Informujemy, że 29 listopada 2023 r. w Radzie Powiatu Zamojskiego utworzony został nowy klub „Klub Radnych Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego Zamojszczyzna” w składzie: Lucjan Bednarz – przewodniczący, Jerzy Marucha, Janusz Brzozowski.

Poniższe dokumenty zostały złożone podczas XXXX Sesji ww. Rady, która odbyła się dnia 29.11.2023 r.