W piątek 3 lutego 2023 roku z inicjatywy władz Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna – jego Prezesa Posła Sławomira Zawiślaka oraz Członka Zarządu Stowarzyszenia Janusza Brzozowskiego ( Radnego Powiatu Zamojskiego ) odbyło się spotkanie z Dyrekcją Lubelskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przebudowy odcinka DK 74 w miejscowości Jarosławiec.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele mieszkańców, którzy pozyskując w ostatniej chwili  wiedzę nt. projektu budowy drogi, chcą jednak przedstawić swoje zdanie prawidłowo realizującej ww. inwestycję GDDKiA oraz wybranemu już wykonawcy. Liczą, że dostaną szansę na przeprowadzenie rzetelnych konsultacji, które uwzględnią prawo uczestnictwa mieszkańców w decydowaniu o tym, czyj dom zostanie zburzony. Mieszkańcy są zainteresowani wykonaniem inwestycji ale razem z życzliwymi osobami w tym drogowcami szukają  rozwiązania powstałego problemu. Członkowie naszego stowarzyszenia wnoszą o wspólne z mieszkańcami przeanalizowanie wszystkich możliwych wariantów budowy drogi i alternatywnych możliwości jej realizacji.

Oby konflikt społeczny, który powstał nie z winy Inwestora,  wykonawcy budowy drogi i mieszkańców udało się nam wspólnie pokonać. Liczymy, że przykłady wcześniejszej, owocnej współpracy naszych ww. członków Stowarzyszenia w pracy na rzecz m.in. mieszkańców gminy i tym razem – z pomocą Przyjaciół – przyniosą równie dobre owoce. Za nami rozwiązane problemy utrudniające wykonanie ulic po obu stronach osiedla w Jarosławcu, udało się też w 2019 i 2020 roku –  ze wsparciem GDDKiA – utworzyć przy remontowanej DK74 zatoki przystankowe w miejscowości Karp, o które zabiegali Mieszkańcy.

Mamy nadzieję, że planowany odcinek DK74 uda się wyprowadzić poza zwartą zabudowę, dlatego też postanowiliśmy, razem z mieszkańcami Jarosławca zająć oficjalne stanowisko w tej sprawie.

Liczymy na pozytywne rozwiązanie sprawy.