacji przez Niemców znalazł się w szeregach Związku Walki Zbrojnej (przełom lat 1941/1942). Rok później został mianowany dowódcą 3. plutonu (Brzeziny Bełżeckie, Majdan Chlewiski i Mauryców) w ramach kompanii „Narol” V Rejonu Obwodu Tomaszów Lubelski AK. W maju 1947 r. na spotkaniu konspiratorów wyznaczono go komendantem Samodzielnego Obwodu Zrzeszenia WiN Tomaszów Lubelski.

Pan Zenon Stańko wykonał postać Karola Kazimierza Kosteckiego ps. „Kostek”, kapitana Wojska Polskiego, który dowodził od 1940 r. kompanią Narol AK. Bronił Polaków przed niemiecką pacyfikacją i przed agresją UPA. Po zakończeniu wojny pozostał w konspiracji niepodległościowej WiN. Jego oddział uwolnił 70 osób z więzienia UB w Tomaszowie Lubelskim. Postać charakteryzuje szczególny sposób ubierania się dowódcy czyli kapelusz, oficerki i karabin.

Kolejną postać wykonał Marcin Różycki, który ukazał łącznika – żołnierza AK Eugeniusza Szczepańskiego ps. „Turski” między dwoma dowódcami Kostkiem a Wrzosem,  człowieka bardzo skromnego, który jako adiutant Kobosa ukrywał się wraz z nim 10 lat i został z nim aresztowany w zabudowaniach swojego ojca.

Te niesamowite postacie będą zaprezentowane podczas 77. rocznicy obrony Brzezin 11 września br. w Brzezinach.

Dziękujemy pomysłodawczyni i głównemu koordynatorowi projektu Pani Magdalenie Szczepańskiej za inicjatywę i wzorowe zorganizowanie pleneru, oraz zaproszenie naszego stowarzyszenia do współpracy. Cieszymy się, że obok innych współorganizatorów przedsięwzięcia mogliśmy pomóc w jego przeprowadzeniu.

W uroczystym podsumowaniu pleneru uczestniczył Prezes SRL Zamojszczyzna, poseł S. Zawiślak, który dziękując za wspólną, owocną współpracę serdecznie pogratulował ww. M. Szczepańskiej realizacji kolejnego udanego projektu oraz przekazał artystom pisemne podziękowania oraz wręczył im upominki. 

Ta wspaniała inicjatywa nie byłaby możliwa bez dodatkowej pomocy, współpracy i wsparcia:

PKP LHS Sp. z o. o. w Zamościu, Instalbud E. Gałek i Partnerzy sp. j., Nadleśnictwo Tomaszów Lubelski, Gabinet Weterynaryjny Wojciech Pawluk, Mobil Dach Dariusz Kuźniarz.Plener rzeźbiarski pt.”Wdzięczni bohaterom” został współfinansowany przez Bogdankę, spółkę wspierająca zrównoważony rozwój Lubelszczyzny

https://lublin.tvp.pl/55158746/wdzieczni-bohaterom