W dniu 7 września 2023 roku odbyły się ostatnie eliminacje do Festiwalu Pieśni Powstania Zamojskiego Edycja 2023, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego „Zamojszczyzna”. Partnerem jest Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość. Eliminacje dla uczestników z powiatu biłgorajskiego odbyły się w Biłgorajskim Centrum Kultury. Wydarzenie zostało dofinansowane przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz wsparte finansowo przez Fundację KHGM Polska Miedź.

W eliminacjach dla powiatu biłgorajskiego, tak jak w poprzednich koncertach, uczestnicy występowali w dwóch kategoriach: I – soliści i duety, II – zespoły instrumentalno-wokalne i wokalne, prezentując utwory patriotyczne. Zgodnie z Regulaminem  każdy zespół, solista zaprezentował dwa utwory, w tym jeden z wydanego przez nasze Stowarzyszenie „Śpiewnika Pieśni Oddziałów Partyzanckich Zamojszczyzny” (do pobrania: https://zamojszczyzna.org/wp-content/uploads/2022/08/spiewnik-srlz-2022.pdf).  Premiowane, było wykonanie co najmniej jednej pieśni Powstania Zamojskiego, zamieszczonej w pierwszym rozdziale „Śpiewnika”.

Po wysłuchaniu wszystkich uczestników  Komisja udała się na obrady. Eliminacje  oceniała i kwalifikowała do II etapu  komisja artystyczna festiwalu w składzie: przewodniczący Tomasz Książek nauczyciel, instruktor zespołów instrumentalno-wokalnych kat. „S”, wielokrotny członek jury różnorodnych festiwali i przeglądów, Małgorzata Jasek – instruktor muzyczny Tomaszowskiego Domu Kultury, Maciej Sztor – dyrygent Chóru Ziemi Zamojskiej „Contra”, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, koncertował z wieloma orkiestrami oraz Krzysztof Gumiela – instruktor ds. muzyki  i kapeli ludowej Hrubieszowskiego Domu Kultury.

Jury wysoko oceniło poziom wykonywanych przez uczestników utworów i pieśni patriotycznych.

Wyniki eliminacji dla powiatu biłgorajskiego przedstawiają się następująco:

W kategorii soliści i duety:

I miejsce – Daria Podpora

II miejsce – Wiktoria Kolano

III miejsce – Jan Szymanik

Wyróżnienie: Jan i Anna Wróbel

W kategorii zespoły:

I miejsce – Kapela Turobińska

II miejsce – Zespół  „Aleksandrowiacy”

III miejsce – Zespół „Belferki”

Wyróżnienie: Klub Seniora z Obszy

Każdy z laureatów otrzymał nagrody rzeczowe w postaci mikrofonów bezprzewodowych oraz publikacji historycznych. Laureaci i wyróżnieni otrzymali pamiątkowe dyplomy. Wszyscy uczestnicy w tym publiczność otrzymali, wznowiony przez Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna „Śpiewnik Pieśni Oddziałów Partyzanckich Zamojszczyzny”.

W drugim etapie  laureaci wszystkich  eliminacji dla powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego wraz z Miastem Zamość wezmą udział w Koncercie Finałowym Festiwalu, który odbędzie się 10 września 2023 roku w Klubie 3. ZBZ w Zamościu. Serdecznie dziękujemy solistom i zespołom za udział w eliminacjach.

Jeszcze raz dziękujemy wszystkim za udział i serdecznie gratulujemy laureatom!

Zapraszamy na finał.

https://www.kronikatygodnia.pl/artykul/38239,bilgoraj-patriotyzm-na-estradzie

https://bilgorajska.pl/aktualnosc,30162,0,0,0,Piesni-powstania-zamojskiego-rozbrzmialy-w-BCK-NOWE-ZDJECIA.html

https://bilgoraj.com.pl/pl/14_kultura-i-rozrywka/35939_bilgorajskie-eliminacje-do-festiwalu-piesni-oddzialow-partyzanckich-foto-video.html