Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił w drodze uchwały Dzień Przedsiębiorcy, który obchodzony jest począwszy od 2016 roku w dniu 21 czerwca. Sektor MŚP w Polsce stanowi aż 99,8% wszystkich przedsiębiorstw. To bardzo ważny czynnik rozwoju gospodarczego kraju.

Tegoroczne obchody zostały zorganizowane w dniach 12 – 14 czerwca przez Adama Abramowicza – Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców oraz Łódzką Izbę Przemysłowo-Handlową.  

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz skierował zaproszenie do udziału w tegorocznych obchodach Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorcy także do Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna, które od listopada 2021 roku jest członkiem Rady Przedsiębiorców przy Rzeczniku MŚP i już było uczestnikiem ubiegłorocznych obchodów. 

https://bialystok.tvp.pl/60945609/przedsiebiorcy-zglaszaja-mein-postulaty-dotyczace-systemu-ksztalcenia-zawodowego-w-polsce (wypowiedź Prezesa w 1min 56 sek.)

Przypomnijmy, że członkowie naszego Stowarzyszenia pełnią rolę doradczą przy Biurze Rzecznika MŚP. Wiceprezes Zarządu Radosław Maksymowicz, ekspert stowarzyszenia Franciszek Josik oraz Paweł Maryńczak są członkami funkcjonujących w Radzie Zespołów Roboczych — do spraw Handlu, ds. Abolicji ZUS, ds. Turystki, Przemysłu Spotkań i Czasu Wolnego oraz Zespołu ds. Konkurencji przy Radzie Przedsiębiorców.

W ww. wydarzeniu nasze Stowarzyszenie reprezentowali: Poseł na Sejm RP S. Zawiślak, społeczny Prezes Stowarzyszenia oraz jego członek – ww. przedsiębiorca ww. Paweł Maryńczak. Tematyką spotkania był szeroki zakres problematyki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

W trakcie Gali  Sekretarz Stanu Andrzej Dera odczytał  list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do uczestników i organizatorów obchodów Dnia Przedsiębiorcy. Ważnym punktem programu była uroczysta Gala IV Ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorcy, podczas której wręczone zostały odznaczenia Prezydenta RP, nagrody Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców, odznaki Krajowej Izby Gospodarczej oraz wyróżnienia Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej. 

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz wręczył Filary Polskiej Przedsiębiorczości za 2022 rok, jako nagrody przyznawane osobom, które najbardziej przysłużyły się środowisku polskich przedsiębiorców. Nagrodzeni zostali:

– Waldemar Buda – Minister Rozwoju i Technologii – nagroda za Najkorzystniejszą dla MŚP zmianę prawa w 2022 roku

– Bartłomiej Wróblewski Poseł na Sejm RP Przewodniczący Komisji Nadzwyczajnej do Spraw Deregulacji- Nagroda Specjalna Rzecznika MŚP w 2022 roku.

Wyróżnione zostały m.in. najaktywniejsze Organizacje w Radzie Przedsiębiorców w 2022 roku:

1 miejsce – Konfederacja Lewiatan 
🏆

2 miejsce – Business Centre Club
3 miejsce – Krajowa Izba Doradców Podatkowych,
4 miejsce – Związek Telewizji Kablowych w Polsce Izba Gospodarcza
5 miejsce – Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów.

Przypomnijmy, że SRL Zamojszczyzna w ramach swojej dotychczasowej (prawie dwuletniej działalności) na polu gospodarczym wśród wielu podjętych inicjatyw była m.in. inicjatorem spotkania przedstawicieli przedsiębiorców oraz organizacji zrzeszających pracodawców i przedsiębiorców z terenu Zamojszczyzny z Rzecznikiem MŚP w czasie debaty nad przyjęciem Nowego Ładu (https://zamojszczyzna.org/aktualnosci/organizacja-spotkania-dla-przedsiebiorcow-oraz-organizacji-zrzeszajacych-pracodawcow-i-przedsiebiorcow-z-terenu-zamojszczyzny-z-panem-adamem-abramowiczem-rzecznikiem-malych-i-srednich/), aktywnie kreuje aktywność współpracujących ze stowarzyszeniem organizacji przedsiębiorców w dyskusji na temat zakresu działalności Akademii Zamojskiej, m.in. przedstawiając inicjatywę na rzecz rozwoju na Uczelni nowych kierunków technicznych (https://zamojszczyzna.org/aktualnosci/kontynuacja-wspolpracy-stowarzyszenia-rozwoju-lokalnego-zamojszczyzna-z-lokalnymi-organizacjami-przedsiebiorcow-wspolna-inicjatywa-na-rzecz-rozwoju-kierunkow-technicznych-w-akademii-zamojskiej/).

We wrześniu 2021 roku dzięki inicjatywie i współpracy: Branżowej Szkoły I Stopnia w Szczebrzeszynie, Cechu Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorczości w Zamościu, Warsztatu Samochodowego „MOMOT” w Zawadzie, oraz naszego Stowarzyszenia odbyła się uroczysta inauguracja kształcenia praktycznego klasy patronackiej Branżowej Szkoły I Stopnia w Szczebrzeszynie o profilu motoryzacyjnym oraz otwarcie nowej placówki warsztatu w Zawadzie. W uroczystości uczestniczył Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek (https://zamojszczyzna.org/aktualnosci/nowe-mozliwosci-ksztalcenia-zawodowego-i-wzmocnienie-wspolpracy-pomiedzy-szkolami-branzowymi-i-przedsiebiorcami-udzial-ministra-edukacji-i-nauki-przemyslawa-czarnka-w-uroczystej-inauguracji-klasy-p/). Ponadto Stowarzyszenie było organizatorem kolejnego spotkania z A. Abramowiczem Rzecznikiem Małych i Średnik Przedsiębiorców z przedsiębiorcami (https://zamojszczyzna.org/aktualnosci/prezes-stowarzyszenia-rozwoju-lokalnego-zamojszczyzna-posel-slawomir-zawislak-organizatorem-kolejnego-spotkania-dla-przedsiebiorcow-oraz-organizacji-zrzeszajacych-pracodawcow-i-przedsiebiorcow-z/) 

Liczymy, że obecność naszych przedstawicieli na wydarzeniu, które podnosi do właściwej rangi, ważne dla przedsiębiorców tematy , problemy i niewątpliwie jest okazją do nawiązania nowych kontaktów z instytucjami, osobami funkcjonującymi w sektorze gospodarczym naszego kraju zdynamizuje naszą działalność. Zapraszamy do współpracy !

Więcej o naszej działalności na: www.zamojszczyzna.org