W niedzielę, 10 września br. w Klubie 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego w Zamościu odbył się Koncert Finałowy Festiwalu Pieśni Powstania Zamojskiego Edycja 2023.

Finał Festiwalu został zorganizowany dzięki funduszom pozyskanym z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Fundacji KGH Polska Miedź S.A. Partnerem wydarzenia był Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość.

Festiwal miał charakter otwarty, adresowany był do artystycznych zespołów o charakterze instrumentalno-wokalnym, wokalnym i solistów, duetów.

Projekt składał się z dwóch etapów: eliminacji powiatowych, które odbywały się kolejno w Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim, Zamościu i Biłgoraju oraz wieńczącego je Koncertu Finałowego.  Zwycięscy eliminacji otrzymali nagrody rzeczowe oraz dyplomy pamiątkowe.

Wyniki – eliminacje powiatowe Hrubieszów:

Wyniki – eliminacje powiatowe Tomaszów Lubelski:

Wyniki – eliminacje powiatowe Zamość:

Wyniki – eliminacje powiatowe Biłgoraj:

Koncert z udziałem laureatów  (solistów i zespołów) z czterech powiatów: hrubieszowskiego, tomaszowskiego, biłgorajskiego i zamojskiego stanowił podsumowanie wyżej wspomnianych eliminacji. Uczestniczący w finale laureaci zaprezentowali po jednym utworze patriotycznym, w tym premiowany był tekst pochodzący ze śpiewnika „Pieśni Oddziałów Partyzanckich Zamojszczyzny”.  Uczestnicy występowali w dwóch kategoriach: I kat. soliści i duety oraz II kat. zespoły instrumentalno-wokalne i wokalne.

Egzemplarze, wydanego przez SRL Zamojszczyzna, śpiewnika „Pieśni Oddziałów PartyzanckichZamojszczyzny”: https://zamojszczyzna.org/nasze-publikacje/ były przekazywane bezpłatnie przez organizatora festiwalu podczas każdej z eliminacji oraz w trakcie jego finału.

Koncert finałowy poprowadziła Pani Agnieszka Biernacka-Ochal Kierownik Klubu 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego. Po powitaniu uczestników oraz wszystkich gości obecnych na widowni przez Prezesa Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna posła Sławomira Zawiślaka, prowadząca zaprosiła uczestników do prezentacji wybranych utworów. Jako pierwsi na scenie swój patriotyczny repertuar przedstawiły zespoły, a następnie soliści i duety.

Do finału zakwalifikowano 15 następujących wykonawców: Kapla Turobińska utwór -„Marsz Oddziałów Zapory”, Zespół „Zakręcona kapela” z GOK w Grabowcu utwór „Już dopala się ogień biwaku”, Zespół „Wesołe gosposie” utwór „Podkowiacy”, Zespół wokalny  „Aleksandrowiacy”  utwór „Nie nosim mundurów”, Zespół  Hubal utwór „Zostały tylko ślady podków, Zespół „Echo” ze Starego Zamościa; soliści: Wiktoria Kolano utwór „Orzeł”, Aleksandra Wójtowicz  utwór „O mój rozmarynie”, Halina Kierepka z GOK w Wysokim utwór „Pieśń o Kitowie”, Ireneusz Szewczuk z GOK w Wysokim utwór „Hymn Wojska Polskiego na emigracji”, Jan Szymaniak utwór „Po partyzancie dziewczyna płacze”, Natalia Świerczyńska z 10. DH „Traperski Krąg” im. Jana Leonowicza ps. Burta z Suśca utwór „Już dopala się ogień biwaku”, Dorota Kruk utwór  „Pieśń Wiktorii”, Barbara Hudoba-Szambara utwór „Major Ponury”, Daria Podpora utwór „Rozkwitały pąki białych róż”.

Poziom wszystkich występów był bardzo wysoki. Wszystkie występy zostały nagrodzone gromkimi brawami. Po wzruszających wykonaniach Jury udało się na obrady. Na czas oczekiwania na wyniki festiwalu organizatorzy zaprosili widzów do wysłuchania koncertu patriotycznego przygotowanego przez 10. Drużynę Harcerską „Traperski Krąg” im. Jana Leonowicza, ps. Burta z Suśca, którzy zaprezentowali się w piosenkach: „Aby ktoś mógł żyć”, „O mój rozmarynie”, „Modlitwa partyzancka”, „Mamo tyś płakała”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „Przybyli ułani”, „Taki Kraj”.

Program Koncertu finałowego wzbogacił także występ zespołu instrumentalnego „Sówka Band”, który zaprezentował się w następujących piosenkach patriotycznych: „Modlitwa obozowa” i „Warszawskie dzieci” oraz estradowych „Meluzyna”, „Nic dwa razy”, „Dziesięć przykazań”. Publiczność ujęła prezentacja zespołu, czego podjął się mały akordeonista Kacper: „Siemaneczko Patrioci! Z ogromną przyjemnością przedstawiam Państwu Nasz muzyczny zespół. Nazywamy się „Sówka Band” i bardzo cieszymy się, że możemy dla Państwa wystąpić. Pochodzimy z naszego pięknego Roztocza i bardzo kochamy tę Małą Ojczyznę. Kiedy rok temu zagraliśmy razem pierwszą piosenkę, wiedzieliśmy, że to będzie fantastyczna muzyczna przygoda.„Sówka Band” składa się z pięciu instrumentalistów i wokalu. Od kilku lat, każdy z Nas buduje swój muzyczny warsztat, ale dopiero jako zespół rozwinęliśmy swoje skrzydła. Do zespołu należą: Julia Krupa – Nasza wokalistka, Nikola Ciećkiewicz – grająca na pianinie, Franek Jaguś – grający na trąbce, Bartek Gardias – grający na gitarze elektrycznej, Aleksander Koper – grający na perkusji i Kacper Drożdż – grający na akordeonie. Naszym muzycznym mentorem jest pan Krzysztof Ulański. „Sówka Band” jest zespołem, który coveruje polską muzykę rozrywkową i mówią o Nas „fajne dzieciaki”, ale za Nami zawsze stoją i wierzą w nas kochani Rodzice i Dziadkowie – a nawet pradziadkowie, którzy byli „Dziećmi Zamojszczyzny” oraz działali w strukturach Armii Krajowej w lasach Puszczy Solskiej. Moja i Julki, najukochańsza prababcia Józia, mając ok. 4 lata została wysiedlona wraz z rodziną (babcią i siostrą) z miejscowości Lipowiec (Gmina Tereszpol) i osadzona w obozie przejściowym w Zwierzyńcu, a następnie Zamościu i Lublinie.
W rodzinne strony wróciła po 2 latach. Koncert ten dedykuję Pamięci prababci Józi, a Państwa prosimy o wysłuchanie dwóch sztandarowych utworów patriotycznych, które na swój dziecięcy sposób zinterpretowaliśmy. Dziękujemy przede wszystkim Panu Posłowi – Sławomirowi Zawiślakowi za zaproszenie i możliwość wystąpienia na tak zacnym festiwalu”.

Występy młodych artystów, zarówno zuchów, harcerzy jak i instrumentalistów zostały nagrodzone gromkimi brawami. Występy w/w zakończyły prezentacje muzyczne historią malowane. Rzec można, że zamojska scena gościła w niedzielę cztery pokolenia solistów i instrumentalistów, co świadczy o tym, że wartości narodowe przekazywane są z pokolenia na pokolenie.

W podziękowaniu organizator Prezes SRL Zamojszczyzna Pan Poseł na Sejm RP Sławomir Zawiślak przekazał młodym artystom upominki, jako forma uhonorowania za etos pamięci o naszych Bohaterach, który wybrzmiał w wyśpiewanych przez dzieci piosenkach.

Po prezentacjach na scenę została zaproszona Komisja Konkursowa. Przed ogłoszeniem wyników komisji jej przewodniczący Tomasz Książek, po krótkim podsumowaniu na ręce  organizatora festiwalu Prezesa SRL Zamojszczyzna złożył gratulacje za pomysł i realizację kolejnej edycji tego wyjątkowego artystyczno-historycznego wydarzenia.

W wyniku przeprowadzonej oceny merytorycznej prezentacji finalistów eliminacji rejonowych Jury w składzie: przewodniczący Tomasz Książek nauczyciel, instruktor zespołów instrumentalno-wokalnych kat. „S”, wielokrotny członek jury różnorodnych festiwali i przeglądów, Małgorzata Jasek – instruktor muzyczny Tomaszowskiego Domu Kultury, Maciej Sztor – dyrygent Chóru Ziemi Zamojskiej „Contra”, absolwent Akademii Muzycznej w Poznaniu, koncertował z wieloma orkiestrami z Polski oraz Krzysztof Gumiela – instruktor ds. muzyki  i kapeli ludowej Hrubieszowskiego Domu Kultury, wyłoniło zwycięzców II Festiwalu Pieśni Powstania Zamojskiego. Członkowie komisji reprezentowali wszystkie powiaty Zamojszczyzny.

Laureaci II Festiwalu Pieśni Powstania Zamojskiego w kategorii soliści i duety:

I miejsce – Daria Podpora

II miejsce –Wiktoria Kolano

III miejsce – Aleksandra Wójtowicz

Laureaci II Festiwalu Pieśni Powstania Zamojskiego w kategorii zespoły:

I miejsce – Kapela Turobińska

II miejsce – Zespół „Hubal”

III miejsce – „Zakręcona Kapela” z Grabowca

Serdecznie gratulujemy Laureatom, a wszystkim finalistom i uczestnikom dziękujemy za udział.

Po ogłoszeniu wyników odbyło się wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym. Każdy z laureatów finału otrzymał festiwalową statuetkę,  nagrody rzeczowe w postaci zestawów mikrofonów bezprzewodowych, a wszyscy uczestnicy – podobnie jak w eliminacjach rejonowych – pamiątkowe dyplomy. Nagrody wręczał pomysłodawca inicjatywy Prezes SRL Zamojszczyzna Poseł Sławomir Zawiślak, wspólnie z członkiem Zarządu  Anną Rojek oraz członkami Jury: Tomaszem Książkiem, Małgorzatą Jasek, Maciejem Sztorem, Krzysztofem Gumielą. Uczestnicy festiwalu otrzymali też w formie bezpłatnej egzemplarze śpiewnika „Pieśni Oddziałów Partyzanckich Zamojszczyzny”.

Wydarzenie odbyło się w niezwykłej atmosferze, dopełniło je wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych oraz poczęstunek dla uczestników.

Zarząd i członkowie SRL Zamojszczyzna składają serdeczne podziękowania Urzędowi do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Fundacji KGH Polska Miedź S.A. za dofinansowanie przeprowadzonego projektu. Szczególnie podziękowania kierujemy do komisji artystycznej festiwalu za poświęcony czas, zaangażowanie w prace komisji i wyłonienie zwycięzców II edycji festiwalu. Wyrazy wdzięczności należą się również naszym partnerom za owocną współpracę, pomoc w organizacji wydarzenia Pani Agnieszce Biernackiej-Ochal Kierownik Klubu 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego, Dowództwu 3. Zamojskiego Batalionu Zmechanizowanego oraz naszym Kolegom i Koleżankom ze ŚZŻAK Okręg Zamość.

Dziękujemy wszystkim za okazane wsparcie i zaangażowanie w realizację projektu. Zapraszamy do współpracy z naszym Stowarzyszeniem, udziału w kolejnych projektach!

https://roztocze.net/pl/694_spoleczenstwo-i-patriotyzm/354667_relacja-z-koncertu-finalowego-ii-edycji-festiwalu-piesni-powstania-zamojskiego-.html