Publikacja pt. „Śpiewnik Pieśni Oddziałów Partyzanckich Zamojszczyzny”została wznowiona staraniem Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna przy wsparciu finansowym Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 „Pieśni Oddziałów Partyzanckich Zamojszczyzny” zebrał oraz wydał w 1944 r. dr Zygmunt Klukowski pod pseudonimem „Podwiński” (spisane przez niego pieśni znajdują się w tym zbiorze). Śpiewnik został wydany po raz pierwszy jako reprint oryginału przez Towarzystwo Regionalne Hrubieszowskie im. Stanisława Staszica.

Na publikację składają się pieśni, które powstawały w okresie walk partyzanckich na terenie Zamojszczyzny oraz dodane, w wydzielonym rozdziale, inne, popularne pieśni partyzanckie wykonywane w okresie II wojny światowej na terenie całej okupowanej Rzeczypospolitej. Ich autorami byli niejednokrotnie sami żołnierze Armii Krajowej. Najczęściej do znanej już melodii dopisywali oni nowy tekst. Często bohaterami pieśni stawali się, popularni wśród partyzanckiej braci, dowódcy, a tekst oddawał atmosferę i relacje panujące w oddziałach. Zebrane pieśni były śpiewane przez partyzantów Armii Krajowej zgrupowanych w Inspektoracie Zamojskim Armii Krajowej. Pieśni towarzyszyły w najtrudniejszych momentach historii i zagrzewały do niestrudzonej i niezłomnej walki o wolność Ojczyzny.

Polskie pieśni patriotyczne to skarby naszej kultury narodowej. Są świadectwem historii i zapisem losów naszego narodu. Utwory, odzwierciedlające wydarzenia historyczne, od zawsze uczyły społeczeństwo czynnego patriotyzmu i przywiązania do bohaterskiej przeszłości. Pieśni przenoszone i kultywowane z pokolenia na pokolenie odgrywały ważną rolę w wychowywaniu kolejnych pokoleń.

Celem wydania „Śpiewnika Pieśni Oddziałów Partyzanckich Zamojszczyzny” było wydobycie z zapomnienia pieśni partyzanckich, utworów istotnych w pracy na rzecz przywrócenia pamięci historycznej o niezłomnej walce naszych przodków, bohaterów narodowych – żołnierzy Armii Krajowej i Batalionów Chłopskich walczących na Zamojszczyźnie, m.in. w zapomnianym ale zwycięskim Powstaniu Zamojskim. Przywołując w ten sposób bohaterskie czyny naszych przodków przywracamy współczesnym pokoleniom pamięć o Ich zwycięskim wysiłku. W ramach upamiętnienia Powstania Zamojskiego w ubiegłym roku nasze Stowarzyszenie zrealizowało po raz pierwszy projekt pt. „Festiwal Pieśni Powstania Zamojskiego”, który m.in. miał na celu przywrócenie pamięci o utworach partyzanckich śpiewanych na terenie Zamojszczyzny.

Dlatego dziękujemy Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za udzielone wsparcie finansowe, dzięki któremu mogliśmy bezpłatnie przekazać kolejne wydanie śpiewnika wszystkim zainteresowanym historią okresu II wojny światowej , walk na Zamojszczyźnie o wolną Ojczyznę m.in. w Powstaniu Zamojskim w tym uczestnikom powiatowych eliminacji tegorocznej, drugiej już, edycji „Festiwalu Pieśni Powstania Zamojskiego”. Oczywiście ww. Śpiewnik dostali także uczestnicy gali finałowej konkursu.

Śpiewnik był bezpłatnie przekazywany m.in. do bibliotek publicznych, szkolnych z naszego regionu, a także wśród uczestników konkursów, zawodów, festiwali muzycznych, uroczystości patriotycznych organizowanych i współorganizowanych przez nasze Stowarzyszenie.

Śpiewnik zawiera materiał pieśniowy nadający się do wykonywania przy najróżniejszych okazjach. Zachęcamy Państwa do wspólnego śpiewania zapomnianych pieśni patriotycznych oddziałów partyzanckich AK walczących za Ojczyznę, także w obronie ludobójczo wysiedlanej ludności Zamojszczyzny.

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że śpiewnik jest dostępny do pozyskania dla wszystkich zainteresowanych osób do wyczerpania nakładu, po uprzednim zgłoszeniu chęci jego otrzymania pod nr tel.: 507 159 010. 

Dzięki projektom wydawniczym SRL Zamojszczyzna realizuje ważne zadanie, jakim jest upowszechnianie i utrwalanie wiedzy związanej z okresem II wojny światowej w regionie oraz upamiętniania losów tych, którzy w tych wydarzeniach uczestniczyli.

Publikacja współfinansowana ze środków otrzymanych od Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zarząd SRL Zamojszczyzna serdecznie dziękuje Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych za wsparcie finansowe, dzięki któremu udało się wydać śpiewnik.